Som HR -professionel er det vigtigt at have en klar og effektiv kommunikation med medarbejderne for at opretholde et positivt og produktivt arbejdsmiljø. En skriftlig advarsel eller en advarselsmeddelelse er en formel måde at dokumentere præstationer eller adfærdsmæssige problemer og give medarbejderen en mulighed for at forbedre sig. Vi vil diskutere HR's rolle i medarbejderens advarselsproces og give en skabelon og eksempler på sprog til udformning af en meddelelse om medarbejderadvarsel. Vi vil også diskutere de skridt, der skal tages, når vi udsender en advarsel og strategier for at forbedre medarbejdernes præstation.

Her er flere centrale ting at være opmærksomme på, når man udarbejder et medarbejderadvarselsbrev:

  • Brug en klar og kortfattet emnelinje: Dette vil hjælpe medarbejderen med at forstå formålet med brevet og give dem let at finde det i deres indbakke.
  • Angiv det specifikke problem: Vær klar og specifik om den ydelse eller adfærdsspørgsmål, der behandles.
  • Giv eksempler: Medtag specifikke eksempler på problemet for at hjælpe medarbejderen med at forstå problemet og hvordan det påvirker deres arbejde.
  • Skitser konsekvenserne: Forklar konsekvenserne af fortsat dårlig præstation eller adfærd, herunder enhver disciplinær handling, der kan træffes.
  • Tilbyde support: Giv medarbejderen ressourcer og support for at hjælpe dem med at forbedre deres præstationer eller adfærd.
  • Indstil en tidslinje: Opret en tidslinje for forbedring og opfølgning, inklusive eventuelle kontrolpunkter eller præstationsanmeldelser, der vil blive udført.
  • Brug en professionel tone: Selvom det er vigtigt at være klar og direkte, er det også vigtigt at bruge en professionel og respektfuld tone i brevet.
  • Opbevar en kopi: Opbevar en kopi af brevet i medarbejderens fil til fremtidig reference.
  • Overvej juridiske konsekvenser: Vær opmærksom på eventuelle juridiske overvejelser, såsom ansættelseslove eller selskabspolitikker, når man udarbejder brevet.

Medarbejderadvarselsmeddelelse E -mail -skabelonprøve 1

Emne: Medarbejderadvarsel

Kære [medarbejder],

Jeg skriver for at informere dig om et alvorligt problem, der er blevet bragt til min opmærksomhed om din præstation på arbejdet. Specifikt [statsspecifikt spørgsmål, såsom forsinkelse eller dårlig jobpræstation].

Denne opførsel er ikke acceptabel og er i strid med [virksomhedspolitik eller jobforventninger]. Som et resultat får du en formel advarsel.

Vær opmærksom på, at fortsatte tilfælde af [specifikt spørgsmål] kan resultere i yderligere disciplinær handling, op til og med ansættelsesopsigelse.

Jeg vil understrege, at jeg er forpligtet til at hjælpe dig med at få succes i din rolle. Med henblik herpå er jeg tilgængelig for at diskutere eventuelle bekymringer eller problemer, du måtte have, og for at give dig enhver støtte eller ressourcer, du muligvis har brug for for at forbedre din præstation.

Vær opmærksom på, at vi nøje overvåger dine fremskridt og forventer at se betydelig forbedring inden for den næste [tidsramme, såsom 30 dage]. Hvis du har spørgsmål eller har brug for yderligere hjælp, så tøv ikke med at nå ud til mig.

Oprigtigt, [Afsender navn]

Medarbejderadvarselsmeddelelse E -mail -skabelonprøve 2

Emne: Medarbejderadvarsel - Adfærdsmæssige problemer

Kære [medarbejder],

Jeg skriver for at tackle bekymringer om din nylige opførsel på arbejdet. Specifikt [statsspecifikke adfærdsproblemer, såsom respektløst sprog eller upassende adfærd].

Denne type adfærd er ikke acceptabel og går imod vores virksomheds værdier af [listefirmaets værdier, såsom respekt og professionalisme]. Det er også i strid med [virksomhedspolitik eller jobforventninger]. Som et resultat får du en formel advarsel.

Vær opmærksom på, at fortsatte tilfælde af [specifikke adfærdsproblemer] kan resultere i yderligere disciplinær handling, op til og med ansættelsesopsigelse.

Jeg vil gøre det klart, at jeg er forpligtet til at skabe et positivt og respektfuldt arbejdsmiljø for alle ansatte. Med henblik herpå er jeg tilgængelig for at diskutere eventuelle problemer eller bekymringer, du måtte have, og for at give dig support og ressourcer til at hjælpe dig med at forbedre din opførsel.

Jeg forventer at se betydelig forbedring af din opførsel inden for den næste [tidsramme, såsom 30 dage]. Hvis du har spørgsmål eller har brug for yderligere hjælp, så tøv ikke med at nå ud til mig.

Oprigtigt, [Afsender navn]

Medarbejderadvarselsmeddelelse E -mail -skabelonprøve 3

Emne: Endelig advarsel - Præstationsproblemer

Kære [medarbejder],

Jeg skriver for at informere dig om, at din præstation på arbejdet ikke er forbedret på trods af tidligere advarsler og forsøg på at yde support og ressourcer. Som et resultat fungerer dette brev som din sidste advarsel.

[Statspecifikke præstationsproblemer, såsom konsekvent undlader at overholde frister eller ikke følge selskabspolitikker]. Disse spørgsmål er uacceptable og har haft en negativ indflydelse på dit arbejde og teamet som helhed.

Vær opmærksom på, at yderligere tilfælde af [specifikke præstationsspørgsmål] vil resultere i øjeblikkelig disciplinær handling, op til og med ansættelsesopsigelse.

Jeg opfordrer dig kraftigt til at tage denne sidste advarsel alvorligt og gøre en samlet indsats for at forbedre din præstation. Jeg er tilgængelig for at diskutere eventuelle bekymringer eller problemer, du måtte have, og for at give dig yderligere support eller ressourcer, du måtte have brug for.

Jeg forventer at se en betydelig forbedring af din præstation inden for den næste [tidsramme, såsom 30 dage]. Hvis du har spørgsmål eller har brug for yderligere hjælp, så tøv ikke med at nå ud til mig.

Oprigtigt, [Afsender navn]