Hvad er overhiring?

Overhiring opstår, når en organisation med vilje rekrutterer flere ansatte, end dens nuværende arbejdsbyrde kræver. Denne tilgang vedtages ofte som en proaktiv foranstaltning for at foregribe fremtidig vækst, ændringer eller for at afbøde omsætningsrisici.

 • En undersøgelse fra Society for Human Resource Management (SHRM) indikerer, at 30% af virksomhederne har engageret sig i overhiring som en strategisk foranstaltning i perioder med vækst.

Hvorfor overhirer virksomheder?

 • ** Forudser vækst: ** For at forberede sig på forventede forretningsudvidelser.
 • ** Talentknaphed: ** Hiring på forhånd i sektorer, hvor dygtigt talent er sjældent.
 • ** Reduktion af omsætningspåvirkning: ** Begrænsning af risikoen forbundet med høj medarbejderomsætning.

Afbalancering af risici og fordele

 • ** Fordele: ** sikrer beredskab til vækst, reducerer ansættelsespresset i fremtiden og bygger en talentreserve.
 • ** Ulemper: ** øgede lønningsomkostninger, potentiale for udveksling af medarbejdere og ressourcestyringsudfordringer.

HR -strategier til effektiv overhiring

 • ** Præcis prognoser: ** Brug datadrevne metoder til at forudsige fremtidige personalebehov nøjagtigt.
 • ** Medarbejderengagement: ** Udvikl engagementstrategier for at holde overhirlede medarbejdere motiverede og produktive.
 • ** Færdighedsudvikling: ** Fokus på træning og opskilling for at forberede overhirdede personale til fremtidige roller.

Tekniske giganter som Google og Amazon har historisk set brugt overhiring strategisk i hurtige vækstfaser, hvilket afbalancerer den ekstra arbejdsstyrke gennem projektrotationer og færdighedsudviklingsprogrammer.

 • ** Kulturel pasform: ** Sørg for, at overhirlede medarbejdere er i overensstemmelse med virksomhedskulturen og værdier.
 • ** Omkostnings-fordel-analyse: ** Vurderer regelmæssigt de økonomiske konsekvenser af overhiring mod dens fordele.
 • ** Gennemsigtig kommunikation: ** Oprethold åben kommunikation med medarbejderne om virksomhedens ansættelsesstrategier og deres rolle i fremtidig vækst.

Konklusion

Overhiring er en nuanceret strategi, der, når den udføres godt, kan forberede organisationer til fremtidige udfordringer og muligheder. HR -fagfolk spiller en kritisk rolle i at sikre, at overhirende drager fordel af både virksomheden og dets ansatte.