Search test library by skills or roles
⌘ K

iOS (Swift) online test

About the test:

IOS-online-testen foretrækkes af rekrutterere til at vurdere kandidaternes on-the-job-færdigheder inden et interview. Det reducerer teknisk screeningstid med 80% ved at gøre det muligt for arbejdsgivere at identificere kvalificerede kandidater.

Covered skills:

 • Objective-C
 • Error handling and debugging
 • Swift
 • Views and controllers
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface iOS (Swift) online test is the most accurate way to shortlist iOS DevelopersReason #1

Tests for on-the-job skills

iOS (SWIFT) online vurderingstest er designet og valideret af brancheeksperter til at hjælpe tech -rekrutterere og ansættelsesledere med at vurdere kandidatens programmeringsevner. Top tech -virksomheder bruger vores iOS -programmeringstest til at reducere kandidatscreeningstiden med 85%.

Testen sikrer, at kandidater har følgende træk:

 • Evne til at skrive genanvendelig iOS -kode
 • Evne til at designe og opbygge avancerede applikationer til iOS -platformen
 • Færdigheder i hurtig/ objektiv C med et godt kendskab til dets økosystemer
 • Erfaring med at arbejde med RESTful API'er for at oprette forbindelse til back-end-tjenester
 • Top Notch UI -designfærdigheder
 • Oplev integrering af flere datakilder og databaser
Reason #2

No trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

These are just a small sample from our library of 10,000+ questions. The actual questions on this iOS Online Test will be non-googleable.

🧐 Question

Medium

ViewController Buggy Code
Solve
Here's two different ways to write the same code in iOS (Swift):
 image
Which of the following statements are correct?
 image

Medium

Class Destructor
OOPs
Solve
What does the following Swift code output?
 image

Easy

Defer blocks
Solve
What does the following Swift code output?
 image

Easy

Lazy Variables
Solve
What does the following Swift code output?
 image

Medium

Overrides
OOPs
Solve
What does the following Swift code output?
 image
 image

Easy

Registration Queue
Logic
Solve
We want to register students for the next semester. All students have a receipt which shows the amount pending for the previous semester. A positive amount (or zero) represents that the student has paid extra fees, and a negative amount represents that they have pending fees to be paid. The students are in a queue for the registration. We want to arrange the students in a way such that the students who have a positive amount on the receipt get registered first as compared to the students who have a negative amount. We are given a queue in the form of an array containing the pending amount.
For example, if the initial queue is [20, 70, -40, 30, -10], then the final queue will be [20, 70, 30, -40, -10]. Note that the sequence of students should not be changed while arranging them unless required to meet the condition.
⚠️⚠️⚠️ Note:
- The first line of the input is the length of the array. The second line contains all the elements of the array.
- The input is already parsed into an array of "strings" and passed to a function. You will need to convert string to integer/number type inside the function.
- You need to "print" the final result (not return it) to pass the test cases.

For the example discussed above, the input will be:
5
20 70 -40 30 -10

Your code needs to print the following to the standard output:
20 70 30 -40 -10

Medium

Longest Road
logic
hashmaps
Solve
A startup company E-Motors is building driverless automated cars. The car contains a sensor that checks the road quality for the next N meters to decide the optimal speed at which the cars should move. We are given recorded data by the sensor in the form of an array, where each element of the array is the rating given to 1 meter of the road in sequence. 

The rating given by the sensor is from 1 to 100, where 100 represents the road with the best condition, and any rating above 60 is optimal. Find the longest stretch of road in meters that is categorized as optimal by the sensor.

The input is an array of "strings" which needs to be converted from string to integer/number inside the function.

Medium

Visitors Count
Strings
Solve
A manager hires a staff member to keep a record of the number of men, women, and children visiting the museum daily. The staff will note W if any women visit, M for men, and C for children. You need to write code that takes the string that represents the visits and prints the count of men, woman and children. The sequencing should be in decreasing order. 
Example:

Input:
WWMMWWCCC

Expected Output: 
4W3C2M

Explanation: 
‘W’ has the highest count, then ‘C’, then ‘M’. 
⚠️⚠️⚠️ Note:
- The input is already parsed and passed to a function.
- You need to "print" the final result (not return it) to pass the test cases.
- If the input is- “MMW”, then the expected output is "2M1W" since there is no ‘C’.
- If any of them have the same count, the output should follow this order - M, W, C.
🧐 Question🔧 Skill

Medium

ViewController Buggy Code
3 mins
iOS
Solve

Medium

Class Destructor
OOPs
2 mins
Swift
Solve

Easy

Defer blocks
2 mins
Swift
Solve

Easy

Lazy Variables
2 mins
Swift
Solve

Medium

Overrides
OOPs
2 mins
Swift
Solve

Easy

Registration Queue
Logic
30 mins
Coding
Solve

Medium

Longest Road
logic
hashmaps
25 mins
Coding
Solve

Medium

Visitors Count
Strings
30 mins
Coding
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
ViewController Buggy Code
iOS
Medium3 mins
Solve
Class Destructor
OOPs
Swift
Medium2 mins
Solve
Defer blocks
Swift
Easy2 mins
Solve
Lazy Variables
Swift
Easy2 mins
Solve
Overrides
OOPs
Swift
Medium2 mins
Solve
Registration Queue
Logic
Coding
Easy30 minsSolve
Longest Road
logic
hashmaps
Coding
Medium25 minsSolve
Visitors Count
Strings
Coding
Medium30 minsSolve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

Brandon

Med Adaface var vi i stand til at optimere vores indledende screeningsproces med op til 75%, hvilket frigør dyrebar tid for både ansættelsesledere og vores talentindsamlingsteam!


Brandon Lee, Leder af mennesker, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment iOS Online Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the iOS Online Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

Reason #7

Detailed scorecards & comparative results

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

Reason #9

Advanced Proctoring


Om iOS (SWIFT) udvikler jobroller

iOS er et mobilt operativsystem oprettet og udviklet af Apple Inc. udelukkende til sin hardware. Det er operativsystemet, der i øjeblikket driver mange af virksomhedens mobile enheder, inklusive iPhone og iPod Touch; Det drev også iPad før introduktionen af ​​iPados i 2019.

En iOS -udvikler bygger, prøver og forfiner applikationer til mobile enheder, der bruger Apples iOS -operativsystem, der er i overensstemmelse med målene og standarderne for deres virksomhed eller klient. iOS-udviklere programmerer oftest i Swift og Objektiv-C. Swift er et generelt formål kompileret kodningssprog frigivet af Apple i 2014. Det tilbyder bedre type sikkerhed, sikkerhed og ydeevne end objektiv-C.

Typisk ansvar for en iOS -udvikler inkluderer:

 • Design og opbygning af mobile applikationer til Apples iOS -platform
 • Sikring af kvalitet og ydeevne for anvendelse til specifikationer
 • Samarbejde med et team for at definere, designe og sende nye funktioner
 • Opdag, evaluer og implementer nye teknologier for at maksimere udviklingseffektiviteten
 • Fastsættelse af applikationsfejl inden den endelige frigivelse
 • Udgivelsesansøgning i App Store
 • Arbejd med fejlfastsættelse og forbedring af applikationsydelsen

Testen er designet til at screene kandidater til roller som:

 • Junior iOS -udvikler - Swift
 • Mellemliggende iOS -udvikler - Swift
 • Senior iOS -udvikler - Swift
 • Junior iOS -udvikler - Mål C
 • Mellemliggende iOS -udvikler - Mål C
 • Senior iOS -udvikler - Mål C
 • Mobiludvikler
 • Swift -udvikler
 • Objektiv C -udvikler

What roles can I use the iOS Online Test for?

 • iOS Developer
 • Swift Developer
 • Objective C Developer
 • Mobile Developer

What topics are covered in the iOS (Swift) online test?

Swift
Fejlhåndtering og fejlfinding
Synspunkter og controllere
Filstruktur
Betingelser
Til løkker
Objektorienteret programmering
Variabler
Funktioner
Optionals
Strenge
Arrays, ordbøger og sæt
Hurtige optællinger
Basics iOS
Værdi og referencetyper
Samtidighed
Filsystem
Hurtige strukturer
Placeringsbevidsthed
Protokoller, optionals, egenskaber, nøglestier
Hukommelsesstyring
Udsagn og udtryk
Netværk
Hurtige parametre
Http
Grand Central Dispatch (GCD)
Lukninger
Grafik
Swift klasser og genstande
Opbevaring
UIKIT
HVILE
Fejlhåndtering og fejlfinding
Retningslinjer for menneskelig interface
Singapore government logo

De ansættelsesledere mente, at de gennem de tekniske spørgsmål, som de stillede under panelintervjuerne, kunne fortælle, hvilke kandidater der havde bedre scoringer, og differentierede med dem, der ikke scorede så godt. De er meget tilfreds med kvaliteten af ​​kandidater, der er på listen med adaface -screening.


85%
Reduktion i screeningstid

FAQs

Kan jeg kombinere flere færdigheder i en brugerdefineret vurdering?

Ja absolut. Brugerdefinerede vurderinger er oprettet baseret på din jobbeskrivelse og vil omfatte spørgsmål om alle must-have-færdigheder, du angiver.

Har du nogen anti-cheating eller proctoring-funktioner på plads?

Vi har følgende anti-cheating-funktioner på plads:

 • Ikke-gåbare spørgsmål
 • IP Proctoring
 • Webproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Detektion af plagiering
 • Sikker browser

Læs mere om Proctoring Features.

Hvordan fortolker jeg testresultater?

Den primære ting at huske på er, at en vurdering er et elimineringsværktøj, ikke et udvælgelsesværktøj. En færdighedsvurdering er optimeret for at hjælpe dig med at eliminere kandidater, der ikke er teknisk kvalificerede til rollen, den er ikke optimeret til at hjælpe dig med at finde den bedste kandidat til rollen. Så den ideelle måde at bruge en vurdering på er at beslutte en tærskelværdi (typisk 55%, vi hjælper dig med benchmark) og inviterer alle kandidater, der scorer over tærsklen for de næste interviewrunder.

Hvilken oplevelsesniveau kan jeg bruge denne test til?

Hver Adaface -vurdering tilpasses til din jobbeskrivelse/ ideel kandidatperson (vores emneeksperter vælger de rigtige spørgsmål til din vurdering fra vores bibliotek på 10000+ spørgsmål). Denne vurdering kan tilpasses til ethvert erfaringsniveau.

Får hver kandidat de samme spørgsmål?

Ja, det gør det meget lettere for dig at sammenligne kandidater. Valgmuligheder for MCQ -spørgsmål og rækkefølgen af ​​spørgsmål randomiseres. Vi har anti-cheating/proctoring funktioner på plads. I vores virksomhedsplan har vi også muligheden for at oprette flere versioner af den samme vurdering med spørgsmål om lignende vanskelighedsniveauer.

Jeg er kandidat. Kan jeg prøve en øvelsestest?

Nej. Desværre understøtter vi ikke praksisforsøg i øjeblikket. Du kan dog bruge vores eksempler på spørgsmål til praksis.

Hvad er omkostningerne ved at bruge denne test?

Du kan tjekke vores prisplaner.

Kan jeg få en gratis prøve?

Ja, du kan tilmelde dig gratis og forhåndsvise denne test.

Jeg flyttede lige til en betalt plan. Hvordan kan jeg anmode om en brugerdefineret vurdering?

Her er en hurtig guide til hvordan man anmoder om en brugerdefineret vurdering på adaface.

Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvenlige færdighedsvurderingsværktøj i dag.
Ready to use the Adaface iOS Online Test?
Ready to use the Adaface iOS Online Test?
Chat with us
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Vilkår Privatliv Tillidsvejledning

🌎 Vælg dit sprog

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
Ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️