Search Adaface test library by skills or roles
⌘ K

Servicevilkår.

Sidst opdateret: September 2021

Tak fordi du har taget tid til at læse vores servicevilkår. Vi forsøger at holde tingene enkle, men det er vigtigt, at du forstår dine rettigheder og ansvar.

Denne privatlivspolitik gælder for alle produkter, tjenester og websteder, der tilbydes af Adaface PTE. Ltd. Vi henviser til disse produkter, tjenester og hjemmesider kollektivt som "tjenester" i denne politik.

 

1. Saas service og support

1.1 Disse servicevilkår gælder for Adaface PTE. Ltd. (herefter "adaface") levering af pre-især screeningstjenester til kunder (i det følgende benævnt "kunden"), medmindre andet er aftalt skriftligt. Adaface og kunden skal også hver især kaldes en "part" og i fællesskab "parterne". Tjenesten skal ydes under en abonnementsstruktur i henhold til disse servicevilkår.

1.2 Med forbehold af vilkårene herfor vil Adaface give kunde med rimelige tekniske supporttjenester i overensstemmelse med ovenstående tjenester og servicekapacitet.

1.3 Disse servicevilkår og vores privatlivspolitik danner en kontrakt mellem dig og adaface. Denne aftale regulerer dit abonnement på og brug af ADaface's hjemmeside og / eller andre relaterede applikationer eller tjenester.

1.4 Som kunde accepterer du denne aftale ved at underskrive et dokument, der refererer til disse servicevilkår eller ved at give samtykke ved registrering af en konto hos Adaface. Hvis du er en organisation, skal den person, der er enig i denne aftale på dine vegne, have beføjelse til at binde dig til denne aftale, og både dig og en sådan person repræsenterer det at være tilfældet.

 

2. Kontakt med kunder

2.1 Kunden udpeger en person (er), der skal ansvar for kontakten med Adaface. Sådanne individ (er) skal håndtere alle praktiske arrangementer, som kunden er ansvarlig for under abonnementsperioden. Hvis andet udtrykkeligt er angivet, vil den udpegede person være den, der først registrerede en konto på vegne af kunden.

 

3. Begrænsninger og ansvarsområde.

3.1 Kunden vil ikke direkte eller indirekte: Reverse Engineer, dekompilere, demontere eller på anden måde forsøge at opdage kildekoden, objektkoden eller underliggende struktur, ideer, knowhow eller algoritmer, der er relevante for tjenesterne eller software, dokumentation eller data relateret til Tjenester ("software"); ændre, oversætte eller oprette derivatværker baseret på tjenesterne eller enhver software (undtagen i det omfang, der udtrykkeligt er tilladt af Adaface eller godkendt inden for ydelserne) brug tjenester eller software til timesharing eller service bureau formål eller på anden måde til fordel for en tredjedel eller fjern eventuelle proprietære meddelelser eller etiketter.

3.2 Kunden repræsenterer, pagter og garanterer, at kunden kun vil bruge tjenesterne i overensstemmelse med Adaface's standard offentliggjorte politikker, så i virkeligheden ("politikken") og alle gældende love og regler. [Kunden er hermed enig i at skadesløse og holde harmløse Adaface imod eventuelle skader, tab, passiver, bosættelser og omkostninger (herunder uden begrænsningsomkostninger og advokaternes gebyrer) i forbindelse med ethvert krav eller handling, der opstår fra en påstået overtrædelse af det foregående eller på anden måde fra en påstået overtrædelse af det foregående eller på anden måde fra en påstået overtrædelse af det foregående eller på anden måde Kundens brug af tjenester.] Selvom Adaface ikke har nogen forpligtelse til at overvåge kundens brug af Tjenesterne, kan Adaface gøre det, og det kan forbyde enhver brug af de tjenester, den mener, kan være (eller påstået at være) i strid med det foregående.

3.3 Kunden skal være ansvarlig for at opnå og opretholde udstyr og tilknyttede tjenester, der er nødvendige for at oprette forbindelse til, adgang eller på anden måde bruge tjenesterne, herunder uden begrænsning, modem, hardware, servere, software, operativsystemer, netværk, webservere og lignende (kollektivt , "Udstyr"). Kunden skal også være ansvarlig for at opretholde sikkerheden for udstyret, kundekonto, adgangskoder (herunder men ikke begrænset til administrative og brugeradgangskoder) og filer og for alle anvendelser af kundekonto eller udstyret med eller uden kundes viden eller samtykke.

 

4. Udveksling af oplysninger, privatliv og fortrolighed

4.1 I løbet af at bruge tjenesterne respekterer Adaface privatlivets fred for alle personlige data indeholdt i kundedata og accepterer at håndtere de personlige data som angivet i vores privatlivspolitik. Ved at uploade nogen information, er kunden enig og godkender til overførsel, behandling og opbevaring af kundedata i overensstemmelse med denne aftale, herunder vores privatlivspolitik.

4.2 Hver part (den "modtagende part") forstår, at den anden part (den "afslørende part") har videregivet eller kan videregive erhvervslivet, tekniske eller finansielle oplysninger vedrørende den afslørende parti virksomhed (i det følgende benævnt "proprietær information" af oplysningerne Parti). Proprietære oplysninger fra Adaface omfatter ikke-offentlige oplysninger om funktioner, funktionalitet og ydeevne af tjenesten. Proprietær information af kunde omfatter ikke-offentlige data fra kunden til Adaface for at muliggøre levering af Tjenesterne ("Kundedata"). Den modtagende part er enig: (i) at træffe rimelige forholdsregler for at beskytte sådanne proprietære oplysninger og (ii) ikke at bruge (undtagen i udførelsen af ​​ydelserne eller som på anden måde tilladt heri) eller afsløre en tredjemand, der er tilladt, sådanne proprietære oplysninger. Den afslørende part er enig i, at det foregående ikke finder anvendelse med hensyn til oplysninger efter fem (5) år efter offentliggørelsen heraf eller nogen oplysninger, som den modtagende part kan dokumentere (A), er eller bliver generelt tilgængelig for offentligheden eller (b) var i sin besiddelse eller kendt af den forud for modtagelse fra den afslørende part, eller (c) blev med rette videregivet sig for det uden begrænsning af en tredjepart, eller (d) blev uafhængigt udviklet sig uden brug af enhver proprietær information af den afslørende part eller e) skal meddeles ved lov. Hver part skal holde hemmelige sådanne fortrolige oplysninger og udøve samme grad af omhu som udnyttet i forhold til sine egne fortrolige oplysninger. Hverken part kan videregive eller på nogen anden måde gøre fortrolige oplysninger tilgængelige for enhver tredjepart uden den anden parts skriftlige samtykke.

4.3 Adaface har ret til filmateriale på de pågældende ydelser til det interne formål med fortsat udvikling af Adaface-produkter og har ret til at anvende kundens navn som reference med henblik på markedsføring, indsendelse af tilbud mv.

4.4 Adaface skal eje og beholde alle ret, titel og interesse for og til (a) tjenester og software, alle forbedringer, forbedringer eller ændringer dertil, (b) enhver software, applikationer, opfindelser eller anden teknologi udviklet i forbindelse med støtte og ( c) Alle intellektuelle ejendomsrettigheder relateret til nogen af ​​de foregående. Der ydes ingen rettigheder eller licenser, undtagen som udtrykkeligt angivet heri.

 

5. Data Ejerskab

5.1 Kunden vil beholde alle rettigheder til kundedata eller andre materialer, der uploades eller oprettes af kunden på eller via Tjenesterne ("Kundeindhold"). Ved at indsende, sende eller vise kundedata og / eller kundeindhold på eller gennem de tjenester, der skal stilles til rådighed for brugere eller kandidater, giver kunderne ADACACE en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royaltyfri licens til at reproducere, tilpasse, ændre , offentliggøre og distribuere sådanne kundedata og / eller kundeindhold udelukkende i forbindelse med tjenesterne med det formål at udføre Adaface's forpligtelser i henhold til denne aftale. Kunden repræsenterer og garanterer, at det har alle rettigheder, magt og autoritet, der er nødvendig for at give de rettigheder, der er givet heri til sådanne kundedata og / eller kundeindhold.

 

6. Rettigheder i produkt og materiale

6.1 Alle ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder eventuelle Adaface Standard Spørgsmål, Dashboard's indhold og det produkt, der er udviklet i forbindelse med de leverede ydelser, gives til Adaface. Kunden skal kun ydes en ret til brug.

6.2 Kunden kan indgå en særskilt aftale med Adaface om forlængelse af tilladelsen til at anvende det modtagne materiale til gengæld for betaling af et tillægsgebyr, herunder muligheden for at reproducere materialet og bruge materialet til markedsføringsformål. I tilfælde af en sådan brug skal kunden sikre, at det faktum, at materialet er udarbejdet af Adaface, klart angivet.

6.3 Hvis kunden ikke konkluderer en særskilt aftale med ADAFACE som angivet i afsnit ovenfor, kan kunden kun bruge det materiale, der er udarbejdet af ADACACE til internt formål kun og ikke afslører, ændrer eller kopierer materialet, upload det på kundens hjemmeside eller sociale medier eller på nogen anden måde reproducere sådant materiale.

 

7. Betaling af gebyrer.

7.1 Kunden abonnerer på Tjenesterne fra Adaface for en minimumsindledende periode på 1 måned (eller 3, 6, 9, 12, 24, 36 måneder som pr. Abonnement), medmindre andet er angivet i denne salgsaftale og på samme tid anerkender at abonnementet har en indledende forudbetalingsfunktion for service, der skal betales inden tegningsperiodens begyndelse.

7.2 Ingen del af betalingen for det oprindelige abonnement vil blive refunderet i tilfælde af kundens aflysning i tegningsperioden, medmindre det klart fremgår af et tillæg. I slutningen af ​​perioden vil abonnementet automatisk udvides til et fornyet abonnement (med samme varighed som originalt abonnement), medmindre kunden annulleres af kunden i mindst 30 dage før abonnementsafslutningsdatoen.

7.3 Betalingen vil automatisk blive faktureret med kunden, der opkræves for yderligere licenser, der er implementeret. Ved udløbet af den indledende periode er Adaface til enhver tid og hos Adaface's skønsbeføjelse, der har ret til at ændre tegningskurserne uden forudgående samtykke fra kunden. Adaface pte. Ltd. skal give kunden en 2 ugers varsel inden gennemførelse af en sådan justering.

7.4 Adaface har ret til at opkræve interesse fra kunden, hvis betaling til Adaface PTE. Ltd. er forfaldne. Rentesatsen er 14% om året. Renterne skal tilfalde fra forfaldsdagen indtil den faktiske dato for betalingen.

7.5 I tilfælde af at kunden er kriminel i betaling af en faktura ud over 30 dage, kan ADACACE PTE LTD efter eget valg tilbageholde leverancer eller suspendere alle tjenester, indtil kontoen er gældende.

 

8. Udsættelse / annullering af kunden

8.1 I tilfælde af, at kunden annullerer eller udsætter abonnementet, forud for begyndelsesdatoen planlagt Det fulde abonnementsgebyr forfalder pr. Vilkår angivet under "Abonnementsperiode og gebyrer".

 

9. Garanti og nedetid

9.1 Adaface giver ingen garantier overhovedet i forhold til og er ikke ansvarlig for enhver software, der anvendes og installeres med kunden.

9.2 Kundens brug af tjenesten er på kundens eneste risiko. Tjenesterne leveres på en "som det er" og "som ledig" basis. Tjenesten leveres uden garantier af nogen art, uanset om det er udtrykkeligt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ikke-overtrædelse eller udførelse af præstationer.

9.3 Adaface, dets datterselskaber, datterselskaber og dets licensgivere berettiger ikke, at A) Tjenesterne vil fungere uafbrudt, sikre eller tilgængelig på et bestemt tidspunkt eller sted; b) eventuelle fejl eller mangler vil blive rettet c) Tjenesterne er fri for vira eller andre skadelige komponenter eller d) resultaterne af brugen af ​​tjenesterne vil opfylde dine krav.

9.4 Uanset ovenstående har kunden ret til at kræve erstatning fra Adaface, hvis de leverede ydelser ikke er tilgængelige (nedetid) af grunde, der kan henføres til Adaface for mere end 1% af tidspunktet for en kalendermåned. Kompensationen beregnes som 10% af det månedlige gebyr, der skal betales i henhold til "abonnementsperiode og gebyrer" for hver 1% nedetid utilgængelighed. Kompensationen kan dog ikke overstige det månedlige gebyr for denne periode. Kompensationen, hvis de kræves og tildeles, vil blive modregnet mod fremtidige servicefakturaer og vil ikke blive betalt kontant.

 

10. BREATH.

10.1 I tilfælde af en parts overtrædelse af abonnementet eller disse forretningsbetingelser gælder de generelle regler for Singapore-loven.

10.2 Ethvert krav om erstatning som følge af overtrædelse af Adaface må under ingen omstændigheder overstige et beløb svarende til det aftalte gebyr, der skal betales af kunden for de første 12 måneders abonnement. Adaface er ikke ansvarlig for kundens driftstab, tab af overskud eller andet indirekte tab. Det er specifikt oplyst, at Adaface ikke er ansvarlig for forsinket levering eller fejlagtig analyse eller rapport mv på grund af fakta, der kan henføres til kunden og / eller medarbejderne.

10.3 I tilfælde af at overtrædelsen af ​​en part skyldes faktorer uden for kontrollen af ​​en sådan part (force majeure), er parten ikke ansvarlig for sådanne overtrædelser.

 

11. Lovvalg

11.1 Enhver tvist mellem Adaface og kunden som følge af eller i forbindelse med abonnementet eller disse forretningsbetingelser skal være underlagt Singapore-loven.

11.2 Denne aftale reguleres i alle henseender, herunder gyldighed, fortolkning og virkning, af Republikken Singapores lovgivning, uden hensyntagen til principperne om lovkonflikter og, medmindre kunden vælges af Adaface i et bestemt tilfælde, og kunden hermed udtrykkeligt accepterer at underkaste sig den eksklusive personlige jurisdiktion for de føderale og statslige domstole i Republikken Singapore med det formål at løse enhver tvist vedrørende kundens adgang til eller brug af tjenesten. Kunden er enige om, at uanset en statut eller en lov tværtimod, skal der indgives ethvert krav eller årsag til handling, der opstår som følge af eller relateret til brug af tjenesten eller disse vilkår, inden for et (1) år efter sådanne krav eller handlingsårsagen opstod eller være for evigt spærret.

 

12. Erstatning

12.1 Adaface skal have kundehæmmende fra ansvar til tredjepart, der skyldes overtrædelse af tjenesteydelsen af ​​et patent eller nogen ophavsret eller misbrug af handelshemmeligheder, forudsat at Adaface straks underrettes om, og alle trusler, krav og procedurer, der er relateret hertil og givet rimelig bistand, krav og procedurer i forbindelse med rimelig bistand muligheden for at påtage sig enekontrol over forsvar og afvikling Adaface vil ikke være ansvarlig for enhver afvikling, det godkender ikke skriftligt. De foregående forpligtelser gælder ikke med hensyn til dele eller komponenter i den tjeneste (I), der ikke leveres af Adaface, (ii), der er helt eller delvis, i overensstemmelse med kundespecifikationer, (iii), der ændres efter levering af Adaface ( iv) kombineret med andre produkter, processer eller materialer, hvor den påståede overtrædelse vedrører en sådan kombination, (V), hvor kunden fortsætter angiveligt tilsidesættende aktivitet efter at være blevet anmeldt hertil eller efter at være informeret om ændringer, der ville have undgået den påståede overtrædelse eller (VI) hvor kundens brug af tjenesten ikke er strengt i overensstemmelse med denne aftale. Hvis der på grund af et krav om overtrædelse afholdes af en domstol med kompetent jurisdiktion for at være eller antages af ADAFACE, der skal overtræder, kan ADACACE på sit valg og bekostning (A) erstatte eller ændre tjenesten for at være ikke- overtræder, forudsat at en sådan ændring eller udskiftning indeholder væsentligt lignende træk og funktionalitet, (b) opnå til kunde en licens til at fortsætte med at bruge tjenesten eller (c), hvis ingen af ​​det foregående er kommercielt praktisk, opsiger denne aftale og kundens rettigheder herom og giver Kunde en refusion af eventuelle forudbetalte, ubrugte gebyrer for tjenesten.

 

13. Ansvarsbegrænsning

Uanset hvad der er modsat, bortset fra en personskade af en person, Adaface og dets leverandører (herunder men ikke begrænset til alle udstyrs- og teknologileverandører), er embedsmænd, datterselskaber, repræsentanter, entreprenører og medarbejdere ikke ansvarlige eller ansvarlige i forhold til nogen Emneområde for denne aftale eller vilkår og betingelser relateret til enhver kontrakt, forsømmelighed, streng ansvar eller anden teori: a) til fejl eller afbrydelse af brugen eller for tab eller unøjagtighed eller korruption af data eller omkostninger ved indkøb af erstatningsprodukter, tjenester eller teknologi eller tab af forretning b) for eventuelle indirekte, eksemplariske, tilfældige, særlige eller følgeskader c) for ethvert spørgsmål ud over Adaface's rimelige kontrol eller (d) for eventuelle beløb, der sammen med beløb i forbindelse med alle andre krav overstiger de gebyrer, som kunden betaler til Adaface for Tjenesterne i henhold til denne aftale i de 12 måneder før den handling, der gav anledning til ansvaret, i hvert enkelt tilfælde , om Adaface er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader.

 

14. Diverse

Hvis nogen bestemmelse i denne aftale konstateres at være uhåndhævelig eller ugyldig, vil denne bestemmelse blive begrænset eller elimineret i det mindste omfang, således at denne aftale ellers vil forblive i fuld kraft og virkning og eksigible. Denne aftale er ikke tildelt, overførbar eller sublicenserbar af kunden undtagen med Adaface's forudgående skriftlige samtykke. Adaface kan overføre og tildele nogen af ​​sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale uden samtykke. Denne aftale er den komplette og eksklusive erklæring om parternes gensidige forståelse og erstatter og annullerer alle tidligere skriftlige og mundtlige aftaler, kommunikation og andre forståelser vedrørende genstand for denne aftale, og at alle undtagelser og ændringer skal være i skrivning underskrevet af begge parter, undtagen som andet er angivet her. Intet agentur, partnerskab, joint venture eller beskæftigelse oprettes som følge af denne aftale, og kunden har ingen myndighed af nogen art til at binde Adaface i nogen henseende overhovedet. I enhver handling eller procedure til håndhævelse af rettigheder i henhold til denne aftale har den gældende part ret til at inddrive omkostninger og advokaternes gebyrer. Alle meddelelser i henhold til denne aftale vil være skriftligt og vil blive anset for at være blevet behørigt givet, når de modtages, hvis de er personligt leveret; Ved modtagelse er elektronisk bekræftet, hvis de overføres via telefax eller e-mail; dagen efter, at den sendes, hvis sendt til næste dag levering ved anerkendt levering af overnatning; og ved modtagelse, hvis den sendes af certificeret eller registreret mail, bedes returkvitteringen anmodet om. Denne aftale er underlagt lovgivningen i Republikken Singapore uden hensyntagen til dens lovbestemmelser.

 

Vilkår Privatliv Tillid Guide