Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Oracle Apps tekniske online -test evaluerer en kandidats forståelse af koncepter som Oracle Forms, Reports, Interface, Conversions og Workflow.

Covered skills:

 • Implementering
 • Load Balancer
 • Bemyndigelse
 • Oracle Planning and Budgeting Cloud
 • Meddelelser
 • Porte
 • Katalogsystem
 • Systemsikkerhed
 • Rapportering
 • Adgangskontrol

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Oracle Apps Technical Test is the most accurate way to shortlist Oracle Apps teknisk konsulentsReason #1

Tests for on-the-job skills

The Oracle Apps Technical Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Dygtige til Oracle Apps tekniske færdigheder
 • Evne til at implementere Oracle Apps
 • Kendskab til porte og deres konfiguration i Oracle Apps
 • Forståelse af belastningsbalanceropsætning i Oracle Apps
 • Fortrolighed med katalogsystemer, der bruges i Oracle -apps
 • Kendskab til autorisationskoncepter i Oracle Apps
 • Forståelse af systemsikkerhedsforanstaltninger i Oracle Apps
 • Erfaring med Oracle Planning and Budgeting Cloud
 • Evne til at generere rapporter i Oracle Apps
 • Forståelse af meddelelsesfunktioner i Oracle Apps
 • Kendskab til adgangskontrol i Oracle Apps
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface var vi i stand til at optimere vores indledende screeningsproces med op til 75%, hvilket frigør dyrebar tid for både ansættelsesledere og vores talentindsamlingsteam!


Brandon Lee, Leder af mennesker, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Oracle Apps (tekniske) test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Oracle Apps (tekniske) test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Oracle Apps Technical Assessment Test

Why you should use Pre-employment Oracle Apps Technical Online Test?

The Oracle Apps (tekniske) test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Forståelse og implementering af implementeringsstrategier
 • Konfiguration og styring af porte til Oracle -apps
 • Opsætning og vedligeholdelse af belastningsbalancere
 • Arbejder med katalogsystemer til Oracle Apps
 • Implementering og styring af autorisationsprotokoller
 • At sikre systemsikkerhed for Oracle Apps
 • Brug af Oracle Planning and Budgeting Cloud
 • Generering og analyse af rapporter i Oracle Apps
 • Implementering af messaging -funktionaliteter
 • Håndtering af adgangskontrol til Oracle Apps

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Oracle Apps Technical Online Test?

 • Deployment

  Implementering i sammenhæng med Oracle Apps Technical henviser til processen med at installere, konfigurere og styre applikationer på produktionsservere. Det involverer opsætning og optimering af serverressourcer og software for at sikre en jævn og effektiv funktion af Oracle Apps tekniske system.

 • porte

  porte i Oracle Apps tekniske henviser til kommunikationens endepunkter gennem hvilke data udveksles mellem forskellige systemer eller applikationer. Testning af viden om porte er vigtig, da det sikrer, at Oracle Apps tekniske system effektivt kan sende og modtage data over netværket Det distribuerer jævnt indgående netværkstrafik på tværs af flere servere for at optimere ressourceudnyttelsen og forbedre systemets ydelse. Evaluering af belastningsbalancers viden er vigtig for at sikre skalerbarhed og fejltolerance i Oracle Apps tekniske system under høj trafikbelastning og administrerer information om netværksressourcer, såsom brugere, grupper og enheder. Måling af viden om katalogsystemer er vigtig for at evaluere kandidatens evne til at konfigurere og administrere brugeradgang og tilladelser inden for Oracle Apps tekniske system.

 • autorisation

  autorisation i Oracle Apps tekniske henviser til det proces med at tildele eller nægte adgangsrettigheder til brugere baseret på deres roller og ansvar. Evaluering af autorisationsevner er afgørende for at sikre, at kun autoriserede brugere kan få adgang til følsomme data og udføre specifikke handlinger inden for Oracle Apps tekniske system.

 • systemsikkerhed

  Systemsikkerhed i Oracle Apps tekniske refererer til Implementeringen af ​​foranstaltninger til beskyttelse af fortrolighed, integritet og tilgængelighed af systemet og dets data. Evaluering af systemsikkerhedsevner er afgørende for at identificere potentielle sårbarheder og sikre, at passende sikkerhedskontrol er på plads inden for Oracle Apps tekniske system.

 • Oracle Planning and Budgeting Cloud

  Oracle Planning and Budgeting Cloud sky er en skybaseret økonomisk planlægning og budgetteringsløsning, der tilbydes af Oracle. Testning af viden om Oracle Planning and Budgeting Cloud er vigtig for rekrutterere at vurdere kandidatens fortrolighed med dette specifikke værktøj og deres evne til at bruge det effektivt inden for Oracle Apps tekniske system.

 • rapportering

  Rapportering i Oracle Apps Technical henviser til generering og levering af tilpassede rapporter for at opfylde kravene til forretningsinformation og dataanalyse. Evaluering af rapporteringsevner er afgørende for at sikre, at kandidaten effektivt kan udtrække og præsentere relevant information fra Oracle Apps tekniske system.

 • messaging

  Messaging in Oracle Apps tekniske refererer til kommunikationen mellem forskellige Komponenter eller systemer, der bruger meddelelser. Evaluering af meddelelsesevner er vigtigt for at vurdere kandidatens forståelse af meddelelsesformater, protokoller og transportmekanismer, der kræves til problemfri integration og dataudveksling inden for Oracle Apps tekniske system.

 • Access Control

  Adgang Kontrol i Oracle Apps tekniske henviser til styring af brugertilladelser og privilegier til at begrænse eller give adgang til specifikke ressourcer eller funktionalitet. Måling af adgangskontrolfærdigheder er nødvendige for at sikre, at kandidaten kan implementere en robust sikkerhedsramme og administrere brugeradgang effektivt inden for Oracle Apps tekniske system.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Oracle Apps (tekniske) test to be based on.

  Implementering
  Porte
  Load Balancer
  Katalogsystem
  Bemyndigelse
  Systemsikkerhed
  Oracle Planning and Budgeting Cloud
  Rapportering
  Meddelelser
  Adgangskontrol

What roles can I use the Oracle Apps Technical Online Test for?

 • Oracle Apps teknisk konsulent
 • Oracle Apps tekniske udvikler
 • Oracle Apps Teknisk føring
 • Oracle Apps teknisk arkitekt
 • Oracle Apps tekniske analytiker
 • Oracle Apps Teknisk administrator
 • Oracle Apps teknisk support
 • Oracle Apps teknisk tester
 • Oracle Apps teknisk træner
 • Oracle Apps teknisk projektleder

How is the Oracle Apps Technical Online Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Udførelse af implementeringsopgaver baseret på bedste praksis
 • Optimering af portkonfigurationer for bedre ydelse
 • Konfiguration og fejlfinding af belastningsbalanceropsætning
 • Integrering af katalogsystemer med Oracle Apps
 • Sikring og styring af adgang gennem tilladelse
 • Implementering af robuste systemsikkerhedsforanstaltninger
 • Maksimering af udnyttelsen af ​​Oracle Planning and Budgeting Cloud
 • Oprettelse af omfattende og nøjagtige rapporter
 • Design og implementering af messaging -løsninger
 • Håndhævelse af strenge adgangskontrolpolitikker og procedurer
Singapore government logo

De ansættelsesledere mente, at de gennem de tekniske spørgsmål, som de stillede under panelinterviewene, kunne fortælle, hvilke kandidater der havde bedre scoringer, og differentierede med dem, der ikke scorede så godt. De er meget tilfreds med kvaliteten af ​​kandidater, der er på listen med Adaface -screeningen.


85%
Reduktion i screeningstid

Oracle Apps Technical Hiring Test FAQS

Kan jeg kombinere flere færdigheder i en brugerdefineret vurdering?

Ja absolut. Brugerdefinerede vurderinger er oprettet baseret på din jobbeskrivelse og vil omfatte spørgsmål om alle must-have-færdigheder, du angiver.

Har du nogen anti-cheating eller proctoring-funktioner på plads?

Vi har følgende anti-cheating-funktioner på plads:

 • Ikke-gåbare spørgsmål
 • IP Proctoring
 • Webproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Detektion af plagiering
 • Sikker browser

Læs mere om Proctoring Features.

Hvordan fortolker jeg testresultater?

Den primære ting at huske på er, at en vurdering er et elimineringsværktøj, ikke et udvælgelsesværktøj. En færdighedsvurdering er optimeret for at hjælpe dig med at eliminere kandidater, der ikke er teknisk kvalificerede til rollen, den er ikke optimeret til at hjælpe dig med at finde den bedste kandidat til rollen. Så den ideelle måde at bruge en vurdering på er at beslutte en tærskelværdi (typisk 55%, vi hjælper dig med benchmark) og inviterer alle kandidater, der scorer over tærsklen for de næste interviewrunder.

Hvilken oplevelsesniveau kan jeg bruge denne test til?

Hver Adaface -vurdering tilpasses til din jobbeskrivelse/ ideel kandidatperson (vores emneeksperter vælger de rigtige spørgsmål til din vurdering fra vores bibliotek på 10000+ spørgsmål). Denne vurdering kan tilpasses til ethvert erfaringsniveau.

Får hver kandidat de samme spørgsmål?

Ja, det gør det meget lettere for dig at sammenligne kandidater. Valgmuligheder for MCQ -spørgsmål og rækkefølgen af ​​spørgsmål randomiseres. Vi har anti-cheating/proctoring funktioner på plads. I vores virksomhedsplan har vi også muligheden for at oprette flere versioner af den samme vurdering med spørgsmål om lignende vanskelighedsniveauer.

Jeg er kandidat. Kan jeg prøve en øvelsestest?

Nej. Desværre understøtter vi ikke praksisforsøg i øjeblikket. Du kan dog bruge vores eksempler på spørgsmål til praksis.

Hvad er omkostningerne ved at bruge denne test?

Du kan tjekke vores prisplaner.

Kan jeg få en gratis prøve?

Ja, du kan tilmelde dig gratis og forhåndsvise denne test.

Jeg flyttede lige til en betalt plan. Hvordan kan jeg anmode om en brugerdefineret vurdering?

Her er en hurtig guide til hvordan man anmoder om en brugerdefineret vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvenlige færdighedsvurderingsværktøj i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Oracle Apps (tekniske) test?
Ready to use the Adaface Oracle Apps (tekniske) test?
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Vilkår Privatliv Tillidsvejledning

🌎 Vælg dit sprog

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️