Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Den spanske (mellemliggende/B1) test evaluerer en kandidats færdigheder inden for grammatik, ordforråd, læseforståelse, skrivning og lytteforståelse på spansk. Det er designet til at vurdere deres evne til at kommunikere effektivt i hverdagssituationer og forstå skriftlige og talte spanske på B1 -niveauet for CEFR -rammen.

Covered skills:

 • Grammatik
 • Læseforståelse
 • Lytteforståelse
 • Ordforråd
 • Skrivning

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Spanish (Intermediate/B1) Assessment Test is the most accurate way to shortlist AnalytikersReason #1

Tests for on-the-job skills

The Spanish (Intermediate/B1) test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Demonstrerer forståelse af spanske grammatikregler og strukturer
 • Viser færdigheder i at bruge spansk ordforråd
 • I stand til at forstå og analysere spanske skrevne tekster
 • I stand til at producere velskrevne spanske tekster
 • Udstiller gode lytteforståelsesevner på spansk
 • Bruger passende grammatiske konstruktioner og ordforråd i spansk skrivning
 • I stand til at forstå talt spansk og udtrække relevant information
 • Anvender korrekte grammatiske strukturer og ordforråd på talt spansk
 • Demonstrerer forståelse af idiomatiske udtryk og kulturelle nuancer på spansk
 • I stand til at opsummere og parafrasere spanske tekster nøjagtigt
 • Viser evnen til at anvende passende grammatik og ordforråd i sammenhæng
 • Viser kompetence til forståelse og fortolkning af spanske sætninger
 • I stand til at identificere og korrigere fejl i spansk grammatik
 • Udstiller god forståelse af komplekse spanske tekster
 • I stand til at udtrykke meninger og argumenter effektivt på spansk
 • Demonstrerer viden om spanske verbtider og konjugationer
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface var vi i stand til at optimere vores indledende screeningsproces med op mod 75 %, hvilket frigjorde kostbar tid for både ansættelsesledere og vores talentanskaffelsesteam!


Brandon Lee, Leder af mennesker, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Spansk (mellemliggende/B1) test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Spansk (mellemliggende/B1) test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Se prøvescorekort
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Spanish (Intermediate/B1) Online Test

Why you should use Pre-employment Spanish (Intermediate/B1) test?

The Spansk (mellemliggende/B1) test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Demonstrerer færdigheder i spansk grammatik
 • Besidder en lang række spanske ordforråd
 • Viser stærke læseforståelsesevner på spansk
 • Demonstrerer evne til at skrive effektivt på spansk
 • Viser aktive lyttefærdigheder på spansk
 • Anvender korrekt grammatiske regler i praktiske scenarier
 • Anvender avanceret ordforråd i forskellige sammenhænge
 • Analyser og forstår komplekse spanske tekster
 • Producerer sammenhængende og velstrukturerede skriftlige svar
 • Forstår talt spansk i forskellige accenter og hastigheder

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Spanish (Intermediate/B1) test?

 • grammatik

  Grammatik henviser til reglerne og strukturer på et sprog, der styrer dannelsen af ​​sætninger, herunder ordrækkefølge, verbtider og sætningskonstruktion. Måling af grammatikfærdigheder i denne test hjælper med at vurdere testtagerens evne til at bruge spansk nøjagtigt og effektivt i skriftlig og talt kommunikation.

 • ordforråd

  ordforråd omfatter ordene og sætninger, der udgør en Sprog. Måling af ordforrådets færdigheder i denne test giver rekrutterere mulighed for at evaluere testtagerens leksikon og evne til at forstå og bruge forskellige ord og udtryk i sammenhæng.

 • læseforståelse

  Læseforståelse vurderer test- Takers evne til at forstå skriftlige tekster på spansk, herunder fortolkning af hovedideer, understøttende detaljer og implicit betydning. Denne færdighed er afgørende, da den afspejler den enkeltes kapacitet til at forstå og analysere forskellige typer skriftlige oplysninger.

 • skrivning

  Skrivefærdighed evaluerer testtagerens evne til at producere sammenhængende og organiserede skriftlige tekster på spansk. Det måler deres kompetence til at udtrykke ideer, strukturere argumenter og anvende passende grammatik og ordforråd. Evaluering af skrivefærdigheder i denne test hjælper rekrutterere med at måle testtagerens evne til effektivt at kommunikere skriftligt.

 • lytteforståelse

  Lytteforståelse tester testtagerens evne til at forstå talt spansk, inklusive Forskellige accenter, talehastigheder og kontekster. Det måler deres evne til at forstå nøgleinformation, udlede mening og følge verbale instruktioner, der er vigtig for effektiv kommunikation i spansktalende miljøer.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Spansk (mellemliggende/B1) test to be based on.

  Navneord
  Verb
  Adjektiver
  Adverb
  Konjunktioner
  Prepositioner
  Sammentrækninger
  Køn
  Nummer
  Sammenligninger
  Superlativer
  Direkte objekter
  Indirekte objekter
  Refleksive pronominer
  Demonstrative udtaler
  Ejestedord
  Interrogative udtaler
  Relative pronominer
  Demonstrative adjektiver
  Besiddende adjektiver
  Ubestemt artikler
  Bestemte artikler
  Negativer
  Upersonlige udtryk
  Verb konjugationer
  Datid
  Fremtidige tidspunkter
  Betingede tidspunkter
  Subjunktivt humør
  Præsentere perfekt
  Ufuldkommen fortid
  Preterit fortid
  Nuværende kontinuerligt
  Fremtidig perfekt
  Betinget perfekt
  Nuværende subjunktiv
  Ufuldkommen subjunktiv
  Preterit subjunktiv
  Imperativ
  Passiv stemme
  Ser vs Estar
  Haber
  Gustar og lignende verb
  Tidsudtryk
  Udtryk for kvantitet
  Idiomatiske udtryk
  Kulturelle referencer
  Læseforståelsesstrategier
  Skrivningsteknikker
  Strategier for lytteforståelse
  Udvidelse af ordforråd
  Oral flydende praksis
  Essaysskrivning
  Dialogskrivning
  Fortællende skrivning
  Beskrivende skrivning
  Tid og humøranmeldelse
  Oversættelsesøvelser
  Lytteøvelser
  Udfyld emnerne øvelser
  Cloze testøvelser
  Læsningspassager med spørgsmål

What roles can I use the Spanish (Intermediate/B1) test for?

 • Analytiker
 • Spansk lærer
 • Oversætter
 • Tosproget kundeservicerepræsentant
 • Sproglærer
 • Tolk

How is the Spanish (Intermediate/B1) test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Demonstrerer evne til at konstruere grammatisk korrekte sætninger
 • Bruger idiomatiske udtryk passende på skriftlige og talte spanske
 • Evaluerer og fortolker spanske læsepassager med nøjagtighed
 • Demonstrerer kreativitet og originalitet i skriftlige spanske kompositioner
 • Fortolker og analyserer talte spanske samtaler effektivt
 • Anvender passende tidspunkter og stemninger i skriftligt og talt spansk
 • Inkorporerer specialiseret ordforråd relateret til specifikke emner på spansk
 • Tilvejebringer detaljeret analyse af spanske læsematerialer
 • Demonstrerer evne til at producere avancerede skriftlige kompositioner på spansk
 • Identificerer og forstår nuancer og kulturelle referencer på talt spansk
Singapore government logo

Ansættelseslederne mente, at de gennem de tekniske spørgsmål, som de stillede under panelinterviewene, var i stand til at fortælle, hvilke kandidater der havde bedre score og differentieret med dem, der ikke scorede så godt. De er meget tilfreds med kvaliteten af ​​de kandidater, der er nomineret med Adaface-screeningen.


85%
Reduktion i screeningstid

Spanish (Intermediate/B1) Hiring Test Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg kombinere flere færdigheder i en brugerdefineret vurdering?

Ja absolut. Brugerdefinerede vurderinger er oprettet baseret på din jobbeskrivelse og vil omfatte spørgsmål om alle must-have-færdigheder, du angiver.

Har du nogen anti-cheating eller proctoring-funktioner på plads?

Vi har følgende anti-cheating-funktioner på plads:

 • Ikke-gåbare spørgsmål
 • IP Proctoring
 • Webproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Detektion af plagiering
 • Sikker browser

Læs mere om Proctoring Features.

Hvordan fortolker jeg testresultater?

Den primære ting at huske på er, at en vurdering er et elimineringsværktøj, ikke et udvælgelsesværktøj. En færdighedsvurdering er optimeret for at hjælpe dig med at eliminere kandidater, der ikke er teknisk kvalificerede til rollen, den er ikke optimeret til at hjælpe dig med at finde den bedste kandidat til rollen. Så den ideelle måde at bruge en vurdering på er at beslutte en tærskelværdi (typisk 55%, vi hjælper dig med benchmark) og inviterer alle kandidater, der scorer over tærsklen for de næste interviewrunder.

Hvilken oplevelsesniveau kan jeg bruge denne test til?

Hver Adaface -vurdering tilpasses til din jobbeskrivelse/ ideel kandidatperson (vores emneeksperter vælger de rigtige spørgsmål til din vurdering fra vores bibliotek på 10000+ spørgsmål). Denne vurdering kan tilpasses til ethvert erfaringsniveau.

Får hver kandidat de samme spørgsmål?

Ja, det gør det meget lettere for dig at sammenligne kandidater. Valgmuligheder for MCQ -spørgsmål og rækkefølgen af ​​spørgsmål randomiseres. Vi har anti-cheating/proctoring funktioner på plads. I vores virksomhedsplan har vi også muligheden for at oprette flere versioner af den samme vurdering med spørgsmål om lignende vanskelighedsniveauer.

Jeg er kandidat. Kan jeg prøve en øvelsestest?

Nej. Desværre understøtter vi ikke praksisforsøg i øjeblikket. Du kan dog bruge vores eksempler på spørgsmål til praksis.

Hvad er omkostningerne ved at bruge denne test?

Du kan tjekke vores prisplaner.

Kan jeg få en gratis prøve?

Ja, du kan tilmelde dig gratis og forhåndsvise denne test.

Jeg flyttede lige til en betalt plan. Hvordan kan jeg anmode om en brugerdefineret vurdering?

Her er en hurtig guide til hvordan man anmoder om en brugerdefineret vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvenlige færdighedsvurderingsværktøj i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Spansk (mellemliggende/B1) test?
Ready to use the Adaface Spansk (mellemliggende/B1) test?
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️