Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Den deduktive ræsonnementstest evaluerer en kandidats evne til at komme med logiske fradrag fra enhver given information. Du kan bruge denne test til at finde kandidater, der kan komme med logiske konklusioner fra flere leverede data.

Covered skills:

 • Logisk ræsonnement
 • Ræsonnementsevne
 • Analyse af data
 • Kritisk tænkning

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Deductive Reasoning Assessment Test is the most accurate way to shortlist FresherssReason #1

Tests for on-the-job skills

The Deductive Reasoning Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Anvendelse af logisk ræsonnement for at løse problemer
 • Analyse og fortolkning af data for at drage konklusioner
 • Demonstration af ræsonnementsevne i beslutningstagningen
 • Visning af kritisk tænkning i problemløsning
 • Identificering af mønstre og oprettelse af forbindelser
 • Anerkendelse og evaluering af argumenter
 • Brug af deduktiv ræsonnement til at nå ud til logiske konklusioner
 • Forståelse af årsag og effektforhold
 • Anvendelse af matematiske principper i problemløsning
 • Demonstrere opmærksomhed på detaljer
 • Tegning af konklusioner fra givne oplysninger
 • Anvendelse af logiske regler og principper
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions

Dette er kun en lille prøve fra vores bibliotek med 10.000+ spørgsmål. De faktiske spørgsmål om dette Deduktiv ræsonnementstest vil være ikke-gåbart.

🧐 Question

Easy

100m Race
Solve
In a 100m race between A, B, C and D, B finished after A. C finished ahead of B, D finished in the last-but-one position, and C did not win the race. Who came in second?

Easy

Student Expenditure
Solve
X and Y are two students who each earn $800 a month. X spends half of how much he earns on rent, a quarter of the remaining amount on groceries and half of how much he is left with on miscellaneous expenses. Y spends $350 on her rent, a third of the remaining amount on groceries and one-fourth of what she is left with on miscellaneous expenses. Which of the following statements are true?
A: X and Y spend the same amount on groceries
B: X has greater miscellaneous expenses than Y
C: Y saves less than X each month
🧐 Question🔧 Skill

Easy

100m Race

2 mins

Deductive Reasoning
Solve

Easy

Student Expenditure

2 mins

Deductive Reasoning
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
100m Race
Deductive Reasoning
Easy2 mins
Solve
Student Expenditure
Deductive Reasoning
Easy2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface var vi i stand til at optimere vores indledende screeningsproces med op mod 75 %, hvilket frigjorde kostbar tid for både ansættelsesledere og vores talentanskaffelsesteam!


Brandon Lee, Leder af mennesker, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Deduktiv ræsonnementstest in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Deduktiv ræsonnementstest from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Se prøvescorekort
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Deductive Reasoning Online Test

Why you should use Pre-employment Deductive Reasoning Test?

The Deduktiv ræsonnementstest makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Evne til at analysere komplekse data
 • Færdighed i logisk ræsonnement
 • Ekspertise i deduktiv ræsonnement
 • Kritiske tænkningsevner i problemløsning
 • Stærke analytiske tænkningsevner
 • Effektive beslutningsfunktioner
 • Klar forståelse af statistisk analyse
 • Dygtig til at fortolke og evaluere information
 • Avancerede dataanalyseteknikker
 • Evne til at genkende mønstre og tendenser

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Deductive Reasoning Test?

 • analyse af data

  Analyse af data henviser til evnen til at fortolke og forstå store sæt information eller data nøjagtigt. Denne færdighed involverer at udtrække meningsfuld indsigt, identificere tendenser og tage informerede beslutninger baseret på dataanalyse. Evaluering af denne færdighed i testen giver rekrutterere mulighed for at evaluere en persons kapacitet til at håndtere komplekse datasæt og drage relevante konklusioner til støtte for beslutningsprocesser.

 • begrundelsesevne

  Ræsonnementsevnen omfatter dygtigheden af logisk tænkning og kapacitet til at drage konklusioner eller fremsætte forudsigelser baseret på lokaler, bevis eller antagelser. Det involverer analytiske og problemløsende færdigheder til at identificere mønstre, forstå forhold og træffe velbegrundede vurderinger. Måling af denne færdighed i testen giver rekrutterere en forståelse af den enkeltes kognitive evner til at løse komplekse problemer og tænke kritisk.

 • kritisk tænkning

  Kritisk tænkning involverer objektiv og analytisk tænkning for at evaluere argumenter , ideer og information på en logisk og systematisk måde. Det gør det muligt for enkeltpersoner at vurdere forskellige perspektiver, udfordre antagelser og træffe informerede beslutninger. Evaluering af denne færdighed i testen giver rekrutterere mulighed for at vurdere en persons evne til at analysere, syntetisere og evaluere information effektivt og fremme bedre beslutningstagning og problemløsningsevne.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Deduktiv ræsonnementstest to be based on.

  Symbolisk logik
  Syllogisme
  Propositive logik
  Induktiv begrundelse
  Logiske fejl
  Betingede udsagn
  Venn -diagrammer
  Matematisk ræsonnement
  Analogisk ræsonnement
  Deduktive argumenter
  Analyse af argumenter
  Logiske forbindelser
  Kategoriske forslag
  Kvantificatorer
  Hypotese testning
  Statistisk ræsonnement
  Datatolkning
  Problemløsning
  Årsagsryg
  Kontrafaktisk ræsonnement
  Beslutningstagning
  Inferensfremstilling
  Mønster genkendelse
  Nummerserier
  Kritisk tænkning
  Logiske gåder
  Rumlig ræsonnement
  Kodning og afkodning
  Analyse af mønstre
  Situationel dom
  Numerisk ræsonnement
  Verbal ræsonnement
  Abstrakt resonnement
  Problemanalyse
  Systematisk ræsonnement
  Tegning af konklusioner
  Evaluering af beviser
  Analyse af datasæt
  Logisk inferens
  Argumentvurdering
  Analyse af forhold
  Kognitive færdigheder
  Visuel ræsonnement
  Sammenlignende ræsonnement
  Induktive argumenter
  Kategorisering
  Logisk matrix
  Dataforsyning
  Analogier
  Siddepladser
  Logisk kodning
  Symbolmanipulation
  Logiske stik
  Rangering og bestilling
  Årsag og virkning
  Problem nedbrydning
  Rationel tænkning
  Identificering af antagelser
  Identificering af mangler
  Tegningsdiagrammer

What roles can I use the Deductive Reasoning Test for?

 • Freshers
 • Kandidater
 • Analytikere
 • Udviklere
 • Roller på indgangsniveau
 • Programmerere

How is the Deductive Reasoning Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Dygtige til at identificere årsag og virkning
 • Ekspertise i at drage logiske konklusioner
 • Stærk opmærksomhed på detaljer i dataanalyse
 • Effektive problemløsningsfunktioner
 • Klar forståelse af datatolkning
 • Dygtig til at vurdere logiske argumenter
 • Avancerede ræsonnementsevner
 • Evne til at tænke kritisk og analytisk
 • Dygtige til at evaluere logiske strukturer
 • Ekspertise i syntese af kompleks information
Singapore government logo

Ansættelseslederne mente, at de gennem de tekniske spørgsmål, som de stillede under panelinterviewene, var i stand til at fortælle, hvilke kandidater der havde bedre score, og differentieret med dem, der ikke scorede så godt. De er meget tilfreds med kvaliteten af ​​de kandidater, der er nomineret med Adaface-screeningen.


85%
Reduktion i screeningstid

Deductive Reasoning Hiring Test Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en deduktiv ræsonnementtest?

En Deductive Reasoning-test evaluerer en kandidats evne til at komme til valide konklusioner gennem logik og ræsonnement. En vurdering før ansættelsen, der analyserer en kandidats evne til at tænke kritisk, såsom Adaface Deductive Reasoning Test, kan hjælpe dig med at rekruttere den rigtige kandidat til din organisation.

Hvilke spørgsmål vil den deduktive ræsonnement-test indeholde?

Adaface Deductive Reasoning Test inkluderer spørgsmål såsom analyse af data for at drage konklusioner samt udledning af resultatet af forskellige scenarier.

Hvilke færdigheder vurderer denne Deductive Reasoning Test?

 • Evne til at anvende logik og ræsonnement til at komme med valide konklusioner
 • Evne til at analysere data for at komme med løsninger på vanskelige problemer
 • Evne til kritisk tænkning og problemløsning

Hvordan bruger jeg Deductive Reasoning Test i vores ansættelsesproces?

Når alle kandidater har fået prøven deduktiv ræsonnement, leveres et detaljeret scorekort for hver kandidat for at hjælpe dig med at forstå, i hvilket omfang hver kandidat har evnen til deduktiv ræsonnement. Du kan udvælge kandidater ved at eliminere dem, der scorer under en vis grænse.

Kan jeg kombinere flere færdigheder i en brugerdefineret vurdering?

Ja absolut. Brugerdefinerede vurderinger er oprettet baseret på din jobbeskrivelse og vil omfatte spørgsmål om alle must-have-færdigheder, du angiver.

Har du nogen anti-cheating eller proctoring-funktioner på plads?

Vi har følgende anti-cheating-funktioner på plads:

 • Ikke-gåbare spørgsmål
 • IP Proctoring
 • Webproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Detektion af plagiering
 • Sikker browser

Læs mere om Proctoring Features.

Hvordan fortolker jeg testresultater?

Den primære ting at huske på er, at en vurdering er et elimineringsværktøj, ikke et udvælgelsesværktøj. En færdighedsvurdering er optimeret for at hjælpe dig med at eliminere kandidater, der ikke er teknisk kvalificerede til rollen, den er ikke optimeret til at hjælpe dig med at finde den bedste kandidat til rollen. Så den ideelle måde at bruge en vurdering på er at beslutte en tærskelværdi (typisk 55%, vi hjælper dig med benchmark) og inviterer alle kandidater, der scorer over tærsklen for de næste interviewrunder.

Hvilken oplevelsesniveau kan jeg bruge denne test til?

Hver Adaface -vurdering tilpasses til din jobbeskrivelse/ ideel kandidatperson (vores emneeksperter vælger de rigtige spørgsmål til din vurdering fra vores bibliotek på 10000+ spørgsmål). Denne vurdering kan tilpasses til ethvert erfaringsniveau.

Får hver kandidat de samme spørgsmål?

Ja, det gør det meget lettere for dig at sammenligne kandidater. Valgmuligheder for MCQ -spørgsmål og rækkefølgen af ​​spørgsmål randomiseres. Vi har anti-cheating/proctoring funktioner på plads. I vores virksomhedsplan har vi også muligheden for at oprette flere versioner af den samme vurdering med spørgsmål om lignende vanskelighedsniveauer.

Jeg er kandidat. Kan jeg prøve en øvelsestest?

Nej. Desværre understøtter vi ikke praksisforsøg i øjeblikket. Du kan dog bruge vores eksempler på spørgsmål til praksis.

Hvad er omkostningerne ved at bruge denne test?

Du kan tjekke vores prisplaner.

Kan jeg få en gratis prøve?

Ja, du kan tilmelde dig gratis og forhåndsvise denne test.

Jeg flyttede lige til en betalt plan. Hvordan kan jeg anmode om en brugerdefineret vurdering?

Her er en hurtig guide til hvordan man anmoder om en brugerdefineret vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvenlige færdighedsvurderingsværktøj i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Deduktiv ræsonnementstest?
Ready to use the Adaface Deduktiv ræsonnementstest?
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️