Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

SAP FI (Financial Accounting) Online Test bruger scenariebaserede multiple choice-spørgsmål til at evaluere kandidater om deres tekniske viden og praktiske færdigheder relateret til hovedboksregnskab, konti, der skal betales, tilgodehavender, aktiveringsregnskab, regnskaber og kontrol. Testen sigter mod at bestemme kandidaternes evne til at konfigurere og tilpasse SAP FI til at imødekomme forretningskrav samt deres fortrolighed med SAP FI bedste praksis, designmønstre og teknikker.

Covered skills:

 • General Ledger Accounting
 • Periodiseringsmotor
 • Asset Under Construction (AUC)
 • COPA -poster
 • Omkostningscentre
 • Regnskabsversioner (FSVS)
 • Migo- og Mito -transaktioner
 • MTO -proces

9 reasons why
9 reasons why

Adaface SAP FICO Test (Financial Accounting & Controlling) is the most accurate way to shortlist FinansieringsspecialistsReason #1

Tests for on-the-job skills

The SAP FICO Test (Financial Accounting & Controlling) helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Evne til at udføre generelle hovedboksregnskabsopgaver effektivt
 • Færdighed i styring af omkostninger og profitcentre
 • Forståelse af periodiseringsmotoren og dens funktionalitet
 • Kapacitet til at oprette og administrere regnskabsversioner (FSVS)
 • Kendskab til Asset Under Construction (AUC) Management
 • Fortrolighed med Migo- og Mito -transaktioner
 • Kompetence til håndtering af COPA -poster
 • Forståelse af processen til at ordre (MTO) i SAP FICO
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface var vi i stand til at optimere vores indledende screeningsproces med op til 75%, hvilket frigør dyrebar tid for både ansættelsesledere og vores talentindsamlingsteam!


Brandon Lee, Leder af mennesker, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment SAP FICO (Financial Accounting & Controling) Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the SAP FICO (Financial Accounting & Controling) Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the SAP FICO Test (Financial Accounting & Controlling)

Why you should use SAP FICO Test (Financial Accounting & Controlling)?

The SAP FICO (Financial Accounting & Controling) Test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Udførelse af hovedboksregnskabsopgaver
 • Håndtering af omkostninger og profitcentre
 • Brug af periodiseringsmotorfunktionaliteten
 • Oprettelse og vedligeholdelse af regnskabsversioner (FSVS)
 • Håndtering af aktiv under opførelse (AUC) Regnskab
 • Udførelse af Migo- og Mito -transaktioner
 • Administration af COPA -poster
 • Implementering af make-to-order (MTO) proces
 • Analyse af regnskaber og rapporter
 • Konfiguration og vedligeholdelse af SAP FI -moduler

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the SAP FICO Test (Financial Accounting & Controlling)?

 • periodiseringsmotor

  Periodiseringsmotoren er en Funktionalitet i SAP FICO, der automatiserer beregningen og udstationering af periodiseringer, som er justeringer foretaget for at anerkende udgifter og indtægter, der er sket, men endnu ikke er registreret i regnskabsbøgerne. Denne færdighed måles i testen for at vurdere kandidatens færdigheder i konfiguration og anvendelse af periodiseringsmotoren for at sikre nøjagtig økonomisk rapportering og overholdelse af regnskabsstandarder.

 • regnskabsversioner (FSVS)

  FSV'er i SAP FICO kan tilpasses skabeloner, der bruges til at definere strukturen og layoutet af regnskaber. De tillader virksomheder at præsentere økonomiske oplysninger i et format, der opfylder specifikke rapporteringskrav. Måling af denne færdighed i testen hjælper med at evaluere kandidatens evne til at designe og konfigurere FSV'er til at generere nøjagtige og omfattende regnskaber til analyse og rapporteringsformål.

 • aktiv under opførelse (AUC)

  AUC Henviser til en kategori af aktiver, der i øjeblikket er konstrueret eller udviklet og er endnu ikke klar til brug. SAP FICO leverer funktionalitet til at styre disse aktiver, herunder sporingsomkostninger, kapitalisering og afskrivning. Måling af denne færdighed i testen hjælper med at vurdere kandidatens forståelse af AUC -regnskabsprocesser og deres evne til nøjagtigt Koder i SAP FICO, der bruges til henholdsvis varemodtagelse og varerudgaveprocesser. Disse transaktioner spiller en afgørende rolle i lagerstyring og aktieværdi. Måling af denne færdighed i testen hjælper med at evaluere kandidatens dygtighed til at udføre Migo- og Mito -transaktioner og deres forståelse af virkningen på finansiel regnskab og kontrol.

 • COPA -poster

  COPA står for rentabilitetsanalyse og involverer analyse af rentabiliteten af ​​produkter, kunder og markeder inden for en organisation. Måling af denne færdighed i testen hjælper med at vurdere kandidatens viden om COPA-funktionalitet i SAP FICO og deres evne til at generere nøjagtige rentabilitetsrapporter til beslutningstagning. Lav for at bestille og henviser til en produktionsproces, hvor produkter fremstilles baseret på kundeordrer. SAP FICO dækker forskellige aspekter af MTO -processen, herunder salgsordrestyring, omkostningsestimering og indtægtsgenkendelse. Måling af denne færdighed i testen hjælper med at evaluere kandidatens forståelse af MTO-processen og deres evne til at håndtere økonomiske regnskabs- og kontrolaktiviteter relateret til scenarier, der er til ordre.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for SAP FICO (Financial Accounting & Controling) Test to be based on.

  General Ledger Accounting
  Oversigt over konti
  Kontobestemmelse
  Kontogrupper
  Dokumenttyper
  Dokumentopslag
  Indsendelsesperioder
  Vende poster
  Omkostningscentre
  Omkostningscenterhierarki
  Planlægning af omkostningscenter
  Vurdering og distribution
  Interne ordrer
  Intern ordreplanlægning
  Intern ordreafvikling
  Rentabilitetsanalyse
  COPA -datastrukturer
  Karakteristika -afledning
  Værdifelter
  Periodiseringsmotor
  Periodiseringsopslagskørsel
  Manuelle periodiseringer
  Regnskabsversioner (FSVS)
  Rapporter header
  Rækker og kolonner
  Vis varianter
  Rapporter træer
  Asset Under Construction (AUC)
  AUC Creation
  Kapitalisering af aktiver
  AUC -afvikling
  Migo -transaktioner
  Varer modtagelse
  Varerudgave
  Returlevering
  Mito -transaktioner
  Overførselsopslag
  Lageroverførsel
  Aktieoverførselsordre
  COPA -poster
  Indtægtselementer
  Omkostningselementer
  Karakteristiske værdier
  MTO -proces
  Salgsordrebehandling
  Salgsordreomkostninger
  Oprettelse af fakturering af dokument
  Leveringsomkostninger

What roles can I use the SAP FICO Test (Financial Accounting & Controlling) for?

 • Finansieringsspecialist
 • SAP FICO -konsulent
 • SAP FICO -analytiker
 • SAP FI -analytiker

How is the SAP FICO Test (Financial Accounting & Controlling) customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Anvendelse af viden om SAP CO -moduler
 • Brug af SAP FICO -integration med andre moduler
 • Anvendelse af viden om skatte- og lovgivningsmæssige krav til regnskab
 • Brug af SAP FICO til budgettering og planlægning
 • Anvendelse af principper for omkostningsregnskab
 • Analyse af rentabilitet og omkostningsfordeling
 • Udfører interne og eksterne revisioner
 • Brug af SAP FICO til pengestrømstyring
 • Opretholdelse af dataintegritet og udførelse af forsoninger
 • Fejlfinding og løsning af SAP FICO -problemer
Singapore government logo

De ansættelsesledere mente, at de gennem de tekniske spørgsmål, som de stillede under panelinterviewene, kunne fortælle, hvilke kandidater der havde bedre scoringer, og differentierede med dem, der ikke scorede så godt. De er meget tilfreds med kvaliteten af ​​kandidater, der er på listen med Adaface -screeningen.


85%
Reduktion i screeningstid

SAP FICO Test (Financial Accounting & Controlling) FAQS

Kan jeg kombinere flere færdigheder i en brugerdefineret vurdering?

Ja absolut. Brugerdefinerede vurderinger er oprettet baseret på din jobbeskrivelse og vil omfatte spørgsmål om alle must-have-færdigheder, du angiver.

Har du nogen anti-cheating eller proctoring-funktioner på plads?

Vi har følgende anti-cheating-funktioner på plads:

 • Ikke-gåbare spørgsmål
 • IP Proctoring
 • Webproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Detektion af plagiering
 • Sikker browser

Læs mere om Proctoring Features.

Hvordan fortolker jeg testresultater?

Den primære ting at huske på er, at en vurdering er et elimineringsværktøj, ikke et udvælgelsesværktøj. En færdighedsvurdering er optimeret for at hjælpe dig med at eliminere kandidater, der ikke er teknisk kvalificerede til rollen, den er ikke optimeret til at hjælpe dig med at finde den bedste kandidat til rollen. Så den ideelle måde at bruge en vurdering på er at beslutte en tærskelværdi (typisk 55%, vi hjælper dig med benchmark) og inviterer alle kandidater, der scorer over tærsklen for de næste interviewrunder.

Hvilken oplevelsesniveau kan jeg bruge denne test til?

Hver Adaface -vurdering tilpasses til din jobbeskrivelse/ ideel kandidatperson (vores emneeksperter vælger de rigtige spørgsmål til din vurdering fra vores bibliotek på 10000+ spørgsmål). Denne vurdering kan tilpasses til ethvert erfaringsniveau.

Får hver kandidat de samme spørgsmål?

Ja, det gør det meget lettere for dig at sammenligne kandidater. Valgmuligheder for MCQ -spørgsmål og rækkefølgen af ​​spørgsmål randomiseres. Vi har anti-cheating/proctoring funktioner på plads. I vores virksomhedsplan har vi også muligheden for at oprette flere versioner af den samme vurdering med spørgsmål om lignende vanskelighedsniveauer.

Jeg er kandidat. Kan jeg prøve en øvelsestest?

Nej. Desværre understøtter vi ikke praksisforsøg i øjeblikket. Du kan dog bruge vores eksempler på spørgsmål til praksis.

Hvad er omkostningerne ved at bruge denne test?

Du kan tjekke vores prisplaner.

Kan jeg få en gratis prøve?

Ja, du kan tilmelde dig gratis og forhåndsvise denne test.

Jeg flyttede lige til en betalt plan. Hvordan kan jeg anmode om en brugerdefineret vurdering?

Her er en hurtig guide til hvordan man anmoder om en brugerdefineret vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvenlige færdighedsvurderingsværktøj i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface SAP FICO (Financial Accounting & Controling) Test?
Ready to use the Adaface SAP FICO (Financial Accounting & Controling) Test?
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Vilkår Privatliv Tillidsvejledning

🌎 Vælg dit sprog

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️