Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

NoSQL Online-testen bruger scenariebaserede MCQ'er til at evaluere kandidater om deres viden om NOSQL-databaser, herunder deres forståelse af datamodellering, databasedesign, indeksering, forespørgsel og datakonsistens i NoSQL-databaser. Testen sigter mod at evaluere en kandidats evne til at designe og udvikle applikationer, der bruger NOSQL -databaser effektivt og effektivt.

Covered skills:

 • Kolonne-butikssystem
 • Key-værdi-løsninger
 • Dokumentbutik IT -løsninger
 • Key-Value Store Solutions
 • Dokumentbutik-ID-butikssystem
 • Kolonnebutikopløsninger
 • Grafbaserede løsninger

9 reasons why
9 reasons why

Adaface NoSQL Test is the most accurate way to shortlist NoSQL Database EngineersReason #1

Tests for on-the-job skills

The NoSQL Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Evne til at designe og implementere kolonnebutikssystemer
 • Erfaring med at udvikle dokumentbutik-ID-butikssystemer
 • Forståelse af nøgleværdiopløsninger og deres implementering
 • Færdigheder i kolonnebutikopløsninger til effektiv datalagring
 • Viden i Document Store IT -løsninger til problemfri dokumentstyring
 • Fortrolighed med grafbaserede løsninger til effektiv datarepræsentation
 • Ekspertise i nøgleværdi-butiksløsninger til hurtig dataindhentning
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface var vi i stand til at optimere vores indledende screeningsproces med op til 75%, hvilket frigør dyrebar tid for både ansættelsesledere og vores talentindsamlingsteam!


Brandon Lee, Leder af mennesker, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment NoSQL -vurderingstest in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the NoSQL -vurderingstest from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the NoSQL Assessment Test

Why you should use Pre-employment NoSQL Online Test?

The NoSQL -vurderingstest makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Design og implementering af kolonnebutikssystem
 • Dokumentbutik ID Store System Implementering
 • Oprettelse af nøgleværdiopløsninger
 • Optimering af kolonnebutiksløsninger
 • Udvikling af dokumentbutik IT -løsninger
 • Implementering af grafbaserede løsninger
 • Bygning af nøgleværdi-butiksløsninger
 • Håndtering af data i kolonnebutikssystemet
 • Implementering af dokumentbutik-ID-butikssystem
 • Fejlfinding af nøgleværdiopløsninger

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the NoSQL Online Test?

 • Dokumentbutik-ID-butikssystem

  Et Document-Store ID-butikssystem er et databasestyringssystem, der gemmer og henter data i et dokumentorienteret format, hvor hvert dokument identificeres af en unik dokumentidentifikator (ID). Dette giver mulighed for fleksibel og skalerbar datalagring, da data gemmes på en skema-mindre måde, der imødekommer forskellige datastrukturer og typer inden for hvert dokument.

 • nøgleværdiopløsninger

  Key- Værdiopløsninger er datalagrings- og hentningssystemer, der bruger en simpel nøgleværdiparstruktur, hvor hvert stykke data er forbundet med en unik nøgle. Denne tilgang muliggør hurtig datatilgang og hentning, hvilket gør den ideel til cache, sessionstyring og andre scenarier, hvor der kræves hurtige opslagsoperationer.

 • grafbaserede løsninger

  graf- Baserede løsninger er databasestyringssystemer, der bruger grafstrukturer til at repræsentere og gemme data. Grafer består af knudepunkter (der repræsenterer enheder eller genstande) og kanter (der repræsenterer forhold mellem knudepunkter). Denne tilgang muliggør effektiv forespørgsel og analyse af komplekse relationer og sammenkoblede data, hvilket gør dem velegnet til sociale netværk, anbefalinger og netværksanalyse.

 • kolonne-butiksløsninger

  Kolonnebutiksløsninger er Databasestyringssystemer, der gemmer data i et kolonneformat, snarere end det traditionelle rækkeformat. Denne organisation giver mulighed for højere komprimeringshastigheder og forbedret forespørgselsydelse, da kun de nødvendige kolonner læses under udførelse af forespørgsler. Kolonnebutiksopløsninger er især fordelagtige for dataanalyse og rapportering, hvor aggregerede forespørgsler over store datasæt er almindelige.

 • Dokumentbutik IT-løsninger

  Dokumentbutik IT-løsninger er databasestyringssystemer, der fokuserer ved lagring og hentning af data i et fleksibelt og selvbeskrevende format, såsom JSON eller XML. Dette muliggør opbevaring af semistrukturerede og strukturerede data, hvilket letter dynamisk skemaudvikling og understøtter hurtig udvikling og iterationscyklusser.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for NoSQL -vurderingstest to be based on.

  Kolonne-butiksdesign
  Indeksering i kolonnebutikker
  Forespørgseloptimering i kolonnebutikker
  Dokumentbutik-ID-hentning
  Dokumentbutiksdatamodellering
  Key-værdi opbevaringsarkitektur
  Metoder til genindhentning af nøgleværdi
  Skrivning af effektiv kode med kolonnebutikker
  Design skema til dokumentbutikker
  Grafbaseret datastruktur
  Graph Traversal -algoritmer
  Grafdatabaseintegration
  Brug af nøgleværdi-butikker til cache
  Dokumentorienterede databasesystemer
  Kolonne opbevaringskomprimeringsteknikker
  Indekseringsmetoder til dokumentbutik
  Nøgleværdi butik konsistensmodeller
  Forespørgsel i grafbaserede løsninger
  Normalisering i dokumentbutikker
  Opdeling i kolonnebutikker
  Aggregation i kolonnebutikker
  Sharding i nøgleværdibutikker
  Samtidige operationer i dokumentbutikker
  Load Balancing i grafbaserede løsninger
  Distribuerede nøgleværdi-butikker
  Datareplikation i kolonnebutikker
  Adgangskontrol i dokumentbutikker
  Sikkerhedskopiering og gendannelse i nøgleværdi butikker
  Skemaudvikling i grafbaserede løsninger
  Datamigration i dokumentbutikker
  Datakonsistens i kolonnebutikker
  Eventuel konsistens i nøgleværdibutikker
  Skalerbarhed af grafbaserede løsninger
  Databaselåsning i dokumentbutikker
  Optimistisk samtidighedskontrol i nøgleværdibutikker
  Transaktionsstyring i kolonnebutikker
  Indlejrede dokumentmodeller i dokumentbutikker
  CAP -sætning og kolonnebutikker
  Horisontal opdeling i nøgleværdibutikker
  Traversal-algoritmer i grafbaserede løsninger
  Kapacitetsplanlægning for dokumentbutikker
  Denormalisering i kolonnebutikker
  Key-værdi Store holdbarhed og fejltolerance
  Grafbaserede forespørgsleroptimering
  Databaselåsning i grafbaserede løsninger
  Sekundære indekser i dokumentbutikker
  Datafordeling i nøgleværdi-butikker
  Backup- og replikationsstrategier i kolonnebutikker
  Samtidig kontrol i grafbaserede løsninger
  Datamodellering i dokumentbutikker
  Performanceoptimering i nøgleværdiforretninger
  Datakonsistens i grafbaserede løsninger
  Forespørgselsplanlægning og udførelse i dokumentbutikker
  Kolonne-butikskomprimeringsalgoritmer
  Key-Value Store Benchmarks
  Grafvisualisering og analyse
  Dokumentbutikens forespørgselssprog
  Datamigration i nøgleværdibutikker
  Grafdatabaseforespørgselssprog
  Kolonnebutikopdelingsstrategier
  Distribuerede dokumentlagre
  Nøgleværdi butik konsistensmodeller
  Fejltolerance i grafbaserede løsninger
  Skema design i dokumentbutikker
  Konsistensmodeller i kolonnebutikker
  Distribueret nøgleværdi-butikreplikation
  Sikkerhed i grafbaserede løsninger
  Sharding-strategier for nøgleværdibutikker
  Datareplikation i dokumentbutikker
  Aggregationsfunktioner i kolonnebutikker
  Samtidig kontrol i nøgleværdibutikker

What roles can I use the NoSQL Online Test for?

 • NoSQL Database Engineer
 • Hadoop og NoSQL Operations Engineer
 • NoSQL -databaseadministrator
 • NoSQL Platform Engineer

How is the NoSQL Online Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Optimering af ydelsen af ​​kolonnebutikopløsninger
 • Udvikling af skalerbar og effektiv dokumentbutik IT -løsninger
 • Design og modellering af grafbaserede løsninger
 • Implementering af distribuerede nøgleværdi-butiksløsninger
 • Analyse og optimering af data i kolonnebutikssystemet
 • Implementering af replikation til dokumentbutik-ID-butikssystem
 • Anvendelse af indekseringsstrategier til nøgleværdiopløsninger
 • Design og implementering af distribuerede kolonnebutikopløsninger
 • Building Secure Document Store IT Solutions
 • Implementering af gennemgangsalgoritmer til grafbaserede løsninger
Singapore government logo

De ansættelsesledere mente, at de gennem de tekniske spørgsmål, som de stillede under panelinterviewene, kunne fortælle, hvilke kandidater der havde bedre scoringer, og differentierede med dem, der ikke scorede så godt. De er meget tilfreds med kvaliteten af ​​kandidater, der er på listen med Adaface -screeningen.


85%
Reduktion i screeningstid

NoSQL Hiring Test FAQS

Kan jeg kombinere flere færdigheder i en brugerdefineret vurdering?

Ja absolut. Brugerdefinerede vurderinger er oprettet baseret på din jobbeskrivelse og vil omfatte spørgsmål om alle must-have-færdigheder, du angiver.

Har du nogen anti-cheating eller proctoring-funktioner på plads?

Vi har følgende anti-cheating-funktioner på plads:

 • Ikke-gåbare spørgsmål
 • IP Proctoring
 • Webproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Detektion af plagiering
 • Sikker browser

Læs mere om Proctoring Features.

Hvordan fortolker jeg testresultater?

Den primære ting at huske på er, at en vurdering er et elimineringsværktøj, ikke et udvælgelsesværktøj. En færdighedsvurdering er optimeret for at hjælpe dig med at eliminere kandidater, der ikke er teknisk kvalificerede til rollen, den er ikke optimeret til at hjælpe dig med at finde den bedste kandidat til rollen. Så den ideelle måde at bruge en vurdering på er at beslutte en tærskelværdi (typisk 55%, vi hjælper dig med benchmark) og inviterer alle kandidater, der scorer over tærsklen for de næste interviewrunder.

Hvilken oplevelsesniveau kan jeg bruge denne test til?

Hver Adaface -vurdering tilpasses til din jobbeskrivelse/ ideel kandidatperson (vores emneeksperter vælger de rigtige spørgsmål til din vurdering fra vores bibliotek på 10000+ spørgsmål). Denne vurdering kan tilpasses til ethvert erfaringsniveau.

Får hver kandidat de samme spørgsmål?

Ja, det gør det meget lettere for dig at sammenligne kandidater. Valgmuligheder for MCQ -spørgsmål og rækkefølgen af ​​spørgsmål randomiseres. Vi har anti-cheating/proctoring funktioner på plads. I vores virksomhedsplan har vi også muligheden for at oprette flere versioner af den samme vurdering med spørgsmål om lignende vanskelighedsniveauer.

Jeg er kandidat. Kan jeg prøve en øvelsestest?

Nej. Desværre understøtter vi ikke praksisforsøg i øjeblikket. Du kan dog bruge vores eksempler på spørgsmål til praksis.

Hvad er omkostningerne ved at bruge denne test?

Du kan tjekke vores prisplaner.

Kan jeg få en gratis prøve?

Ja, du kan tilmelde dig gratis og forhåndsvise denne test.

Jeg flyttede lige til en betalt plan. Hvordan kan jeg anmode om en brugerdefineret vurdering?

Her er en hurtig guide til hvordan man anmoder om en brugerdefineret vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvenlige færdighedsvurderingsværktøj i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface NoSQL -vurderingstest?
Ready to use the Adaface NoSQL -vurderingstest?
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Vilkår Privatliv Tillidsvejledning

🌎 Vælg dit sprog

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️