Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

SAP Litmos Online Test bruger scenariebaserede MCQ'er til at evaluere kandidater om deres viden om SAP Litmos, herunder deres dygtighed i at arbejde med Learning Management System (LMS) Administration, kursusforfatter og lærerstyring. Testen evaluerer også en kandidats fortrolighed med SAP Litmos -rapporterings- og analysefunktioner og deres evne til at integrere SAP Litmos med andre systemer. Testen sigter mod at evaluere en kandidats evne til at arbejde med SAP Litmos effektivt og designe og udvikle e-learning-kurser, der opfylder læringsmålene og overholder industristandarder.

Covered skills:

 • C4C -administrator
 • C4C planlagt vedligeholdelse
 • SAP System Performance
 • SAP C4C Lejere
 • Business Task Management (BTM)
 • Traction ID
 • SAP -tjenesteudbyder
 • SAP Cloud for salg
 • SAP C4C UI Framework

9 reasons why
9 reasons why

Adaface SAP Litmos Assessment Test is the most accurate way to shortlist SAP -konsulentsReason #1

Tests for on-the-job skills

The SAP Litmos Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Effektivt styring af C4C -administrationsopgaver
 • Håndtering af traction -id i SAP Litmos
 • Forståelse og udførelse af C4C planlagt vedligeholdelse
 • Arbejde med SAP -tjenesteudbyder i SAP Litmos
 • Analyse og optimering af SAP -systemets ydeevne
 • Brug af SAP Cloud til salgsfunktionaliteter
 • Håndtering af SAP C4C -lejere effektivt
 • Udvikling af applikationer ved hjælp af SAP C4C UI -rammer
 • Mastering Business Task Management (BTM) i SAP Litmos
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface var vi i stand til at optimere vores indledende screeningsproces med op til 75%, hvilket frigør dyrebar tid for både ansættelsesledere og vores talentindsamlingsteam!


Brandon Lee, Leder af mennesker, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment SAP Litmos -test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the SAP Litmos -test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the SAP Litmos Online Test

Why you should use Pre-employment SAP Litmos Test?

The SAP Litmos -test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Konfiguration og styring af C4C -administratorindstillinger
 • Arbejder med traction -ID til brugeradgangsstyring
 • At sikre effektive C4C -planlagte vedligeholdelsesprocesser
 • Implementering af SAP -tjenesteudbyderens funktionaliteter
 • Optimering af SAP -systemets ydelse til C4C
 • Brug af SAP Cloud til salgsfunktioner
 • Håndtering af SAP C4C -lejere effektivt
 • Udvikling af applikationer ved hjælp af SAP C4C UI -rammen
 • Streamlining Business Task Management i C4C
 • Fejlfinding og løsning af C4C -relaterede problemer

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the SAP Litmos Test?

 • tracktion -ID

  Tracktion ID -færdigheden er relateret til sporing og identifikation af forskellige Enheder inden for SAP Cloud for Customer (C4C) -system. Det involverer forståelse og brug af traction -ID -funktionen til at overvåge og spore kundeinteraktioner, salgsaktiviteter og supportbilletter. Denne færdighed er inkluderet i testen for at vurdere kandidatens fortrolighed med sporingsfunktionalitet i C4c.

 • C4C planlagt vedligeholdelse </H4> <p> C4C planlagt vedligeholdelsesevne henviser til viden og evnen til at planlægge og udføre Regelmæssige vedligeholdelsesaktiviteter i SAP Cloud for Customer (C4C) -systemet. Dette inkluderer planlægningssystemets nedetid, anvendelse af opdateringer og patches og udførelse af databackups. Måling af denne færdighed i testen hjælper med at måle kandidatens ekspertise til at sikre systemtilgængelighed og ydeevne gennem korrekt vedligeholdelse. </p> <h4> SAP -tjenesteudbyder </H4> <p> SAP -tjenesteudbyderen vedrører forståelsen og brugen af Software-as-a-Service (SaaS) kapaciteter leveret af SAP. Det involverer styring og levering af skybaserede tjenester til kunder, sikring af høje serviceniveauer og adressering af problemer eller eskaleringer. Inkludering af denne færdighed i testen giver rekrutterere mulighed for at vurdere kandidatens viden og dygtighed til at levere SAP -tjenester effektivt. </p> <h4> SAP -systemydelse

  SAP System Performance -færdigheden omfatter evnen til at overvåge, analysere , og optimer ydelsen af ​​SAP -systemer. Dette inkluderer diagnosticering af flaskehalse, indstillingssystemkonfigurationer og implementering af bedste praksis for at forbedre systemets reaktionsevne og gennemstrømning. Evaluering af denne færdighed i testen hjælper med at bestemme kandidatens kompetence til at sikre optimal systemydelse til kritiske forretningsprocesser.

 • SAP -sky for salg

  SAP -skyen for salgsevner vedrører viden og viden og Udnyttelse af salgsfunktionaliteten leveret af SAP Cloud for Customer (C4C) -systemet. Det involverer styring af salgsledere, muligheder, citater og ordrer samt analyse af salgsydelse og prognoser. Evaluering af denne færdighed i testen hjælper rekrutterere med at måle kandidatens dygtighed til at udnytte C4C til effektiv salgsstyring.

 • SAP C4C -lejere

  SAP C4C -lejere dygtighed henviser til forståelse og styring af separate Miljøer eller forekomster inden for SAP Cloud for Customer (C4C) -systemet, kendt som lejere. Det involverer levering, konfiguration og vedligeholdelse af flere lejere til støtte for forskellige forretningsenheder, afdelinger eller datterselskaber. Inkludering af denne færdighed i testen giver rekrutterere mulighed for at vurdere kandidatens evne til at håndtere lejerspecifikke krav og sikre korrekt adskillelse af data og tilpasning.

 • SAP C4C UI Framework

  SAP C4C UI Framework -færdigheder vedrører viden og udnyttelsen af ​​brugergrænsefladen (UI) -rammen leveret af SAP Cloud for Customer (C4C) -systemet. Det involverer tilpasning og konfiguration af UI -komponenter, layouts og navigationsmenuer til at skræddersy brugeroplevelsen baseret på forretningskrav. Måling af denne færdighed i testen hjælper med at evaluere kandidatens dygtighed til at skabe brugervenlige grænseflader i C4C.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for SAP Litmos -test to be based on.

  C4C -administration
  Traction ID
  C4C planlagt vedligeholdelse
  SAP -tjenesteudbyder
  SAP System Performance
  SAP Cloud for salg
  SAP C4C Lejere
  SAP C4C UI Framework
  Business Task Management (BTM)
  Integration med andre SAP -moduler
  Rapportgenerering og analyse
  Datamigration og integration
  Håndtering af brugerroller og tilladelser
  Tilpasning af C4C -skærme og layouts
  Arbejdsgang og godkendelsesprocesser
  Datasikkerhed og privatliv i C4C
  Fejlfinding og løsning af systemproblemer
  Master Data Management i C4C
  Håndtering af salgs- og serviceprocesser
  Videnstyring og oprettelse af indhold
  Integration med eksterne systemer
  Analytics og rapportering i C4C
  Konfiguration og styring af marketingkampagner
  Kundesegmentering og målretning
  Udvikling af mobil applikation i C4C
  Salgsprognoser og pipeline management
  Lead and Opportunity Management
  Kundeservice og support
  Ordrehåndtering og opfyldelse
  E -mail og kommunikationsintegration
  Data -sikkerhedskopi og gendannelse
  Dataarkivering og tilbageholdelse
  Datarensning og deduplikation
  Konfiguration og styring af e -mail -skabeloner
  Konfiguration af alarmer og meddelelser
  Konfiguration og styring af dokumentskabeloner
  Import og eksport af data
  Konfiguration og styring af godkendelsesarbejdsgange
  Konfiguration og styring af prisregler
  Konfiguration og administrerende partnerforhold
  Konfiguration og styring af salgsområder
  Konfiguration og styring af produktkatalog
  Konfiguration og styring af rabat- og promoveringsregler
  Konfiguration og styring af kundesegmentering
  Konfiguration og styring af kundeundersøgelser
  Konfiguration og styring af salgskvoter
  Konfiguration og styring af servicekontrakter
  Konfiguration og styring af kundeloyalitetsprogrammer
  Konfiguration og styring af blydscoring
  Konfiguration og styring af feedback
  Konfiguration og styring af serviceniveauaftaler
  Konfiguration og styring af datavalideringer
  Konfiguration og styring af forretningsroller
  Konfiguration og styring af organisationsstruktur
  Konfiguration og styring af arbejdsfordeling
  Konfiguration og styring af arbejdscentre
  Konfiguration og styring af adgangskontroller
  Oprettelse og styring af brugerdefinerede felter
  Oprettelse og styring af brugerdefinerede objekter
  Oprettelse og styring af brugerdefinerede rapporter
  Oprettelse og styring af brugerdefinerede arbejdsgange

What roles can I use the SAP Litmos Test for?

 • SAP -konsulent
 • LMS -konsulent
 • LMS -administrator

How is the SAP Litmos Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Konfiguration af avancerede C4C -administratorindstillinger
 • Design og implementering af komplekse tracktion -ID -strukturer
 • Udførelse af avancerede C4C planlagte vedligeholdelsesopgaver
 • Integrering af SAP -tjenesteudbyder med eksterne systemer
 • Overvågning og indstilling af SAP -systemets ydeevne for optimale resultater
 • Tilpasning og udvidelse af SAP -sky til salgskapaciteter
 • Udfører lejerstyringsopgaver til flere SAP C4C -forekomster
 • Oprettelse af brugerdefinerede UI -komponenter og forbedring af UX i SAP C4C
 • Implementering af avancerede arbejdsgange til forretningsadministration
 • Analyse og diagnosticering af komplekse C4C -systemproblemer
Singapore government logo

De ansættelsesledere mente, at de gennem de tekniske spørgsmål, som de stillede under panelinterviewene, kunne fortælle, hvilke kandidater der havde bedre scoringer, og differentierede med dem, der ikke scorede så godt. De er meget tilfreds med kvaliteten af ​​kandidater, der er på listen med Adaface -screeningen.


85%
Reduktion i screeningstid

SAP Litmos Hiring Test FAQS

Kan jeg kombinere flere færdigheder i en brugerdefineret vurdering?

Ja absolut. Brugerdefinerede vurderinger er oprettet baseret på din jobbeskrivelse og vil omfatte spørgsmål om alle must-have-færdigheder, du angiver.

Har du nogen anti-cheating eller proctoring-funktioner på plads?

Vi har følgende anti-cheating-funktioner på plads:

 • Ikke-gåbare spørgsmål
 • IP Proctoring
 • Webproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Detektion af plagiering
 • Sikker browser

Læs mere om Proctoring Features.

Hvordan fortolker jeg testresultater?

Den primære ting at huske på er, at en vurdering er et elimineringsværktøj, ikke et udvælgelsesværktøj. En færdighedsvurdering er optimeret for at hjælpe dig med at eliminere kandidater, der ikke er teknisk kvalificerede til rollen, den er ikke optimeret til at hjælpe dig med at finde den bedste kandidat til rollen. Så den ideelle måde at bruge en vurdering på er at beslutte en tærskelværdi (typisk 55%, vi hjælper dig med benchmark) og inviterer alle kandidater, der scorer over tærsklen for de næste interviewrunder.

Hvilken oplevelsesniveau kan jeg bruge denne test til?

Hver Adaface -vurdering tilpasses til din jobbeskrivelse/ ideel kandidatperson (vores emneeksperter vælger de rigtige spørgsmål til din vurdering fra vores bibliotek på 10000+ spørgsmål). Denne vurdering kan tilpasses til ethvert erfaringsniveau.

Får hver kandidat de samme spørgsmål?

Ja, det gør det meget lettere for dig at sammenligne kandidater. Valgmuligheder for MCQ -spørgsmål og rækkefølgen af ​​spørgsmål randomiseres. Vi har anti-cheating/proctoring funktioner på plads. I vores virksomhedsplan har vi også muligheden for at oprette flere versioner af den samme vurdering med spørgsmål om lignende vanskelighedsniveauer.

Jeg er kandidat. Kan jeg prøve en øvelsestest?

Nej. Desværre understøtter vi ikke praksisforsøg i øjeblikket. Du kan dog bruge vores eksempler på spørgsmål til praksis.

Hvad er omkostningerne ved at bruge denne test?

Du kan tjekke vores prisplaner.

Kan jeg få en gratis prøve?

Ja, du kan tilmelde dig gratis og forhåndsvise denne test.

Jeg flyttede lige til en betalt plan. Hvordan kan jeg anmode om en brugerdefineret vurdering?

Her er en hurtig guide til hvordan man anmoder om en brugerdefineret vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvenlige færdighedsvurderingsværktøj i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface SAP Litmos -test?
Ready to use the Adaface SAP Litmos -test?
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Vilkår Privatliv Tillidsvejledning

🌎 Vælg dit sprog

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️