Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The Selenium Online Test evaluates candidates' ability to perform automation testing using the Selenium web driver. The test uses scenario-based MCQ questions to assess automation testing fundamentals and knowledge of the Selenium framework. With the test, you can identify candidates who have used the Selenium framework to find issues on live sites, conduct cross-browser tests, develop QA frameworks and generate insightful reports.

Covered skills:

 • Architecture and features of Selenium Webdriver
 • Cross-browser testing with Selenium Grid
 • Interacting with live websites and components
 • API testing (manual and automation)
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Selenium online test is the most accurate way to shortlist Test EngineersReason #1

Tests for on-the-job skills

Selenium-online-testen bruger 12 ikke-googleable scenariebaserede MCQ-spørgsmål til at evaluere on-the-job selenium færdigheder. Vores seleneksperter designer hvert spørgsmål for at vurdere de centrale færdigheder, der kræves for at få succes i automatiseringstest.

Rekrutterere kan bruge testen til at finde kandidater med forudgående selenviden. Hver kandidat er benchmarket mod branchegennemsnit, og rekrutterere modtager en detaljeret rapport om kandidatens præstation med emne-vis analyse.

Testen evaluerer efter følgende kernefærdigheder, som ansættelse af ledere forventer, at gode selen -ingeniører skal vide:

 • Selenium Webdriver Fundamentals
 • Interaktion mellem webelement på statiske og dynamiske websteder (Mus- og tastaturinteraktioner, implicitte og eksplicitte venter)
 • Design af testtilfælde og automatisering af tests
 • Oprettelse af større rammer fra bunden (datadrevet, nøgleordsdrevet, hybrid, sideobjektmodel, sidefabrikker)
 • Brug af databaser i selen -testtilfælde
 • Parallel udførelse med Selenium Grid
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Dette er kun en lille prøve fra vores bibliotek med 10.000+ spørgsmål. De faktiske spørgsmål om dette Selenium Online Test vil være ikke-gåbart.

🧐 Question

Medium

Page Object Class
Solve
Our frontend developer for bananas.com created this HTML login form. Which function should they use to implement a method of a Page Object Class for the login form?
 image
 image

Easy

Handling Multiple Windows
Window Handles
Switching Windows
Solve
You are working with Selenium to automate a test case where clicking a button on a webpage (http://example.com) opens a new window. You have to perform operations in the new window and then return to the original window. Below is a simplified version of your initial code:
 image
After clicking the button, a new window opens, and you need to input text into a text box in the new window with id="textBox". Afterwards, you need to close this new window and click another button in the original window with id="originalWindowButton".

How should you modify your code to handle the multiple windows and perform the necessary operations?
 image

Medium

Handling Dynamic Elements
Multiple Iframes
Dynamic Element Handling
Solve
You are automating a test for a webpage that contains multiple iframes. One of these iframes contains a button with a dynamic ID that always contains the substring "btn". Upon clicking this button, a text box appears within the same iframe, having a dynamic ID containing the substring "txtBox". You have to input text into this text box. The correct iframe does not have any unique identifiable attribute.

Below is the simplified pseudo code to illustrate your initial setup:
 image
How should you modify your code to perform these operations efficiently, ensuring reliable element location and interaction among multiple iframes?
 image

Medium

AJAX Request Completion Handling
Handling AJAX Requests
Solve
Suppose you are testing a web application with Selenium, where a button click (id="sendRequest") sends an AJAX request to fetch user data. The data, once retrieved, is displayed in a div with id="userData". This div is already present in the HTML with empty text. You need to ensure that the AJAX request is completed and the data is loaded before proceeding. (You can assume that the AJAX request will always succeed.

Consider the following pseudo JavaScript code which is used in the web application:
 image
Given the above code, which of the following Python Selenium code snippets should be used to correctly wait for the AJAX request to complete and the userData to be loaded?
 image

Medium

Handling Mouse Actions
Keyboard and Mouse Actions
Solve
You are automating a test case where a user has to hover over an image, causing a tooltip to appear. After the tooltip appears, the user has to right-click on the tooltip to see a context menu. You have to validate that the context menu appears correctly. The tooltip has an ID of tooltip and the context menu has an ID of contextMenu.

Given the below pseudo code for the page:
 image
Which of the following Selenium Python code snippets should be used to perform the above-described actions and validations?
 image
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Page Object Class
3 mins
Selenium
Solve

Easy

Handling Multiple Windows
Window Handles
Switching Windows
3 mins
Selenium
Solve

Medium

Handling Dynamic Elements
Multiple Iframes
Dynamic Element Handling
2 mins
Selenium
Solve

Medium

AJAX Request Completion Handling
Handling AJAX Requests
3 mins
Selenium
Solve

Medium

Handling Mouse Actions
Keyboard and Mouse Actions
3 mins
Selenium
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Page Object Class
Selenium
Medium3 mins
Solve
Handling Multiple Windows
Window Handles
Switching Windows
Selenium
Easy3 mins
Solve
Handling Dynamic Elements
Multiple Iframes
Dynamic Element Handling
Selenium
Medium2 mins
Solve
AJAX Request Completion Handling
Handling AJAX Requests
Selenium
Medium3 mins
Solve
Handling Mouse Actions
Keyboard and Mouse Actions
Selenium
Medium3 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface var vi i stand til at optimere vores indledende screeningsproces med op til 75%, hvilket frigør dyrebar tid for både ansættelsesledere og vores talentindsamlingsteam!


Brandon Lee, Leder af mennesker, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Selenium Online Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Selenium Online Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Hvordan tilpasses testen til senior Selenium Automation Engineers?

De spørgsmål, der bruges til at evaluere senior Selenium -udviklere, vil være af højere vanskelighedsniveauer og er baseret på avancerede emner. For at løse disse spørgsmål kræver kandidater få års praktisk erfaring med at automatisere med selen. Her er få avancerede emner, spørgsmålene er baseret på:

 • Forståelse af vælgere/placatorer i detaljer
 • Avanceret Xpath
 • Parametrisering, globale variabler og vigtigheden af ​​en basisside
 • God skalerbar designpraksis til brug af sideobjektmodel
 • Parallel udførelse ved hjælp af tråd lokal
 • Automatisk vindue/ramme switching ved hjælp af aspektorienteret programmering (AOP)
 • Udløsende tests automatisk baseret på dato/tid
 • Generering af avancerede og detaljerede professionelle rapporter
 • Teknikker til at automatisere Ajax -opkald og iFrames
 • fejlfinding af forskellige selen -testfejl og undtagelser
 • Avancerede webemner som Chrome Options, SSL -certifikathåndtering, cookies og mere
 • Kendskab til at bruge OOP -koncepter i rammer [arv, interface, indkapsling, polymorfisme]
 • Identificering og brug af designmønstre til forskellige scenarier

What roles can I use the Selenium Online Test for?

 • Test Engineer
 • QA Automation Software Engineer
 • SDET (Software Development Engineer in Test)
 • Java Automation with Selenium
 • Senior Test Engineer - Selenium
 • Automation Tester - Selenium
 • QA Automation Tester

What topics are covered in the Selenium online test?

Selenium Webdriver
XPath og Element Locators
Mus- og tastaturinteraktioner
Implicit og eksplicitte venter
Python eller Java
Design af rammer
Sideobjektmodel
Datadrevne rammer
Hybridrammer
Tilslutning af databaser
Frontend og backend automatisering
Automationstest
Design af testtilfælde
Parallel udførelse (ved hjælp af tråd lokal)
Selen -gitter
Omfang rapporterer
Parallelisering
Strategimønster
Kommandemønster
Skabelonmetodemønster
Proxy mønster
Udfør omkring metodemønster
Dekoratormønster
Singapore government logo

De ansættelsesledere mente, at de gennem de tekniske spørgsmål, som de stillede under panelinterviewene, kunne fortælle, hvilke kandidater der havde bedre scoringer, og differentierede med dem, der ikke scorede så godt. De er meget tilfreds med kvaliteten af ​​kandidater, der er på listen med Adaface -screeningen.


85%
Reduktion i screeningstid

Selenium Online Test FAQs

Hvordan tilpasses testen til Python Selenium -roller?

Vores standard selen -test evaluerer selen -færdigheder uden at fokusere på et bestemt programmeringssprog. Vi kan tilpasse testen til at omfatte spørgsmål, der evaluerer Python Fundamentals ved hjælp af MCQS og praktisk Python-oplevelse ved hjælp af kodningsspørgsmål. Du kan kontrollere vores standard Python Test for at gennemgå prøvepython-spørgsmål.

Hvordan tilpasses testen til Java Selenium -roller?

Vores standard selen -test evaluerer selen -færdigheder uden at fokusere på et bestemt programmeringssprog. Vi kan tilpasse testen til at omfatte spørgsmål, der evaluerer Java Fundamentals ved hjælp af MCQ'er og praktisk Java-oplevelse ved hjælp af kodningsspørgsmål. Du kan kontrollere vores standard Java Test for at gennemgå prøven Java-spørgsmål.

Kan Selenium WebDriver Assessment Test evaluere for manuelle testfærdigheder?

Testen fokuserer på automatiseringstest med selen. Vi kan dog tilføje manuelle test MCQ'er til testen og tilpasse den til din rolle. Du kan kontrollere vores standard manuel test online test for at gennemgå eksempler på spørgsmål.

Er der en selen -online -test til erfarne ansættelser?

Selen -online -testen kan tilpasses i henhold til anciennitetsniveau og rollekrav til din åbne rolle.

Kan jeg kombinere flere færdigheder i en brugerdefineret vurdering?

Ja absolut. Brugerdefinerede vurderinger er oprettet baseret på din jobbeskrivelse og vil omfatte spørgsmål om alle must-have-færdigheder, du angiver.

Har du nogen anti-cheating eller proctoring-funktioner på plads?

Vi har følgende anti-cheating-funktioner på plads:

 • Ikke-gåbare spørgsmål
 • IP Proctoring
 • Webproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Detektion af plagiering
 • Sikker browser

Læs mere om Proctoring Features.

Hvordan fortolker jeg testresultater?

Den primære ting at huske på er, at en vurdering er et elimineringsværktøj, ikke et udvælgelsesværktøj. En færdighedsvurdering er optimeret for at hjælpe dig med at eliminere kandidater, der ikke er teknisk kvalificerede til rollen, den er ikke optimeret til at hjælpe dig med at finde den bedste kandidat til rollen. Så den ideelle måde at bruge en vurdering på er at beslutte en tærskelværdi (typisk 55%, vi hjælper dig med benchmark) og inviterer alle kandidater, der scorer over tærsklen for de næste interviewrunder.

Hvilken oplevelsesniveau kan jeg bruge denne test til?

Hver Adaface -vurdering tilpasses til din jobbeskrivelse/ ideel kandidatperson (vores emneeksperter vælger de rigtige spørgsmål til din vurdering fra vores bibliotek på 10000+ spørgsmål). Denne vurdering kan tilpasses til ethvert erfaringsniveau.

Får hver kandidat de samme spørgsmål?

Ja, det gør det meget lettere for dig at sammenligne kandidater. Valgmuligheder for MCQ -spørgsmål og rækkefølgen af ​​spørgsmål randomiseres. Vi har anti-cheating/proctoring funktioner på plads. I vores virksomhedsplan har vi også muligheden for at oprette flere versioner af den samme vurdering med spørgsmål om lignende vanskelighedsniveauer.

Jeg er kandidat. Kan jeg prøve en øvelsestest?

Nej. Desværre understøtter vi ikke praksisforsøg i øjeblikket. Du kan dog bruge vores eksempler på spørgsmål til praksis.

Hvad er omkostningerne ved at bruge denne test?

Du kan tjekke vores prisplaner.

Kan jeg få en gratis prøve?

Ja, du kan tilmelde dig gratis og forhåndsvise denne test.

Jeg flyttede lige til en betalt plan. Hvordan kan jeg anmode om en brugerdefineret vurdering?

Her er en hurtig guide til hvordan man anmoder om en brugerdefineret vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvenlige færdighedsvurderingsværktøj i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Selenium Online Test?
Ready to use the Adaface Selenium Online Test?
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Vilkår Privatliv Tillidsvejledning

🌎 Vælg dit sprog

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️