Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The NodeJS Online Test uses scenario-based MCQ questions to evaluate a candidate's ability to use Express.js as web application framework, handle REST API in Node, structure the Node application in modules, use NPM packages, connect to SQL/ Mongo databases and deploy node apps to production. The test uses code-tracing MCQ questions and coding questions to evaluate hands-on JavaScript programming skills.

Covered skills:

 • Node.js Module System
 • Debugging Node.js
 • File System and Command Line Args
 • Asynchronous Node.js and promises
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Node.js online test is the most accurate way to shortlist Node JS DevelopersReason #1

Tests for on-the-job skills

Nodejs/ JavaScript Online Test er designet og valideret af brancheeksperter til at hjælpe tech -rekrutterere og ansættelsesledere med at vurdere Nodejs og JavaScript -programmeringsevner hos kandidaten. Testskærmene kandidater til følgende fælles knudepunkt JS -færdigheder Ansættelsesledere Leder efter:

 • JavaScript Fundamentals (ES6 og OOPS)
 • Asynkron programmering og løfter
 • Anmodning-respons livscyklus og statuskoder
 • Bygning af webservere og API -servere ved hjælp af Express JS
 • Json parsing og servering
 • Struktur en knudeapplikation i moduler
 • Forståelse af Node Event Loop og Event Emitter
 • Forståelse af buffere, vandløb og rør
 • Håndtering af knudepakker
 • Tilslutning til SQL- eller Mongo -databasen i Node
 • Arbejde med filer og servering af statiske filer
 • Brugerdefinerede ruter
 • Effektiv brug af almindelige mellemware
 • Kendskab til skabelonmotorer som styret
 • Bygning, test og frigivelse af knudeapps
 • Fejl og undtagelseshåndtering
 • dybdegående forståelse af knudepunktsløjfe

Testen har også kodesporing MCQ-spørgsmål og kodning af spørgsmål til evaluering af praktiske JavaScript-programmeringsevner.

Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Dette er kun en lille prøve fra vores bibliotek med 10.000+ spørgsmål. De faktiske spørgsmål om dette Node.js Online Test vil være ikke-gåbart.

🧐 Question

Medium

I/O cycle and main module
Event Loop
Solve
Review the following NodeJS code:
 image
Pick the correct statements:

A: X will be logged after Y always
B: Y will be logged after X always
C: The order of executing timeout and immediate callbacks is non-deterministic and is bound by the performance of the process
D: In this case, the function calls are scheduled in the main module and not in the I/O cycle
E: In this case, the function calls are scheduled in the I/O cycle so setImmediate is always executed before any timers scheduled in the I/O phase, independently of how many timers are left

Easy

Res methods
Solve
If none of the methods (res.download, res.end, res.json, res.jsonp, res.redirect, res.render, res.send, res.sendFile, res.sendStatus) are called from a route handler to terminate request response cycle, what happens to the the client request?
A) Will be left hanging indefinitely

B) Will get an internal server error - 500 

C) Will get a service unavailable error - 503

D) Will be left hanging for a while and then request timeout error - 408

Medium

Phases and Timers
Event Loop
Solve
Review the following NodeJS code:
 image
Pick the correct statements:

A: Adaface will be logged after Lovelace.
B: Lovelace will be logged after Adaface.
C: Once the asyncOpThatTakes195ms completes reading the file, it starts executing the callback which takes 10 seconds. Only after this is finished, the event loop will execute the timers that are finished. So the timeout call back will actually be executed after 205 ms even though it is scheduled to be run after 200 ms
D: Once the asyncOpThatTakes195ms completes reading the file, it starts executing the callback. While executing the callback, the scheduled timer becomes ready to be executed. So the runtime executes the timer and then completes processing the callback.

Easy

Registration Queue
Logic
Queues
Solve
We want to register students for the next semester. All students have a receipt which shows the amount pending for the previous semester. A positive amount (or zero) represents that the student has paid extra fees, and a negative amount represents that they have pending fees to be paid. The students are in a queue for the registration. We want to arrange the students in a way such that the students who have a positive amount on the receipt get registered first as compared to the students who have a negative amount. We are given a queue in the form of an array containing the pending amount.
For example, if the initial queue is [20, 70, -40, 30, -10], then the final queue will be [20, 70, 30, -40, -10]. Note that the sequence of students should not be changed while arranging them unless required to meet the condition.
⚠️⚠️⚠️ Note:
- The first line of the input is the length of the array. The second line contains all the elements of the array.
- The input is already parsed into an array of "strings" and passed to a function. You will need to convert string to integer/number type inside the function.
- You need to "print" the final result (not return it) to pass the test cases.

For the example discussed above, the input will be:
5
20 70 -40 30 -10

Your code needs to print the following to the standard output:
20 70 30 -40 -10

Medium

Visitors Count
Strings
Logic
Solve
A manager hires a staff member to keep a record of the number of men, women, and children visiting the museum daily. The staff will note W if any women visit, M for men, and C for children. You need to write code that takes the string that represents the visits and prints the count of men, woman and children. The sequencing should be in decreasing order. 
Example:

Input:
WWMMWWCCC

Expected Output: 
4W3C2M

Explanation: 
‘W’ has the highest count, then ‘C’, then ‘M’. 
⚠️⚠️⚠️ Note:
- The input is already parsed and passed to a function.
- You need to "print" the final result (not return it) to pass the test cases.
- If the input is- “MMW”, then the expected output is "2M1W" since there is no ‘C’.
- If any of them have the same count, the output should follow this order - M, W, C.
🧐 Question🔧 Skill

Medium

I/O cycle and main module
Event Loop
2 mins
NodeJS
Solve

Easy

Res methods
3 mins
NodeJS
Solve

Medium

Phases and Timers
Event Loop
2 mins
NodeJS
Solve

Easy

Registration Queue
Logic
Queues
30 mins
Coding
Solve

Medium

Visitors Count
Strings
Logic
30 mins
Coding
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
I/O cycle and main module
Event Loop
NodeJS
Medium2 mins
Solve
Res methods
NodeJS
Easy3 mins
Solve
Phases and Timers
Event Loop
NodeJS
Medium2 mins
Solve
Registration Queue
Logic
Queues
Coding
Easy30 minsSolve
Visitors Count
Strings
Logic
Coding
Medium30 minsSolve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface var vi i stand til at optimere vores indledende screeningsproces med op til 75%, hvilket frigør dyrebar tid for både ansættelsesledere og vores talentindsamlingsteam!


Brandon Lee, Leder af mennesker, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Node.js Online Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Node.js Online Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Hvordan tilpasses testen til senior nodeudviklere?

Spørgsmålene til seniorknudeudviklere vil have et højere vanskelighedsniveau og er baseret på avancerede emner som:

 • session og cookie management
 • Brug af Webpack
 • Forskelle mellem udvikling og produktionsmiljø
 • Effektiv datastyring i hukommelsen i hukommelsen
 • WebSockets i Node
 • Design af et sikkert godkendelsessystem i knudepunktet
 • Skrivning af brugerdefinerede mellemwares
 • Brugerdefineret fejlhåndtering
 • skaleringsnodeproces (gafler)
 • Forbedring af serverens ydeevne med arbejdertråde og klynger
 • Cache -forespørgselsanmodninger om forbedring af hastigheden
 • Enheds- og integrationstests
 • Håndtering af nodeservere bag proxyapplikationer
 • Semantisk version og afhængighedsstyring
 • Brugerdefinerede NPM -scripts
 • API Security (NoSQL -injektion, XSS -beskyttelse, hastighedsbegrænsning)
 • API -dokumentation og implementering
 • Implementering med PM2, Nginx, SSL
 • Brug af Nginx som en omvendt proxy og belastningsbalancer
 • Håndtering af CORS

Derudover vil MCQ'erne og kodningsspørgsmålet for at evaluere JavaScript -færdigheder være af højere vanskelighedsniveauer.

What roles can I use the Node.js Online Test for?

 • Node JS Developer
 • Senior Node JS Developer
 • Backend Node Developer
 • Senior Backend Node.JS Developer
 • Express.js Developer

What topics are covered in the Node.js online test?

JavaScript Fundamentals
Nodejs underhætte
ExpressJS Fundamentals
Anmod om svar
Routing & Controller -metoder
Håndter HTTP -anmodninger
Middlewares
Npm
ES6
Begivenhedsemitter
Buffere
Streams
Rør
Crons
Express
Servering af statiske filer
JSON og XML
Cors
Websockets
Templeringsmotorer (styr)
Session Management
In-hukommelsescache
Tilslutning til databaser (SQL, Mongoose)
Asynkron programmering (async/ afventer)
Løfter
Singletons
Autorisation og godkendelse
Arbejdertråde
Klynger
API -sikkerhed
Singapore government logo

De ansættelsesledere mente, at de gennem de tekniske spørgsmål, som de stillede under panelinterviewene, kunne fortælle, hvilke kandidater der havde bedre scoringer, og differentierede med dem, der ikke scorede så godt. De er meget tilfreds med kvaliteten af ​​kandidater, der er på listen med Adaface -screeningen.


85%
Reduktion i screeningstid

Node.js Online Test FAQs

Kan jeg bruge dette til evaluering af TypeScript- og Nodejs -færdigheder?

Ja. Vi kan tilpasse vurderingen for TypeScript -knudeudviklere. Du kan tjekke vores standardtyperskript-test for at få en fornemmelse af, hvilke spørgsmål der vil blive brugt til at evaluere typeskriptfærdigheder. Den endelige vurdering vil have MCQ-spørgsmål til evaluering af TypeScript, Nodejs og kodende spørgsmål for at evaluere praktiske JavaScript-programmeringsevner.

Kan jeg kombinere flere færdigheder i en brugerdefineret vurdering?

Ja absolut. Brugerdefinerede vurderinger er oprettet baseret på din jobbeskrivelse og vil omfatte spørgsmål om alle must-have-færdigheder, du angiver.

Har du nogen anti-cheating eller proctoring-funktioner på plads?

Vi har følgende anti-cheating-funktioner på plads:

 • Ikke-gåbare spørgsmål
 • IP Proctoring
 • Webproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Detektion af plagiering
 • Sikker browser

Læs mere om Proctoring Features.

Hvordan fortolker jeg testresultater?

Den primære ting at huske på er, at en vurdering er et elimineringsværktøj, ikke et udvælgelsesværktøj. En færdighedsvurdering er optimeret for at hjælpe dig med at eliminere kandidater, der ikke er teknisk kvalificerede til rollen, den er ikke optimeret til at hjælpe dig med at finde den bedste kandidat til rollen. Så den ideelle måde at bruge en vurdering på er at beslutte en tærskelværdi (typisk 55%, vi hjælper dig med benchmark) og inviterer alle kandidater, der scorer over tærsklen for de næste interviewrunder.

Hvilken oplevelsesniveau kan jeg bruge denne test til?

Hver Adaface -vurdering tilpasses til din jobbeskrivelse/ ideel kandidatperson (vores emneeksperter vælger de rigtige spørgsmål til din vurdering fra vores bibliotek på 10000+ spørgsmål). Denne vurdering kan tilpasses til ethvert erfaringsniveau.

Får hver kandidat de samme spørgsmål?

Ja, det gør det meget lettere for dig at sammenligne kandidater. Valgmuligheder for MCQ -spørgsmål og rækkefølgen af ​​spørgsmål randomiseres. Vi har anti-cheating/proctoring funktioner på plads. I vores virksomhedsplan har vi også muligheden for at oprette flere versioner af den samme vurdering med spørgsmål om lignende vanskelighedsniveauer.

Jeg er kandidat. Kan jeg prøve en øvelsestest?

Nej. Desværre understøtter vi ikke praksisforsøg i øjeblikket. Du kan dog bruge vores eksempler på spørgsmål til praksis.

Hvad er omkostningerne ved at bruge denne test?

Du kan tjekke vores prisplaner.

Kan jeg få en gratis prøve?

Ja, du kan tilmelde dig gratis og forhåndsvise denne test.

Jeg flyttede lige til en betalt plan. Hvordan kan jeg anmode om en brugerdefineret vurdering?

Her er en hurtig guide til hvordan man anmoder om en brugerdefineret vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvenlige færdighedsvurderingsværktøj i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Node.js Online Test?
Ready to use the Adaface Node.js Online Test?
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Vilkår Privatliv Tillidsvejledning

🌎 Vælg dit sprog

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️