Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

SAP BI (Business Intelligence) Online Test bruger scenariebaserede multiple choice-spørgsmål til at evaluere kandidater om deres tekniske viden og praktiske færdigheder i forskellige aspekter af SAP BI, herunder emner såsom datamodellering, datalagring, ETL (uddrag, transformation, belastning ) processer, rapportering, dataanalyse og dashboarding. Testen sigter mod at bestemme kandidaternes evne til at designe og udvikle effektive og effektive SAP BI-løsninger, der muliggør datadrevet beslutningstagning for organisationer.

Covered skills:

 • Web Intelligence Processing Server
 • Forretningsobjektforespørgsel
 • Information Design Tool (IDT)
 • Crystal rapporterer
 • ODS (operationel datalager)
 • Server efterretningsagent
 • SAP Design Studio
 • BI -klientværktøjer
 • SAP BO Webi -rapport

9 reasons why
9 reasons why

Adaface SAP BI Assessment Test is the most accurate way to shortlist SAP Business Intelligence ConsultantsReason #1

Tests for on-the-job skills

The SAP BI Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Evne til effektivt at bruge Web Intelligence Processing Server til dataekstraktion og analyse
 • Færdigheder i styring og konfiguration af serverets efterretningsagent for optimal ydeevne
 • I stand til at oprette og optimere forretningsobjektforespørgsler til effektiv dataindhentning
 • Erfaring med SAP Design Studio til oprettelse af interaktive dashboards og visualiseringer
 • Fortrolighed med informationsdesignværktøj (IDT) til design og styring af datamodeller
 • Kendskab til BI -klientværktøjer til adgang og analyse af data fra forskellige kilder
 • Evne til at oprette og tilpasse krystalrapporter til generering af interaktive rapporter
 • Færdighed i oprettelse og analyse af SAP BO Webi -rapporter til dataanalyse og visualisering
 • Forståelse af Operational Data Store (ODS) og dens rolle i dataintegration og opbevaring
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface var vi i stand til at optimere vores indledende screeningsproces med op mod 75 %, hvilket frigjorde kostbar tid for både ansættelsesledere og vores talentanskaffelsesteam!


Brandon Lee, Leder af mennesker, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment SAP BI -test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the SAP BI -test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Se prøvescorekort
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the SAP BI Online Test

Why you should use Pre-employment SAP BI Test?

The SAP BI -test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Web Intelligence Processing Server Configuration and Administration
 • Server efterretningsagentkonfiguration og administration
 • Udvikling og optimering af forretningsobjektforespørgsler
 • SAP Design Studio Application Development
 • Informationsdesignværktøj (IDT) universets design
 • BI -klientværktøjsbrug og tilpasning
 • Crystal rapporterer udvikling og tilpasning
 • SAP BO Webi -rapport Oprettelse og formatering
 • Operational Data Store (ODS) Design and Management
 • Web Intelligence Processing Server Fejlfinding

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the SAP BI Test?

 • Forretningsobjektiv:

  Forespørgsel Inden for SAP BI -systemet, der giver brugerne mulighed for at oprette og udføre forespørgsler mod de underliggende datakilder. Det giver en brugervenlig grænseflade til adgang og hentning af data og understøtter forskellige forespørgselsindstillinger og filtre. Evaluering af denne færdighed i testen hjælper med at måle en kandidats færdigheder i forespørgselsdata og hente de krævede oplysninger fra BI -systemet.

 • SAP Design Studio:

  SAP Design Studio er et kraftfuldt BI -program Udviklingsværktøj, der giver brugerne mulighed for at oprette interaktive dashboards, rapporter og avancerede datavisualiseringer. Det tilbyder en lang række design- og formateringsmuligheder og muliggør integration af data fra forskellige kilder. Evaluering af denne færdighed i testen hjælper med at vurdere en kandidats evne til at udvikle visuelt tiltalende og brugervenlige BI-applikationer ved hjælp af dette værktøj.

 • Information Design Tool (IDT):

  Informationsdesignværktøjet (IDT) er en komponent i SAP BI -systemet, der giver brugerne mulighed for at oprette og administrere semantiske lag, der tjener som et logisk overblik over de underliggende datakilder. Det giver en grafisk grænseflade til design og vedligeholdelse af disse semantiske lag og understøtter funktioner som datamodellering, universets oprettelse og datakildeforbindelser. Måling af denne færdighed i testen hjælper med at evaluere en kandidats dygtighed til at designe og styre semantiske lag for at sikre effektiv datatilgang og rapportering.

 • BI -klientværktøjer:

  BI -klientværktøjer er et sæt af Applikationer og værktøjer, der giver brugerne adgang til og interagerer med SAP BI -systemet. Disse værktøjer inkluderer rapportering, analyse og visualiseringsværktøjer, som gør det muligt for brugere at oprette, se og analysere rapporter og datavisualiseringer. Evaluering af denne færdighed i testen hjælper med at vurdere en kandidats fortrolighed og færdigheder i at bruge forskellige BI -klientværktøjer til at udføre opgaver såsom rapporteringsoprettelse, dataanalyse og datavisualisering.

 • krystalrapporter: </h4> <P > Crystal Reports er et bredt anvendt rapporteringsværktøj, der gør det muligt for brugere at designe og generere meget formaterede rapporter fra forskellige datakilder. Det tilbyder en bred vifte af funktioner og funktionaliteter, såsom tilpasning af rapportlayout, datakildeforbindelse og parameterisering. Måling af denne færdighed i testen hjælper med at evaluere en kandidats evne til at designe og udvikle professionelle udseende rapporter ved hjælp af Crystal Reports. </p> <h4> SAP BO Webi-rapport:

  SAP BO Webi-rapport er en web- Baseret rapporteringsværktøj, der giver brugerne mulighed for at oprette og distribuere interaktive rapporter og dashboards. Det giver en brugervenlig grænseflade til dataudforskning, ad-hoc-rapportering og datavisualisering. Evaluering af denne færdighed i testen hjælper med at evaluere en kandidats færdigheder i at designe og udvikle interaktive rapporter ved hjælp af de funktioner og funktionaliteter, der tilbydes af SAP BO Webi -rapporten.

 • ODS (operationel datalager):

  En operationel datalager (ODS) er et centraliseret depot, der gemmer detaljerede og integrerede data fra forskellige operationelle kilder. Det fungerer som et iscenesættelsesområde for data, før det indlæses i et datavarehus eller bruges til rapporteringsformål. Måling af denne færdighed i testen hjælper med at vurdere en kandidats forståelse af ODS -koncepter og deres evne til at arbejde med ODS -strukturer, datamodellering og dataintegrationsprocesser.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for SAP BI -test to be based on.

  Web Intelligence Processing Server
  Server efterretningsagent
  Forretningsobjektforespørgsel
  SAP Design Studio
  Information Design Tool (IDT)
  BI -klientværktøjer
  Crystal rapporterer
  SAP BO Webi -rapport
  ODS (operationel datalager)
  Dataekstraktion
  Dataanalyse
  Dataindhentning
  Interaktive dashboards
  Visualiseringer
  Datamodeller
  Datadatsadgang
  Dataanalyse
  Tilpasning af krystalrapport
  Interaktive rapporter
  Datavisualisering
  Dataintegration
  Data opbevaring

What roles can I use the SAP BI Test for?

 • SAP Business Intelligence Consultant
 • Business Intelligence Business Analyst
 • SAP BO / BI -udvikler
 • SAP BI/BW HANA -konsulent
 • SAP BI/BW teknisk arkitekt
 • SAP BI/BW teknisk leder
 • SAP BI -udvikler

How is the SAP BI Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Server Intelligence Agent Monitoring and Performance Tuning
 • Forbedring og debugging af forretningsobjektforespørgsler
 • SAP Design Studio Dashboard -tilpasning
 • Informationsdesignværktøj (IDT) univers vedligeholdelse
 • BI -klientværktøjsintegration og datavisualisering
 • Crystal rapporterer datakilde -konfiguration
 • SAP BO Webi -rapport Ad Hoc Querying
 • Operational Data Store (ODS) Data Extraction
 • Web Intelligence Processing Server Security Configuration
 • Server efterretningsagent belastning afbalancering og skalerbarhed
Singapore government logo

Ansættelseslederne mente, at de gennem de tekniske spørgsmål, som de stillede under panelinterviewene, var i stand til at fortælle, hvilke kandidater der havde bedre score, og differentieret med dem, der ikke scorede så godt. De er meget tilfreds med kvaliteten af ​​de kandidater, der er nomineret med Adaface-screeningen.


85%
Reduktion i screeningstid

SAP BI Hiring Test Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg kombinere flere færdigheder i en brugerdefineret vurdering?

Ja absolut. Brugerdefinerede vurderinger er oprettet baseret på din jobbeskrivelse og vil omfatte spørgsmål om alle must-have-færdigheder, du angiver.

Har du nogen anti-cheating eller proctoring-funktioner på plads?

Vi har følgende anti-cheating-funktioner på plads:

 • Ikke-gåbare spørgsmål
 • IP Proctoring
 • Webproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Detektion af plagiering
 • Sikker browser

Læs mere om Proctoring Features.

Hvordan fortolker jeg testresultater?

Den primære ting at huske på er, at en vurdering er et elimineringsværktøj, ikke et udvælgelsesværktøj. En færdighedsvurdering er optimeret for at hjælpe dig med at eliminere kandidater, der ikke er teknisk kvalificerede til rollen, den er ikke optimeret til at hjælpe dig med at finde den bedste kandidat til rollen. Så den ideelle måde at bruge en vurdering på er at beslutte en tærskelværdi (typisk 55%, vi hjælper dig med benchmark) og inviterer alle kandidater, der scorer over tærsklen for de næste interviewrunder.

Hvilken oplevelsesniveau kan jeg bruge denne test til?

Hver Adaface -vurdering tilpasses til din jobbeskrivelse/ ideel kandidatperson (vores emneeksperter vælger de rigtige spørgsmål til din vurdering fra vores bibliotek på 10000+ spørgsmål). Denne vurdering kan tilpasses til ethvert erfaringsniveau.

Får hver kandidat de samme spørgsmål?

Ja, det gør det meget lettere for dig at sammenligne kandidater. Valgmuligheder for MCQ -spørgsmål og rækkefølgen af ​​spørgsmål randomiseres. Vi har anti-cheating/proctoring funktioner på plads. I vores virksomhedsplan har vi også muligheden for at oprette flere versioner af den samme vurdering med spørgsmål om lignende vanskelighedsniveauer.

Jeg er kandidat. Kan jeg prøve en øvelsestest?

Nej. Desværre understøtter vi ikke praksisforsøg i øjeblikket. Du kan dog bruge vores eksempler på spørgsmål til praksis.

Hvad er omkostningerne ved at bruge denne test?

Du kan tjekke vores prisplaner.

Kan jeg få en gratis prøve?

Ja, du kan tilmelde dig gratis og forhåndsvise denne test.

Jeg flyttede lige til en betalt plan. Hvordan kan jeg anmode om en brugerdefineret vurdering?

Her er en hurtig guide til hvordan man anmoder om en brugerdefineret vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvenlige færdighedsvurderingsværktøj i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface SAP BI -test?
Ready to use the Adaface SAP BI -test?
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️