Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The HTML/ CSS test evaluates a candidate's ability to create web pages and style them using CSS. Using scenario-based MCQ questions, it evaluates knowledge of HTML (DOM, tags, forms, tables etc.) and critical CSS concepts (box model, positioning, styling, Flexbox, Grid etc.) and the ability to build responsive layouts. The test also includes simple coding questions to evaluate hands-on programming knowledge.

Covered skills:

 • Core HTML tags
 • Core CSS (box model; inheritance; specificity)
 • Handling HTML forms
 • Styling HTML elements with CSS
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface HTML/ CSS online test is the most accurate way to shortlist Web DevelopersReason #1

Tests for on-the-job skills

HTML/ CSS online vurderingstest er designet og valideret af brancheeksperter til at hjælpe tech -rekrutterere og ansættelsesledere til at vurdere HTML/ CSS -programmeringsevner hos kandidaten. Top tech -virksomheder bruger vores HTML/ CSS -programmeringstest for at reducere kandidatscreeningstiden med 85%.

Testen sikrer, at kandidater har følgende træk:

 • Kendskab til kerne HTML -tags og CSS -egenskaber
 • Evne til at skabe responsiv HTML med moderne layouts- Grids, FlexBox
 • Kendskab til, hvordan CSS fungerer bag kulisserne
 • Styling HTML -elementer med CSS for at være tættere på designmockups
 • Håndtering af billeder, skrifttyper, videoer i HTML
 • Oprettelse af læsbar og skalerbar HTML- og CSS -kode
 • Forståelse af JS Dom -manipulation
 • Hands-on JavaScript-programmeringssprog
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Dette er kun en lille prøve fra vores bibliotek med 10.000+ spørgsmål. De faktiske spørgsmål om dette HTML/CSS Online Test vil være ikke-gåbart.

🧐 Question

Easy

Background Properties
Solve
Consider the following shorthand CSS example:

background: #f7f7f7 url(jolie.jpg) no-repeat scroll 0px 0px;

Which of the following show the individual background properties represented by the shorthand:
 image

Easy

Colorful sentences
Solve
Our intern is writing a colorful blog post, and has written the following code. What colors will the sentences be?
 image
A: Sentence 1 will be gray, Sentence 2 will be pink.
B: Both sentences will be gray.
C: Sentence 1 will be pink, Sentence 2 will be gray.
D: Both sentences will be pink.
E: The code does not make sense; will throw an error.

Easy

Links
Solve
In the following HTML, what will be the color of link with class "mark"
 image

Medium

Let's Hack
CSS Property
Solve
Consider the following HTML and CSS:
 image
 image
Which additional CSS rule(s) will render the following image? Choose ALL that apply.
 image
A:
div{
 flex-direction : column;
 align-items : center;
}
B:
div{
 flex-direction : row;
 align-items: center;
}
C:
div{
 flex-direction: column;
 justify-content: center;
}
D:
div{
 flex-direction: row;
 justify-content: center;
}

Easy

Registration Queue
Logic
Queues
Solve
We want to register students for the next semester. All students have a receipt which shows the amount pending for the previous semester. A positive amount (or zero) represents that the student has paid extra fees, and a negative amount represents that they have pending fees to be paid. The students are in a queue for the registration. We want to arrange the students in a way such that the students who have a positive amount on the receipt get registered first as compared to the students who have a negative amount. We are given a queue in the form of an array containing the pending amount.
For example, if the initial queue is [20, 70, -40, 30, -10], then the final queue will be [20, 70, 30, -40, -10]. Note that the sequence of students should not be changed while arranging them unless required to meet the condition.
⚠️⚠️⚠️ Note:
- The first line of the input is the length of the array. The second line contains all the elements of the array.
- The input is already parsed into an array of "strings" and passed to a function. You will need to convert string to integer/number type inside the function.
- You need to "print" the final result (not return it) to pass the test cases.

For the example discussed above, the input will be:
5
20 70 -40 30 -10

Your code needs to print the following to the standard output:
20 70 30 -40 -10

Medium

Visitors Count
Strings
Logic
Solve
A manager hires a staff member to keep a record of the number of men, women, and children visiting the museum daily. The staff will note W if any women visit, M for men, and C for children. You need to write code that takes the string that represents the visits and prints the count of men, woman and children. The sequencing should be in decreasing order. 
Example:

Input:
WWMMWWCCC

Expected Output: 
4W3C2M

Explanation: 
‘W’ has the highest count, then ‘C’, then ‘M’. 
⚠️⚠️⚠️ Note:
- The input is already parsed and passed to a function.
- You need to "print" the final result (not return it) to pass the test cases.
- If the input is- “MMW”, then the expected output is "2M1W" since there is no ‘C’.
- If any of them have the same count, the output should follow this order - M, W, C.
🧐 Question🔧 Skill

Easy

Background Properties
2 mins
HTML/CSS
Solve

Easy

Colorful sentences
2 mins
HTML/CSS
Solve

Easy

Links
2 mins
HTML/CSS
Solve

Medium

Let's Hack
CSS Property
3 mins
HTML/CSS
Solve

Easy

Registration Queue
Logic
Queues
30 mins
Coding
Solve

Medium

Visitors Count
Strings
Logic
30 mins
Coding
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Background Properties
HTML/CSS
Easy2 mins
Solve
Colorful sentences
HTML/CSS
Easy2 mins
Solve
Links
HTML/CSS
Easy2 mins
Solve
Let's Hack
CSS Property
HTML/CSS
Medium3 mins
Solve
Registration Queue
Logic
Queues
Coding
Easy30 minsSolve
Visitors Count
Strings
Logic
Coding
Medium30 minsSolve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface var vi i stand til at optimere vores indledende screeningsproces med op til 75%, hvilket frigør dyrebar tid for både ansættelsesledere og vores talentindsamlingsteam!


Brandon Lee, Leder af mennesker, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment HTML/CSS Online Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the HTML/CSS Online Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Hvordan tilpasser du testen for senior frontend -udviklere?

Spørgsmålene til seniorudviklere vil involvere avancerede emner og vil have et højere vanskelighedsniveau. Her er få emner, som spørgsmålene vil være baseret på mellemliggende og erfarne webudviklere:

 • dybtgående viden om, hvordan CSS fungerer bag kulisserne: kaskaden, specificitet, arv, værdibehandling, den visuelle formateringsmodel, kassemodellen, kassetyper, positioneringsordninger og stabling af kontekster
 • Responsive billeder i HTML og CSS til hurtigere sidebelastning: Opløsningskontakt, densitetsskift, kunstretning;
 • DOM -manipulation ved hjælp af JS
 • Avancerede CSS-vælgere, pseudoklasser og pseudo-elementer
 • Avancerede CSS -animationer med @Keyframes, animation og overgang
 • JS-baserede animationer
 • SVG -billeder i HTML og CSS: Hvordan og hvorfor man bruger SVG, genererer SVG -sprites, ændrer SVG -farver i CSS og bedste praksis;
 • Avanceret responsivt design: Medieforespørgsler, mobil-første vs desktop-første, EM vs REM-enheder, fluidnet, layouttyper, fleksible billeder, ved hjælp af medieforespørgsler til at teste for forskellige skærmbredder, pixeltætheder og berøringsfunktioner
 • Moderne CSS-teknikker til at skabe fantastiske designs: klip-sti, baggrund-klip, maskebillede, baggrundsblend-mode, form-outside, filter, baggrundsfilter, objekt-fit, transformation, søjle-tælling, bindestreg, perspektiv , calc () og brugerdefinerede CSS -egenskaber;

Derudover vil de kodende spørgsmål, der bruges til at evaluere JavaScript -færdigheder, være af højere vanskelighedsniveau.

What roles can I use the HTML/CSS Online Test for?

 • Web Developer
 • Frontend Software Developer
 • Senior HTML Web Developer
 • Front-end Developer
 • Software Engineer (HTML/ CSS)
 • Senior Frontend Developer
 • Web Designer

What topics are covered in the HTML/ CSS online test?

Core HTML -tags
Strukturen på en HTML -side
Afstand
Tekstformatering og dekoration
Lister
Tabeller
Billeder og baggrundsbilleder
Flexbox
Gitter
Boksmodel
Placeringsordninger
Arv
Medieforespørgsler
CSS -egenskaber
Pseudo-klasser
Klasser, spænd, afdelinger
Tekstegenskaber, marginer og polstring
Grænser, baggrunde og gennemsigtighed
Placering - relativ, absolut, fast, float, klar
Z-indeks
Overgange
Animationer
Responsive layouts
Indlejring af videoer
Ankre/ links
Tabeller & indlejrede borde
Bygningsformularer
Indlejring af iframes
Svgs
Filhenvisning
Knapper
Inputområder
Vælg menuer
Navigation
Skrifttyper
Formularer
Forbehandlere
Singapore government logo

De ansættelsesledere mente, at de gennem de tekniske spørgsmål, som de stillede under panelinterviewene, kunne fortælle, hvilke kandidater der havde bedre scoringer, og differentierede med dem, der ikke scorede så godt. De er meget tilfreds med kvaliteten af ​​kandidater, der er på listen med Adaface -screeningen.


85%
Reduktion i screeningstid

HTML/CSS Online Test FAQs

Om HTML/ CSS Jobroller

HTML (Hypertext Markup Language) er den mest basale byggesten på nettet. Det definerer betydningen og strukturen af ​​webindhold. Andre teknologier udover HTML bruges generelt til at beskrive en webside's udseende/præsentation (CSS) eller funktionalitet/adfærd (JavaScript).

HTML-udviklere er ansvarlige for den komplette ende-til-ende-kodning af websteder. De yder teknisk support til brugere, direkte projekter, kodeswebsteder, udvikler webbaserede applikationer og udfører test på websteder. De arbejder med andre kodere, designere og indholdsudviklere, hvilket betyder, at kommunikationsevner er vigtige. HTML -udviklere skal være i stand til at oversætte design til kode og skrive teknisk dokumentation.

CSS -udviklere er webfagfolk, hvis primære ansvar er at levere et poleret og stylet produkt til en brugers browser. Næsten hvert websted bruger CSS. De fleste frontend eller endda fuldstak-udviklere kunne skrive CSS-koden. Men ikke alle af dem kan løse hver CSS -bug eller implementere design uden at indvikle HTML -kode eller stole unødigt på JavaScript.

En HTML/ CSS -udviklers ansvar ville typisk omfatte:

-Oversættelse af designer-mock-ups og wireframes til front-end-kode -Front-end integration med en back-end-ramme

 • Optimer applikationen for maksimal hastighed og skalerbarhed
 • Sørg for, at al brugerinput er valideret, før du sendes til back-end
 • Byg genanvendelig kode og biblioteker til fremtidig brug
 • Integrer data fra forskellige back-end-tjenester og databaser
 • Samarbejd med webdesignere for at matche Visual Design Intent

Kan jeg evaluere JavaScript sammen med HTML/ CSS?

Ja. Vi understøtter evaluering af JavaScript og HTML/ CSS i den samme vurdering. Du kan gennemgå vores standard klar-til-go javascript, html/css test for at forstå, hvordan vurderingen ville blive designet. For tilpassede vurderinger designer vi spørgsmålene i henhold til din jobbeskrivelse, og den endelige test evaluerer JavaScript, HTML/ CSS og kodningsevner sammen.

Kan jeg evaluere frontend -rammer sammen med HTML/ CSS som React/ Angular/ Vue?

Ja. Du kan evaluere flere færdigheder i en enkelt vurdering. Du kan kontrollere vores standard React, [Angular](https://www.adaface.com/assessment-test/ AngularJS-TEST), VUE Vurderinger for at få en fornemmelse af, hvilke spørgsmål der ville blive stillet. Du kan få en brugerdefineret vurdering designet, der har spørgsmål til at evaluere alle must-have-færdigheder i din jobbeskrivelse. Så for en standard React Developer -rolle vil testen have spørgsmål til evaluering af React, JavaScript, HTML/ CSS og kodningsevner.

Kan jeg kombinere flere færdigheder i en brugerdefineret vurdering?

Ja absolut. Brugerdefinerede vurderinger er oprettet baseret på din jobbeskrivelse og vil omfatte spørgsmål om alle must-have-færdigheder, du angiver.

Har du nogen anti-cheating eller proctoring-funktioner på plads?

Vi har følgende anti-cheating-funktioner på plads:

 • Ikke-gåbare spørgsmål
 • IP Proctoring
 • Webproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Detektion af plagiering
 • Sikker browser

Læs mere om Proctoring Features.

Hvordan fortolker jeg testresultater?

Den primære ting at huske på er, at en vurdering er et elimineringsværktøj, ikke et udvælgelsesværktøj. En færdighedsvurdering er optimeret for at hjælpe dig med at eliminere kandidater, der ikke er teknisk kvalificerede til rollen, den er ikke optimeret til at hjælpe dig med at finde den bedste kandidat til rollen. Så den ideelle måde at bruge en vurdering på er at beslutte en tærskelværdi (typisk 55%, vi hjælper dig med benchmark) og inviterer alle kandidater, der scorer over tærsklen for de næste interviewrunder.

Hvilken oplevelsesniveau kan jeg bruge denne test til?

Hver Adaface -vurdering tilpasses til din jobbeskrivelse/ ideel kandidatperson (vores emneeksperter vælger de rigtige spørgsmål til din vurdering fra vores bibliotek på 10000+ spørgsmål). Denne vurdering kan tilpasses til ethvert erfaringsniveau.

Får hver kandidat de samme spørgsmål?

Ja, det gør det meget lettere for dig at sammenligne kandidater. Valgmuligheder for MCQ -spørgsmål og rækkefølgen af ​​spørgsmål randomiseres. Vi har anti-cheating/proctoring funktioner på plads. I vores virksomhedsplan har vi også muligheden for at oprette flere versioner af den samme vurdering med spørgsmål om lignende vanskelighedsniveauer.

Jeg er kandidat. Kan jeg prøve en øvelsestest?

Nej. Desværre understøtter vi ikke praksisforsøg i øjeblikket. Du kan dog bruge vores eksempler på spørgsmål til praksis.

Hvad er omkostningerne ved at bruge denne test?

Du kan tjekke vores prisplaner.

Kan jeg få en gratis prøve?

Ja, du kan tilmelde dig gratis og forhåndsvise denne test.

Jeg flyttede lige til en betalt plan. Hvordan kan jeg anmode om en brugerdefineret vurdering?

Her er en hurtig guide til hvordan man anmoder om en brugerdefineret vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvenlige færdighedsvurderingsværktøj i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface HTML/CSS Online Test?
Ready to use the Adaface HTML/CSS Online Test?
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Vilkår Privatliv Tillidsvejledning

🌎 Vælg dit sprog

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️