Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

PostgreSQL-online-testen bruger scenariebaserede MCQ'er til at evaluere kandidater om deres viden om PostgreSQL, herunder deres dygtighed i SQL-forespørgsler, databasedesign, indeksering, transaktioner og lagrede procedurer. Testen sigter mod at evaluere en kandidats evne til at arbejde med PostgreSQL -databaser effektivt og udvikle applikationer, der bruger PostgreSQL effektivt.

Covered skills:

 • SQL Basics
 • Databasedesign
 • Datamodellering
 • Transaktioner
 • Performance Tuning
 • Databasestyring
 • Datamanipulation
 • Indekser
 • Forespørgseloptimering

9 reasons why
9 reasons why

Adaface PostgreSQL Test is the most accurate way to shortlist PostgreSQL -databaseadministratorsReason #1

Tests for on-the-job skills

The PostgreSQL online test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • I stand til at skrive komplekse SQL -forespørgsler
 • Dygtige til databasestyring og optimering
 • Dygtige til datamanipulation og modellering
 • Vidende i forespørgselsoptimering og performance -tuning
 • I stand til at designe effektive databaser
 • Erfaret med håndtering af transaktioner
 • Bekendt med grundlæggende SQL -syntaks og operationer
 • Kompetent til implementering af indekser til forbedret databaseydelse
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions

Dette er kun en lille prøve fra vores bibliotek med 10.000+ spørgsmål. De faktiske spørgsmål om dette PostgreSQL online test vil være ikke-gåbart.

🧐 Question

Easy

DROP SUM bar
Solve
What will the following PostgresSQL snippet below output?
 image

Medium

SCHEMA car far
Solve
What will the following PostgreSQL snippet output?
 image

Medium

Multi Select
JOIN
GROUP BY
Solve
Consider the following SQL table:
 image
How many rows does the following SQL query return?
 image

Medium

nth highest sales
Nested queries
User Defined Functions
Solve
Consider the following SQL table:
 image
Which of the following SQL commands will find the ‘nth highest Sales’ if it exists (returns null otherwise)?
 image

Medium

Select & IN
Nested queries
Solve
Consider the following SQL table:
 image
Which of the following SQL queries would return the year when neither a football or cricket winner was chosen?
 image

Medium

Sorting Ubers
Nested queries
Join
Comparison operators
Solve
Consider the following SQL table:
 image
What will be the first two tuples resulting from the following SQL command?
 image

Hard

With, AVG & SUM
MAX() MIN()
Aggregate functions
Solve
Consider the following SQL table:
 image
How many tuples does the following query return?
 image
🧐 Question🔧 Skill

Easy

DROP SUM bar

2 mins

PostgreSQL
Solve

Medium

SCHEMA car far

2 mins

PostgreSQL
Solve

Medium

Multi Select
JOIN
GROUP BY

2 mins

SQL
Solve

Medium

nth highest sales
Nested queries
User Defined Functions

3 mins

SQL
Solve

Medium

Select & IN
Nested queries

3 mins

SQL
Solve

Medium

Sorting Ubers
Nested queries
Join
Comparison operators

3 mins

SQL
Solve

Hard

With, AVG & SUM
MAX() MIN()
Aggregate functions

2 mins

SQL
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
DROP SUM bar
PostgreSQL
Easy2 mins
Solve
SCHEMA car far
PostgreSQL
Medium2 mins
Solve
Multi Select
JOIN
GROUP BY
SQL
Medium2 mins
Solve
nth highest sales
Nested queries
User Defined Functions
SQL
Medium3 mins
Solve
Select & IN
Nested queries
SQL
Medium3 mins
Solve
Sorting Ubers
Nested queries
Join
Comparison operators
SQL
Medium3 mins
Solve
With, AVG & SUM
MAX() MIN()
Aggregate functions
SQL
Hard2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface var vi i stand til at optimere vores indledende screeningsproces med op mod 75 %, hvilket frigjorde kostbar tid for både ansættelsesledere og vores talentanskaffelsesteam!


Brandon Lee, Leder af mennesker, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment PostgreSQL online test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the PostgreSQL online test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Se prøvescorekort
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the PostgreSQL Assessment Test

Why you should use Pre-employment PostgreSQL online test?

The PostgreSQL online test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Evne til at skrive komplekse SQL -forespørgsler og udføre avanceret datamanipulation
 • Erfaring med design og styring af databaser ved hjælp af PostgreSQL
 • Forståelse af datamodelleringskoncepter og evne til at oprette effektive databaseskemaer
 • Kendskab til databaseindekseringsteknikker og deres indflydelse på forespørgselspræstation
 • Færdigheder til at optimere forespørgsler for bedre udførelse af ydelser og forespørgsel
 • Fortrolighed med transaktionsstyring og evne til at sikre dataintegritet
 • Erfaring med forespørgseloptimering og ydelsesindstilling af PostgreSQL -databaser
 • Evne til at fejlfinde databasepræstationsproblemer og optimere databasekonfigurationer
 • Kendskab til SQL Basics og evne til at skrive og udføre grundlæggende SQL -udsagn
 • Forståelse af databasestyringsprincipper og praksis

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the PostgreSQL online test?

 • databasestyring

  Databasestyring involverer administration og vedligeholdelse af en Databasesystem, herunder opgaver såsom brugerstyring, sikkerhed, præstationsovervågning og backup og gendannelse. Måling af denne færdighed hjælper med at vurdere en kandidats evne til effektivt at styre og organisere store mængder data, mens du sikrer dataintegritet og sikkerhed.

 • databasedesign

  Databasedesign henviser til processen med at skabe en struktureret og effektiv databaseskema, der opfylder applikationens krav. Denne færdighed er vigtig, da en veludviklet databaseskema sikrer optimal dataindhentning og reducerer kompleksiteten i datamanipulationsopgaver.

 • datamanipulation

  Datamanipulation involverer udførelse af operationer på data i en database, såsom indsættelse, opdatering og sletning af poster. Måling af denne færdighed hjælper med at evaluere en kandidats evne til effektivt at udføre datamanipulationsopgaver og sikrer, at de har et godt greb om datamodifikationsoperationer.

 • datamodellering

  Datamodellering er processen med at oprette en Konceptuel repræsentation af, hvordan data er struktureret i en database. Denne færdighed er vigtig, da det hjælper med at designe og forstå forholdet mellem forskellige enheder og attributter, som muliggør effektiv dataindhentning og analyse.

 • indekser

  Indekser er datastrukturer, der forbedrer ydelsen af databaseforespørgsler ved at give hurtigere datatilgang. Måling af denne færdighed hjælper med at vurdere en kandidats evne til at optimere forespørgselsydelse ved at vælge og oprette passende indekser baseret på forespørgselsmønstre og datafordeling.

 • Transaktioner </H4> <p> Transaktioner sikrer integritet og konsistens af data af data af data ved hjælp af data ved Tilvejebringelse af en mekanisme til gruppering af flere databaseoperationer til en enkelt logisk enhed. Måling af denne færdighed hjælper med at evaluere en kandidats forståelse af transaktionsstyring og deres evne til at sikre dataintegritet i multi-brugermiljøer. </p> <h4> forespørgselsoptimering

  Forespørgselsoptimering involverer processen med at vælge det mest effektive Udførelsesplan for en given forespørgsel, minimering af den tid og ressourcer, der kræves til forespørgsel. Måling af denne færdighed hjælper med at vurdere en kandidats evne til at optimere forespørgselens ydeevne ved at forstå udførelse af databaseforespørgsler, indeksbrug og omskrivning af forespørgsel inden for et databasesystem for at forbedre forespørgselsresponstider, gennemstrømning og den samlede systemeffektivitet. Måling af denne færdighed hjælper med at evaluere en kandidats evne til at analysere databasens ydeevne målinger, identificere flaskehalse og anvende optimeringsteknikker for at forbedre systemets ydelse.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for PostgreSQL online test to be based on.

  SQL Basics
  Databasestyring
  Databasedesign
  Datamanipulation
  Datamodellering
  Indekser
  Transaktioner
  Forespørgseloptimering
  Performance Tuning
  Tabeloprettelse
  Datatyper
  Begrænsninger
  SQL -operatører
  Samlede funktioner
  Slutter sig
  Underspillerier
  Synspunkter
  Lagrede procedurer
  Triggers
  Normalisering
  Dataintegritet
  Enhedsrelationsdiagrammer
  Database normale former
  Forespørgselsudførelsesplan
  Indekseringsstrategier
  Låsning
  Syreegenskaber
  Databaseindeksering
  Optimering af forespørgsler
  Forespørgselsindstilling
  Forespørgsel om omskrivning
  Databaseskærning
  Replikation
  Database -sikkerhedskopi og gendannelse
  Databaseskema design
  Tabelopdeling
  Samtidighedskontrol
  Deadlock -detektion
  Datareplikation
  Datakomprimering
  Forespørgsel profilering
  Databaseovervågning
  Databasecache
  Databasesikkerhed
  Backup og gendanne strategier
  Databaseinstallation
  Databasemigration
  Data -sikkerhedskopi
  Restaurering af data
  Databasetransaktioner
  Databaselåsning
  Database samtidighed
  Databaseisoleringsniveauer
  Databasepræstationsovervågning
  Databaseforbindelsespooling
  Optimering af forespørgselstid Tidsoptimering
  Databaseforbindelsesstyring
  Database -replikation
  SQL -injektion
  Databaseklynge

What roles can I use the PostgreSQL online test for?

 • PostgreSQL -databaseadministrator
 • PostgreSQL -databaseudvikler
 • Backend -udvikler
 • PostgreSQL -dataanalytiker

How is the PostgreSQL online test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Færdighed i datamanipulationsteknikker, såsom filtrering, sortering og sammenføjning af data
 • Evne til at oprette og ændre databasetabeller, visninger og indekser
 • Forståelse af datamodelleringsteknikker og evne til at designe relationelle databaser
 • Kendskab til SQL -begrænsninger og evne til at implementere dem i databasedesign
 • Færdigheder i at skrive lagrede procedurer, funktioner og udløser i PostgreSQL
 • Fortrolighed med database -sikkerhedskopierings- og gendannelsesstrategier
 • Erfaring med implementering og vedligeholdelse af datasikkerhed i PostgreSQL -databaser
 • Forståelse af database -replikation og evne til at konfigurere og styre replikation
 • Færdighed i databaseovervågning og præstationsanalyse
 • Kendskab til PostgreSQL -udvidelser og evne til at udnytte dem til avanceret funktionalitet
 • Færdigheder i fejlfinding af databasefejl, afvigelser og data uoverensstemmelser
Singapore government logo

Ansættelseslederne mente, at de gennem de tekniske spørgsmål, som de stillede under panelinterviewene, var i stand til at fortælle, hvilke kandidater der havde bedre score og differentieret med dem, der ikke scorede så godt. De er meget tilfreds med kvaliteten af ​​de kandidater, der er nomineret med Adaface-screeningen.


85%
Reduktion i screeningstid

PostgreSQL Hiring Test Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg kombinere flere færdigheder i en brugerdefineret vurdering?

Ja absolut. Brugerdefinerede vurderinger er oprettet baseret på din jobbeskrivelse og vil omfatte spørgsmål om alle must-have-færdigheder, du angiver.

Har du nogen anti-cheating eller proctoring-funktioner på plads?

Vi har følgende anti-cheating-funktioner på plads:

 • Ikke-gåbare spørgsmål
 • IP Proctoring
 • Webproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Detektion af plagiering
 • Sikker browser

Læs mere om Proctoring Features.

Hvordan fortolker jeg testresultater?

Den primære ting at huske på er, at en vurdering er et elimineringsværktøj, ikke et udvælgelsesværktøj. En færdighedsvurdering er optimeret for at hjælpe dig med at eliminere kandidater, der ikke er teknisk kvalificerede til rollen, den er ikke optimeret til at hjælpe dig med at finde den bedste kandidat til rollen. Så den ideelle måde at bruge en vurdering på er at beslutte en tærskelværdi (typisk 55%, vi hjælper dig med benchmark) og inviterer alle kandidater, der scorer over tærsklen for de næste interviewrunder.

Hvilken oplevelsesniveau kan jeg bruge denne test til?

Hver Adaface -vurdering tilpasses til din jobbeskrivelse/ ideel kandidatperson (vores emneeksperter vælger de rigtige spørgsmål til din vurdering fra vores bibliotek på 10000+ spørgsmål). Denne vurdering kan tilpasses til ethvert erfaringsniveau.

Får hver kandidat de samme spørgsmål?

Ja, det gør det meget lettere for dig at sammenligne kandidater. Valgmuligheder for MCQ -spørgsmål og rækkefølgen af ​​spørgsmål randomiseres. Vi har anti-cheating/proctoring funktioner på plads. I vores virksomhedsplan har vi også muligheden for at oprette flere versioner af den samme vurdering med spørgsmål om lignende vanskelighedsniveauer.

Jeg er kandidat. Kan jeg prøve en øvelsestest?

Nej. Desværre understøtter vi ikke praksisforsøg i øjeblikket. Du kan dog bruge vores eksempler på spørgsmål til praksis.

Hvad er omkostningerne ved at bruge denne test?

Du kan tjekke vores prisplaner.

Kan jeg få en gratis prøve?

Ja, du kan tilmelde dig gratis og forhåndsvise denne test.

Jeg flyttede lige til en betalt plan. Hvordan kan jeg anmode om en brugerdefineret vurdering?

Her er en hurtig guide til hvordan man anmoder om en brugerdefineret vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvenlige færdighedsvurderingsværktøj i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface PostgreSQL online test?
Ready to use the Adaface PostgreSQL online test?
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️