Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The C++ Online Test uses scenario-based and code tracing MCQ questions to evaluate a candidate's ability to write C++ programs (data types, functions, data structures, STL), structure the code using Object-oriented programming principles (classes, inheritance, polymorphism, overloading), handle exceptions and manage memory. The test uses coding questions to evaluate hands-on C++ coding skills.

Covered skills:

 • C++ basics (Data Types; Variables; Operators)
 • modules and data structures
 • Functions
 • Pointers and references
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface C ++ online test is the most accurate way to shortlist C++ DevelopersReason #1

Tests for on-the-job skills

De C ++ online test helpt recruiters en aanwervingsmanagers gekwalificeerde kandidaten te identificeren uit een pool van cv's en helpt bij het nemen van objectieve aanwervingsbeslissingen. Het vermindert de administratieve overhead van het interviewen van te veel kandidaten en bespaart dure technische tijd door ongekwalificeerde kandidaten uit te filteren.

De kandidaten van de testschermen voor de volgende vaardigheden:

 • C ++ Fundamentals (variabelen, vertakking en looping, functies, referentieparameters, arrays, strings, vectoren)
 • I/O -bewerking op bestanden en I/O -streams
 • Geheugenbeheer, inclusief aanwijzingen, referenties, Move & Copy Constructors
 • OOPS -concepten (klassen, overbelasting, samenstelling, overerving, polymorfisme, sjablonen, gelijktijdigheid, enz.)
 • Implementatie van gemeenschappelijke gegevensstructuren en algoritmen
 • Efficiënt gebruik van ingebouwde functies en aanwijzingen
 • Standaard sjabloonbibliotheekklassen (vectoren, sets, wachtrijen)
 • Bibliotheekhulpprogramma's - Tupels, paren, datum en tijd
 • Uitzonderingen hanteren
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Dit zijn slechts een klein monster uit onze bibliotheek met meer dan 10.000 vragen. De werkelijke vragen hierover C++ Online Test zal niet-googelbaar zijn.

🧐 Question

Medium

Overloading
OOPs
Solve
What will the following C++ code output?
 image

Medium

Exceptions
Exceptions
Solve
What will the following C++ code output?
 image

Easy

Namespaces
Solve
What will the following C++ code output?
 image

Medium

Struct Class
Solve
What will the following C++ code output?
 image

Easy

Registration Queue
Logic
Queues
Solve
We want to register students for the next semester. All students have a receipt which shows the amount pending for the previous semester. A positive amount (or zero) represents that the student has paid extra fees, and a negative amount represents that they have pending fees to be paid. The students are in a queue for the registration. We want to arrange the students in a way such that the students who have a positive amount on the receipt get registered first as compared to the students who have a negative amount. We are given a queue in the form of an array containing the pending amount.
For example, if the initial queue is [20, 70, -40, 30, -10], then the final queue will be [20, 70, 30, -40, -10]. Note that the sequence of students should not be changed while arranging them unless required to meet the condition.
⚠️⚠️⚠️ Note:
- The first line of the input is the length of the array. The second line contains all the elements of the array.
- The input is already parsed into an array of "strings" and passed to a function. You will need to convert string to integer/number type inside the function.
- You need to "print" the final result (not return it) to pass the test cases.

For the example discussed above, the input will be:
5
20 70 -40 30 -10

Your code needs to print the following to the standard output:
20 70 30 -40 -10

Medium

Visitors Count
Strings
Logic
Solve
A manager hires a staff member to keep a record of the number of men, women, and children visiting the museum daily. The staff will note W if any women visit, M for men, and C for children. You need to write code that takes the string that represents the visits and prints the count of men, woman and children. The sequencing should be in decreasing order. 
Example:

Input:
WWMMWWCCC

Expected Output: 
4W3C2M

Explanation: 
‘W’ has the highest count, then ‘C’, then ‘M’. 
⚠️⚠️⚠️ Note:
- The input is already parsed and passed to a function.
- You need to "print" the final result (not return it) to pass the test cases.
- If the input is- “MMW”, then the expected output is "2M1W" since there is no ‘C’.
- If any of them have the same count, the output should follow this order - M, W, C.
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Overloading
OOPs
2 mins
C++
Solve

Medium

Exceptions
Exceptions
2 mins
C++
Solve

Easy

Namespaces
2 mins
C++
Solve

Medium

Struct Class
2 mins
C++
Solve

Easy

Registration Queue
Logic
Queues
30 mins
Coding
Solve

Medium

Visitors Count
Strings
Logic
30 mins
Coding
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Overloading
OOPs
C++
Medium2 mins
Solve
Exceptions
Exceptions
C++
Medium2 mins
Solve
Namespaces
C++
Easy2 mins
Solve
Struct Class
C++
Medium2 mins
Solve
Registration Queue
Logic
Queues
Coding
Easy30 minsSolve
Visitors Count
Strings
Logic
Coding
Medium30 minsSolve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Met Adaface konden we ons eerste screeningproces optimaliseren met meer dan 75%, waardoor we kostbare tijd vrijmaken voor zowel wervingsmanagers als ons talent -acquisitieteam!


Brandon Lee, Hoofd van mensen, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment C++ Online Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the C++ Online Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Hoe verschilt de test voor senior C ++ ontwikkelaars?

Ons onderwerpsexperts passen de test op twee manieren aan de test aanpassen:

 • De onderwerpen die zijn gekozen voor senior ontwikkelaars zullen van een hoger niveau zijn, terwijl voor junior ontwikkelaars de onderwerpen rond de basisprincipes zullen liggen. Dit zal ervoor zorgen dat de senior ontwikkelaars worden getest op on-the-job vaardigheden die van hen worden verwacht
 • Moeilijkheidsniveau van vragen zal worden gevarieerd op basis van het anciënniteitsniveau. Op deze manier worden senior ontwikkelaars doorgelicht op diepgaand gebruik van de kernonderwerpen, terwijl junior-ontwikkelaars worden doorgelicht over de kennis van kernonderwerpen

Hier zijn enkele onderwerpen beoordeeld in beoordelingen van senior ontwikkelaars:

 • C ++ Concurrency (threads, mutex, pakket_task, toekomst, async, belofte)
 • op slot gebaseerde thread-safe implementatie van gegevensstructuren
 • Geavanceerde STL (prioriteitswachtrijen, multi -kaarten, multisets enz.)
 • Het maken van eigen functiesjablonen en klassensjablonen
 • Niet-STL-algoritmen
 • Geheugenbeheer, inclusief aanwijzingen, referenties, Move & Copy Constructors
 • Het vermijden van geheugenlekken en het gebruik van RAII -strategie met unieke aanwijzingen, gedeelde aanwijzingen en zwakke aanwijzingen
 • Kennis van interface -segregatie en afhankelijkheidsinversie
 • Functionele programmering en inversie van controle

What roles can I use the C++ Online Test for?

 • C++ Developer
 • C++ Software Engineer
 • Backend Developer
 • Senior Software Engineer (C++)
 • C++ Systems Engineer
 • Senior C++ Developer
 • Embedded C++ Developer
 • Quant Developer (C++)

What topics are covered in the C ++ online test?

Identificatiegegevens
Trefwoorden
Gegevenstypen
Variabelen
Operators
Stringmanipulatie
Naamruimte
Object-georiënteerde programmering (OOP)
Klassen en objecten
Constructor, operator en overbelasting van functies
Erfenis
Polymorfisme
Functie
Aanwijzingen
Slimme aanwijzingen
STL (arrays, vectoren, lijsten etc.)
Lambda -uitdrukkingen
IO -streams
Bestand IO
Gelijktijdig programmeren
Draden en pools
Mutex en sloten
Futures en beloften
Functiesjablonen
Fouten en uitzonderingsbehandeling
Geheugen management
Nutsvoorzieningen
Algoritmen
Functioneel programmeren
Singapore government logo

De aanwervingsmanagers vonden dat door de technische vragen die ze tijdens de interviews van het panel stelden, ze konden vertellen welke kandidaten betere scores hadden, en onderscheidden zich met degenen die niet zo goed scoor. Zij zijn zeer tevreden met de kwaliteit van kandidaten genomineerd met de ADAFACE -screening.


85%
Vermindering van de screeningstijd

C++ Online Test FAQs

Kan ik C ++ en ingebed C in dezelfde test evalueren?

Ja. U kunt onze standaard Embedded C-test bekijken om een ​​idee te krijgen van hoe ingebed C wordt geëvalueerd. De uiteindelijke beoordeling zou vragen hebben om embedded C-, C ++ en coderingsvaardigheden te evalueren.

Kan ik meerdere vaardigheden combineren in één aangepaste beoordeling?

Ja absoluut. Aangepaste beoordelingen zijn opgezet op basis van uw functiebeschrijving en bevatten vragen over alle must-have vaardigheden die u opgeeft.

Heeft u functies tegen latere of proctoring op hun plaats?

We hebben de volgende anti-cheating-functies op zijn plaats:

 • Niet-googelbare vragen
 • IP Proctoring
 • Web Proctoring
 • Webcam Proctoring
 • Plagiaatdetectie
 • Beveilig browser

Lees meer over de Proctoring -functies.

Hoe interpreteer ik testscores?

Het belangrijkste om in gedachten te houden is dat een beoordeling een eliminatietool is, geen selectietool. Een vaardighedenbeoordeling is geoptimaliseerd om u te helpen kandidaten te elimineren die niet technisch gekwalificeerd zijn voor de rol, het is niet geoptimaliseerd om u te helpen de beste kandidaat voor de rol te vinden. Dus de ideale manier om een ​​beoordeling te gebruiken is om een ​​drempelscore te bepalen (meestal 55%, wij helpen u benchmark) en alle kandidaten uit te nodigen die boven de drempel scoren voor de volgende interviewrondes.

Voor welk ervaringsniveau kan ik deze test gebruiken?

Elke ADAFACE -beoordeling is aangepast aan uw functiebeschrijving/ ideale kandidaatpersonage (onze experts van het onderwerp zullen de juiste vragen kiezen voor uw beoordeling uit onze bibliotheek van 10000+ vragen). Deze beoordeling kan worden aangepast voor elk ervaringsniveau.

Krijgt elke kandidaat dezelfde vragen?

Ja, het maakt het veel gemakkelijker voor u om kandidaten te vergelijken. Opties voor MCQ -vragen en de volgorde van vragen worden gerandomiseerd. We hebben anti-cheating/proctoring functies. In ons bedrijfsplan hebben we ook de optie om meerdere versies van dezelfde beoordeling te maken met vragen over vergelijkbare moeilijkheidsniveaus.

Ik ben een kandidaat. Kan ik een oefentest proberen?

Nee. Helaas ondersteunen we op dit moment geen oefentests. U kunt echter onze voorbeeldvragen gebruiken voor praktijk.

Wat zijn de kosten van het gebruik van deze test?

U kunt onze [prijsplannen] bekijken (https://www.adaface.com/pricing/).

Kan ik een gratis proefperiode krijgen?

Ja, u kunt gratis aanmelden en een voorbeeld van deze test.

Ik ben net naar een betaald plan verhuisd. Hoe kan ik een aangepaste beoordeling aanvragen?

Hier is een korte handleiding over hoe een aangepaste beoordeling aanvragen op Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Probeer vandaag de meest kandidaatvriendelijke vaardighedenbeoordelingstool.
g2 badges
Ready to use the Adaface C++ Online Test?
Ready to use the Adaface C++ Online Test?
chat met ons
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Voorwaarden Privacy Vertrouwensgids

🌎 Kies uw taal

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️