Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The IBM FOCUS Test is preferred by recruiters to assess on-the-job skills of candidates before an interview. It reduces technical screening time by 80% by enabling employers to identify qualified candidates.

Covered skills:

 • Database I/O
 • Variabler
 • Filhåndtering
 • Rapportering
 • Data kilder
 • Grundlæggende komponenter

Try practice test
9 reasons why
9 reasons why

Adaface IBM FOCUS Assessment Test is the most accurate way to shortlist FokusudviklersReason #1

Tests for on-the-job skills

The IBM FOCUS Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Udfør effektivt database I/O -operationer
 • Generer nøjagtige og informative rapporter
 • Brug effektivt variabler i et program
 • Hent og manipulerer data fra forskellige datakilder
 • Håndtere filer effektivt i et program
 • Forstå og bruge grundlæggende komponenter i IBM -fokus
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Try practice test
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface var vi i stand til at optimere vores indledende screeningsproces med op mod 75 %, hvilket frigjorde kostbar tid for både ansættelsesledere og vores talentanskaffelsesteam!


Brandon Lee, Leder af mennesker, Love, Bonito

Try practice test
Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment IBM Focus Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the IBM Focus Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Se prøvescorekort
Try practice test
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the IBM FOCUS Online Test

Why you should use Pre-employment IBM FOCUS Test?

The IBM Focus Test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Implementering af database I/O -operationer
 • Generering af rapporter ved hjælp af IBM Focus
 • Manipulering af variabler i IBM -fokus
 • Arbejder med forskellige datakilder i IBM -fokus
 • Håndtering af filindgang/output i IBM -fokus
 • At forstå de grundlæggende komponenter i IBM -fokus
 • Analyse og optimering af databasepræstation
 • Design af effektive rapporteringsløsninger
 • Anvendelse af avancerede variable manipulationsteknikker
 • Integrering af data fra flere kilder

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the IBM FOCUS Test?

 • Rapportering

  Rapportering involverer generering og præsenterer data i et struktureret format, ofte ved hjælp af diagrammer, grafer eller tabeller. Det inkluderer indsamling af relevante data, samlet dem til meningsfuld indsigt og at skabe rapporter, der kommunikerer disse indsigter til interessenter. Måling af denne færdighed i testen hjælper med at evaluere kandidatens dygtighed i analyse, organisering og visualisering af data, hvilket er vigtigt for at tage datadrevne beslutninger.

 • variabler

  variabler bruges til at gemme og manipulere data inden for et program. De kan indeholde forskellige typer værdier, såsom tal, strenge eller boolske værdier, og bruges til at gemme og spore oplysninger, der er nødvendige til beregninger, sammenligninger eller andre operationer. Evaluering af kandidatens viden om variabler i testen giver mulighed for at bestemme deres evne til korrekt at erklære, tildele og bruge variabler i programlogik og problemløsningsscenarier.

 • datakilder

  datakilder Se de forskellige oprindelser eller depoter af data, der kan fås og bruges i en applikation eller et system. Disse kan omfatte databaser, filer, eksterne API'er, webtjenester eller andre datalagringssystemer. Måling af kandidatens forståelse af datakilder i testen hjælper med at vurdere deres fortrolighed med forskellige dataindhentningsmetoder og deres evne til effektivt at udtrække, transformere og indlæse data fra flere kilder til brug i softwareapplikationer.

 • filhåndtering < /H4> <p> Filhåndtering involverer operationer og manipulationer udført på filer, såsom læsning fra eller skrivning til filer, oprettelse eller sletning af filer eller ændring af filattributter. Denne færdighed er vigtig i forskellige programmerings- og systemadministrationsopgaver, der involverer arbejde med filer, såsom behandling af data fra logfiler, generering af rapporter eller styring af fillagring. Måling af filhåndteringsevner i testen giver mulighed for at evaluere kandidatens kompetence i fil I/O -operationer og deres forståelse af filstyringskoncepter. </p> <h4> Grundlæggende komponenter

  Grundlæggende komponenter omfatter de grundlæggende byggesten af et system, applikation eller programmeringssprog. Disse komponenter kan omfatte brugergrænseflader, datastrukturer, kontrolstrukturer, funktioner eller biblioteker, der ofte bruges i softwareudvikling. Evaluering af kandidatens forståelse af basale komponenter i testen hjælper med at vurdere deres færdigheder i at bruge disse væsentlige elementer til at designe, udvikle og opretholde effektive og robuste softwareløsninger.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for IBM Focus Test to be based on.

  Databaseforbindelse
  SQL -forespørgsler
  Dataindhentning
  Forespørgseloptimering
  Rapportformatering
  Rapportgenerering
  Variabler erklæring
  Variable typer
  Variabelt omfang
  Integration af datakilde
  Filmanipulation
  Filinput/output
  Fokussprog Basics
  Fokuskodeudførelse
  Fokusfunktioner
  Fokusprocedurer
  Datamodellering
  Dataordbøger
  Sortering og filtrering
  Dato og tidsmanipulation
  Data validering
  Fejlhåndtering
  Brugergrænsefladedesign
  Tabeloprettelse
  Tabelændring
  Dataaggregering
  Kortlægning og grafering
  Krydstabulering
  Dataeksport
  Oprettelse af dashboard
  Numeriske operationer
  Strengoperationer
  Betingede udsagn
  Looping strukturer
  Håndtering/outputhåndtering
  Brugergodkendelse
  Rapportplanlægning
  Data -sikkerhedskopi og gendannelse
  Dataimport/eksport
  Datakonvertering
  Filtilladelser
  Datakryptering
  Automations scripting
  Debugging -teknikker
  Versionskontrol
  Fejlsporing
  Dataintegritet
  Præstationsoptimering
  API -integration
  Test og fejlsøgning
  Sikkerhedsforanstaltninger
  Dokumentationspraksis
  Kode refactoring
  Datavisualisering
  Systemintegration
Try practice test

What roles can I use the IBM FOCUS Test for?

 • Fokusudvikler
 • Business analytiker

How is the IBM FOCUS Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Håndtering af stor datasæthåndtering og optimering
 • Brug af avancerede filhåndteringsmetoder
 • Implementering af komplekse komponenter i IBM -fokus
 • Implementering af databasesikkerhed og adgangskontroller
 • Oprettelse af avancerede rapporter med komplekse krav
 • Optimering af variabel brug og hukommelsesudnyttelse
 • Integrering af IBM -fokus med eksterne systemer
 • Implementering af avanceret filvalidering og fejlhåndtering
 • Tilpasning og udvidelse af IBM -fokusfunktionalitet
 • Implementering af avanceret datatransformation og rensning
Singapore government logo

Ansættelseslederne mente, at de gennem de tekniske spørgsmål, som de stillede under panelinterviewene, var i stand til at fortælle, hvilke kandidater der havde bedre score og differentieret med dem, der ikke scorede så godt. De er meget tilfreds med kvaliteten af ​​de kandidater, der er nomineret med Adaface-screeningen.


85%
Reduktion i screeningstid

IBM FOCUS Hiring Test Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg kombinere flere færdigheder i en brugerdefineret vurdering?

Ja absolut. Brugerdefinerede vurderinger er oprettet baseret på din jobbeskrivelse og vil omfatte spørgsmål om alle must-have-færdigheder, du angiver.

Har du nogen anti-cheating eller proctoring-funktioner på plads?

Vi har følgende anti-cheating-funktioner på plads:

 • Ikke-gåbare spørgsmål
 • IP Proctoring
 • Webproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Detektion af plagiering
 • Sikker browser

Læs mere om Proctoring Features.

Hvordan fortolker jeg testresultater?

Den primære ting at huske på er, at en vurdering er et elimineringsværktøj, ikke et udvælgelsesværktøj. En færdighedsvurdering er optimeret for at hjælpe dig med at eliminere kandidater, der ikke er teknisk kvalificerede til rollen, den er ikke optimeret til at hjælpe dig med at finde den bedste kandidat til rollen. Så den ideelle måde at bruge en vurdering på er at beslutte en tærskelværdi (typisk 55%, vi hjælper dig med benchmark) og inviterer alle kandidater, der scorer over tærsklen for de næste interviewrunder.

Hvilken oplevelsesniveau kan jeg bruge denne test til?

Hver Adaface -vurdering tilpasses til din jobbeskrivelse/ ideel kandidatperson (vores emneeksperter vælger de rigtige spørgsmål til din vurdering fra vores bibliotek på 10000+ spørgsmål). Denne vurdering kan tilpasses til ethvert erfaringsniveau.

Får hver kandidat de samme spørgsmål?

Ja, det gør det meget lettere for dig at sammenligne kandidater. Valgmuligheder for MCQ -spørgsmål og rækkefølgen af ​​spørgsmål randomiseres. Vi har anti-cheating/proctoring funktioner på plads. I vores virksomhedsplan har vi også muligheden for at oprette flere versioner af den samme vurdering med spørgsmål om lignende vanskelighedsniveauer.

Jeg er kandidat. Kan jeg prøve en øvelsestest?

Nej. Desværre understøtter vi ikke praksisforsøg i øjeblikket. Du kan dog bruge vores eksempler på spørgsmål til praksis.

Hvad er omkostningerne ved at bruge denne test?

Du kan tjekke vores prisplaner.

Kan jeg få en gratis prøve?

Ja, du kan tilmelde dig gratis og forhåndsvise denne test.

Jeg flyttede lige til en betalt plan. Hvordan kan jeg anmode om en brugerdefineret vurdering?

Her er en hurtig guide til hvordan man anmoder om en brugerdefineret vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvenlige færdighedsvurderingsværktøj i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface IBM Focus Test?
Ready to use the Adaface IBM Focus Test?
ada
Ada
● Online
✖️