Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

SAP BODS (Business Objects Data Services) Online Test bruger scenariebaserede multiple choice-spørgsmål til at evaluere kandidater om deres tekniske viden og praktiske færdigheder relateret til dataintegration, datakvalitet, dataprofilering, datarensning, datakortlægning, datatransformation og data belastning. Testen sigter mod at bestemme kandidaternes evne til at designe og udvikle effektive og effektive SAP Bods -løsninger, der muliggør glat dataflow på tværs af systemer og forbedrer datakvaliteten, samt deres fortrolighed med SAP Bods bedste praksis, designmønstre og teknikker.

Covered skills:

 • Operationel dataudbyder
 • Datatransformation
 • Datamigration
 • Jobdesign
 • Dataekstraktion
 • Dataintegration
 • Datakvalitet
 • Datalagring
 • Workflow Management
 • Databehandling

9 reasons why
9 reasons why

Adaface SAP BODS Test is the most accurate way to shortlist SAP BODS -udviklersReason #1

Tests for on-the-job skills

The SAP BODS Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • I stand til effektivt at håndtere undtagelser og fejl
 • Dygtige til opsætning og konfiguration af operationel dataudbyder og konfiguration
 • Ekspertise inden for dataintegration og kortlægning
 • Dygtige til datatransformation og manipulation
 • Grundig forståelse af principper og praksis for datakvalitet
 • Erfaring med datamigrationsteknikker og strategier
 • Kendskab til datalagringskoncepter og bedste praksis
 • Dygtige til jobdesign og optimering
 • Ekspertise inden for styring af arbejdsgang og planlægning
 • Dygtige til dataekstraktion fra forskellige kilder
 • Dygtige til databehandling og manipulation
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface var vi i stand til at optimere vores indledende screeningsproces med op til 75%, hvilket frigør dyrebar tid for både ansættelsesledere og vores talentindsamlingsteam!


Brandon Lee, Leder af mennesker, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment SAP BODS Online Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the SAP BODS Online Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the SAP BODS Assessment Test

Why you should use Pre-employment SAP BODS Online Test?

The SAP BODS Online Test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Oprettelse og vedligeholdelse af operationelle dataudbydere
 • Udførelse af dataintegrationsopgaver ved hjælp af SAP Bods
 • Transformering af data for at imødekomme forretningskrav
 • At sikre datakvalitet og nøjagtighed i SAP Bods
 • Migrerer data fra forskellige kilder til målsystemer
 • Design og styring af datalagringsløsninger
 • Design og implementering af jobarbejdsgange
 • Uddrag af data fra flere kilder ved hjælp af SAP BODS
 • Behandling og manipulering af data i SAP Bods
 • Forståelse og anvendelse af funktionerne i datatjenestesigner

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the SAP BODS Online Test?

 • dataintegration </H4> <p> Dataintegration er evnen til at kombinere data fra forskellige kilder til en samlet visning. Det er vigtigt at måle denne færdighed i testen, da den tester kandidatens dygtighed til at integrere data fra forskellige systemer, hvilket muliggør effektiv og nøjagtig datatransformation og analyse. </p> <h4> Datatransformation </H4> <p> Datatransformation Henviser til processen med at konvertere data fra et format til et andet, hvilket sikrer, at det er i den krævede struktur og kvalitet. Måling af denne færdighed i testen er afgørende, da den evaluerer kandidatens evne til at manipulere, rense og transformere data, hvilket er vigtigt for nøjagtig og meningsfuld dataanalyse. </p> <h4> datakvalitet

  The Damlingskvaliteten involverer vurdering og opretholdelse af nøjagtighed, fuldstændighed, konsistens og integritet af data. Denne færdighed måles i testen for at evaluere kandidatens evne til at implementere datakvalitetskontrol og processer, hvilket sikrer, at de data, der bruges i operationelle og beslutningsprocesser, er pålidelige og pålidelige.

 • Data Migration

  Datamigration er evnen til at overføre data fra et system til et andet, hvilket sikrer dets integritet og anvendelighed i målsystemet. Måling af denne færdighed i testen giver rekrutterere mulighed for at vurdere kandidatens ekspertise inden for planlægning, udførelse og validering af datamigrationsprocesser, som er afgørende for glatte systemovergange uden tab eller korruption af data.

 • Dataopbevaring </H4 > <p> Datalagringens dygtighed involverer design og styring af databaser, der er optimeret til rapporterings- og analyseformål. Denne færdighed måles i testen for at bestemme kandidatens evne til at skabe og vedligeholde datalager, hvilket muliggør effektiv datalagring, hentning og analyse til forretningsinformation og beslutningstagning. </p> <h4> jobdesign </h4> < P> Jobdesign er evnen til at skabe og konfigurere arbejdsintegrationsarbejdsgange i SAP Bods. Måling af denne færdighed i testen giver rekrutterere mulighed for at evaluere kandidatens færdigheder i at designe og styre komplekse dataintegrationsprocesser, sikre effektive og fejlfri databevægelse og transformation. </p> <h4> Workflow Management

  Workflow Ledelsen henviser til evnen til at føre tilsyn med og kontrollere udførelsen af ​​dataintegrationsarbejdsgange. Måling af denne færdighed i testen gør det muligt for rekrutterere at vurdere kandidatens evne til at overvåge og håndtere dataintegrationsprocesser, sikre jævn udførelse og adressere eventuelle problemer eller fejl, der måtte opstå.

 • dataekstraktion

  Dataekstraktion er dygtigheden til at hente specifikke undergrupper af data fra forskellige kilder. Måling af denne færdighed i testen giver rekrutterere mulighed for at evaluere kandidatens evne til at udtrække og filtrere data effektivt, hvilket sikrer, at de krævede data er tilgængelige til videre behandling og analyse.

 • databehandling

  Data Behandling involverer at manipulere, analysere og omdanne data for at få meningsfuld indsigt og støtte beslutningstagning. Måling af denne færdighed i testen giver rekrutterere mulighed for at vurdere kandidatens evne til at behandle og analysere data ved hjælp af SAP BODS-værktøjer, hvilket sikrer nøjagtige og effektive datadrevne beslutningstagning.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for SAP BODS Online Test to be based on.

  Operationel dataudbyder
  Dataintegration
  Datatransformation
  Datakvalitet
  Datamigration
  Datalagring
  Jobdesign
  Workflow Management
  Dataekstraktion
  Databehandling
  Datamodellering
  Datarensning
  Dataprofilering
  Datakortlægning
  ETL (ekstrakt, transform, belastning)
  SQL (struktureret forespørgselssprog)
  Data validering
  Datareplikation
  Skift datafangst
  Data deduplikation
  Dataaggregering
  Data iscenesættelse
  Filformater (CSV, XML, JSON)
  Datarensningsteknikker
  Strategier for belastning af data
  Parallel behandling
  Data fusionering
  Fejlhåndtering
  Datamaskering
  Datakryptering
  Data arkivering
  Datasynkronisering
  Dataafstemning
  Batchbehandling
  Dataintegration i realtid
  Data -styring
  Dataovervågning
  Dimensionel modellering
  Langsomt skiftende dimensioner
  Dataprofileringsteknikker
  Datakvalitetsvurdering
  Datakvalitetsværktøjer
  Metadata -styring
  Data -skrubning
  Datamigrationsværktøjer
  Datakonvertering
  Data Mart
  Stjerneskema
  Snowflake -skema
  Jobudvikling
  Jobplanlægning
  Afhængighedsstyring
  Pre- og efterbehandling
  Parameterisering
  Fejl logging og overvågning
  Dataekstraktionsteknikker
  Dataekstraktion fra databaser
  Dataekstraktion fra API'er
  Dataekstraktion fra filer
  Deltagelse og kombination af data
  Transformationsfunktioner
  Filtrering og sortering af data
  Aggregerende data
  Dataunderstilling
  Arbejder med dato og tid
  Konvertering af datatype
  Kontrolpunkter på datakvalitet
  Datavalideringsmetoder
  Dataprofileringsværktøjer
  Datamigrationsstrategier
  Dataintegritet
  Datagendannelse
  Data -sikkerhedskopi
  Databelastningsteknikker

What roles can I use the SAP BODS Online Test for?

 • SAP BODS -udvikler
 • SAP BODS Teknisk konsulent
 • SAP Bods Data Migration Developer
 • SAP Data Migration Consultant

How is the SAP BODS Online Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Optimering af SQL -forespørgsler og databehandling
 • Implementering af dataekstraktionslogik ved hjælp af SAP BODS
 • Arbejde med datarensning og berigelsesteknikker
 • Identificering og løsning af spørgsmål om datamigration
 • Anvendelse af datavarehusdesignprincipper
 • Overvågning og fejlfinding af jobudførelse
 • Brug af transformationer og funktioner i SAP Bods
 • Implementering af fejlhåndtering og undtagelsesstyring
 • Konfiguration og styring af SAP Bods -arbejdsgange
 • Brug af datareplikation og synkroniseringsteknikker
 • Udførelse af avancerede databehandlings- og integrationsopgaver
Singapore government logo

De ansættelsesledere mente, at de gennem de tekniske spørgsmål, som de stillede under panelinterviewene, kunne fortælle, hvilke kandidater der havde bedre scoringer, og differentierede med dem, der ikke scorede så godt. De er meget tilfreds med kvaliteten af ​​kandidater, der er på listen med Adaface -screeningen.


85%
Reduktion i screeningstid

SAP BODS Hiring Test FAQS

Kan jeg kombinere flere færdigheder i en brugerdefineret vurdering?

Ja absolut. Brugerdefinerede vurderinger er oprettet baseret på din jobbeskrivelse og vil omfatte spørgsmål om alle must-have-færdigheder, du angiver.

Har du nogen anti-cheating eller proctoring-funktioner på plads?

Vi har følgende anti-cheating-funktioner på plads:

 • Ikke-gåbare spørgsmål
 • IP Proctoring
 • Webproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Detektion af plagiering
 • Sikker browser

Læs mere om Proctoring Features.

Hvordan fortolker jeg testresultater?

Den primære ting at huske på er, at en vurdering er et elimineringsværktøj, ikke et udvælgelsesværktøj. En færdighedsvurdering er optimeret for at hjælpe dig med at eliminere kandidater, der ikke er teknisk kvalificerede til rollen, den er ikke optimeret til at hjælpe dig med at finde den bedste kandidat til rollen. Så den ideelle måde at bruge en vurdering på er at beslutte en tærskelværdi (typisk 55%, vi hjælper dig med benchmark) og inviterer alle kandidater, der scorer over tærsklen for de næste interviewrunder.

Hvilken oplevelsesniveau kan jeg bruge denne test til?

Hver Adaface -vurdering tilpasses til din jobbeskrivelse/ ideel kandidatperson (vores emneeksperter vælger de rigtige spørgsmål til din vurdering fra vores bibliotek på 10000+ spørgsmål). Denne vurdering kan tilpasses til ethvert erfaringsniveau.

Får hver kandidat de samme spørgsmål?

Ja, det gør det meget lettere for dig at sammenligne kandidater. Valgmuligheder for MCQ -spørgsmål og rækkefølgen af ​​spørgsmål randomiseres. Vi har anti-cheating/proctoring funktioner på plads. I vores virksomhedsplan har vi også muligheden for at oprette flere versioner af den samme vurdering med spørgsmål om lignende vanskelighedsniveauer.

Jeg er kandidat. Kan jeg prøve en øvelsestest?

Nej. Desværre understøtter vi ikke praksisforsøg i øjeblikket. Du kan dog bruge vores eksempler på spørgsmål til praksis.

Hvad er omkostningerne ved at bruge denne test?

Du kan tjekke vores prisplaner.

Kan jeg få en gratis prøve?

Ja, du kan tilmelde dig gratis og forhåndsvise denne test.

Jeg flyttede lige til en betalt plan. Hvordan kan jeg anmode om en brugerdefineret vurdering?

Her er en hurtig guide til hvordan man anmoder om en brugerdefineret vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvenlige færdighedsvurderingsværktøj i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface SAP BODS Online Test?
Ready to use the Adaface SAP BODS Online Test?
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Vilkår Privatliv Tillidsvejledning

🌎 Vælg dit sprog

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️