Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The data interpretation test evaluates a candidate's ability to analyze complex data, extract meaningful insights and structure observations from multiple data sources like tables, charts and graphs.

Covered skills:

 • Reading data
 • Graphs
 • Drawing inferences
 • Charts
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Data Interpretation Assessment is the most accurate way to shortlist Data AnalystsReason #1

Tests for on-the-job skills

Datatolkningen Online -test hjælper rekrutterere og ansættelsesledere til at identificere kvalificerede kandidater fra en pulje af CV og hjælper med at tage objektive ansættelsesbeslutninger. Det reducerer den administrative omkostning ved at interviewe for mange kandidater og sparer dyre teknisk tid ved at filtrere ukvalificerede kandidater.

Adaface -datatolkningsevner Testskærme Kandidater til de typiske DI -færdigheder, som rekrutterere ser efter i en kandidat:

 • Grundlæggende forståelse af databehandling og dataanalyse
 • Evne til at spore mønstre eller tendenser i et givet datasæt
 • Ekspertise med forskellige typer kortdata og informationsekstraktion

Den indsigt, der genereres fra denne vurdering, kan bruges af rekrutterere og ansættelsesledere til at identificere de bedste kandidater til rollen. Anti-cheating-funktioner giver dig mulighed for at være komfortabel med at gennemføre vurderinger online. Datatolkningen Online -test er ideel til at hjælpe rekrutterere med at identificere, hvilke kandidater der har de tekniske færdigheder til at klare sig godt på jobbet.

Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Dette er kun en lille prøve fra vores bibliotek med 10.000+ spørgsmål. De faktiske spørgsmål om dette Data Interpretation Assessment vil være ikke-gåbart.

🧐 Question

Medium

Dividends
Line Charts
Solve
Consider the following line chart which shows the money invested by a company in production each year and the sales made by the company each year. If the pie chart shows the shareholding pattern of the company and the company gives 10% of the profit as dividends to its share holders then what is the average dividend received by retail investors from 2000 to 2004?
 image
 image

Medium

Laptop Brands
Missing data
Solve
Given below is the list of laptop brands and their details in which some data is missing. If the cost price of Dell is 3/5 of the cost price of Lenovo, then what will be the %profit of Dell?
 image

Medium

Median
Percentages
median
Solve
 Consider the following line chart which shows the sales of five different companies from 2000 to 2009. Which of the following companies has the maximum percentage increase in the median from 2000 to 2004 and 2005 to 2009.
 image
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Dividends
Line Charts
3 mins
Data Interpretation
Solve

Medium

Laptop Brands
Missing data
2 mins
Data Interpretation
Solve

Medium

Median
Percentages
median
3 mins
Data Interpretation
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Dividends
Line Charts
Data Interpretation
Medium3 mins
Solve
Laptop Brands
Missing data
Data Interpretation
Medium2 mins
Solve
Median
Percentages
median
Data Interpretation
Medium3 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface var vi i stand til at optimere vores indledende screeningsproces med op til 75%, hvilket frigør dyrebar tid for både ansættelsesledere og vores talentindsamlingsteam!


Brandon Lee, Leder af mennesker, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Data Interpretation Assessment in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Data Interpretation Assessment from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Om datatolkning

Datatolkning er processen med korrekt udtrækning, analyse af meningsfuld information eller data fra de forskellige datakilder, såsom diagrammer, tabeller, grafer osv., Og ankommer til en relevant logisk konklusion.

Hvad er de forskellige datatolkningsmetoder?

Forskellige DI -metoder bruges af analytikere til at hjælpe folk med at give mening om numeriske data, der er blevet indsamlet, analyseret og præsenteret. Der er to vigtigste måder, hvorpå datatolkning kan udføres:

 • Kvantitative metoder
 • Kvalitative metoder

Kvantitative metoder:

Den kvantitative datatolkningsmetode bruges til at analysere numeriske data. Denne datatype indeholder numre, og analyseres derfor ved hjælp af tal og ikke tekster.

De statistiske metoder, der anvendes til analyse af kvantitative data, er:

 • Betyde
 • Standardafvigelse
 • Frekvensfordeling
 • Regressions analyse
 • Kohortanalyse
 • Forudsigelig og receptpligtig analyse

Kvalitative metoder:

Den kvalitative datatolkningsmetode bruges til at analysere kategoriske data. Denne metode bruger tekster snarere end tal eller mønstre til at beskrive data.

What roles can I use the Data Interpretation Assessment for?

 • Data Analyst
 • Research Analyst
 • Lead –Data Analyst
 • Associate data analyst
 • Data analyst specialist
 • Business Analyst
 • Financial Analyst
 • Sales Analyst
 • Investment Analyst
 • Research Managers

What topics are covered in the Data Interpretation Assessment?

Læsningsdata
Tegning af konklusioner
Grafer
Diagrammer
Tabeller
Matematik
Regressions analyse
Databehandling
Forudsigelig analyse
Receptpligtig analyse
Kohortanalyse
Procent
Forholdsforhold
Profit-tab
Singapore government logo

De ansættelsesledere mente, at de gennem de tekniske spørgsmål, som de stillede under panelinterviewene, kunne fortælle, hvilke kandidater der havde bedre scoringer, og differentierede med dem, der ikke scorede så godt. De er meget tilfreds med kvaliteten af ​​kandidater, der er på listen med Adaface -screeningen.


85%
Reduktion i screeningstid

Data Interpretation Test FAQs

Hvad er datatolkningstest?

Datatolkningstesten evaluerer kandidaternes evne til at fortolke data præsenteret i form af tabeller, grafer og diagrammer. Denne vurdering af forudgående ansættelse kan bruges af rekrutterere til at identificere, hvilke kandidater der har dataene og egnethedsfærdighederne til at gøre godt på jobbet.

Hvilken type spørgsmål inkluderer datatolkningstesten?

Datatolkningen før ansættelsesprøven består af scenariebaserede spørgsmål, der kræver, at kandidaterne:

 • Analyser numeriske data
 • Forstå de givne oplysninger (fra tabeller, grafer og diagrammer)
 • Beregn værdier ved hjælp af matematiske færdigheder
 • Tegn konklusioner fra data
 • Identificer, når de leveres, er ikke tilstrækkelige til at drage en bestemt konklusion
 • Opret sammenhænge ved at undersøge forholdet mellem datapunkter

Kan jeg kombinere datatolkningstesten med en egnethedstest?

Ja, du kan få en brugerdefineret test, der inkluderer datatolkningstesten og egnethedstest (logisk ræsonnement, numerisk ræsonnement, abstrakt ræsonnement, rumlig ræsonnement osv.).

Kan jeg kombinere flere færdigheder i en brugerdefineret vurdering?

Ja absolut. Brugerdefinerede vurderinger er oprettet baseret på din jobbeskrivelse og vil omfatte spørgsmål om alle must-have-færdigheder, du angiver.

Har du nogen anti-cheating eller proctoring-funktioner på plads?

Vi har følgende anti-cheating-funktioner på plads:

 • Ikke-gåbare spørgsmål
 • IP Proctoring
 • Webproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Detektion af plagiering
 • Sikker browser

Læs mere om Proctoring Features.

Hvordan fortolker jeg testresultater?

Den primære ting at huske på er, at en vurdering er et elimineringsværktøj, ikke et udvælgelsesværktøj. En færdighedsvurdering er optimeret for at hjælpe dig med at eliminere kandidater, der ikke er teknisk kvalificerede til rollen, den er ikke optimeret til at hjælpe dig med at finde den bedste kandidat til rollen. Så den ideelle måde at bruge en vurdering på er at beslutte en tærskelværdi (typisk 55%, vi hjælper dig med benchmark) og inviterer alle kandidater, der scorer over tærsklen for de næste interviewrunder.

Hvilken oplevelsesniveau kan jeg bruge denne test til?

Hver Adaface -vurdering tilpasses til din jobbeskrivelse/ ideel kandidatperson (vores emneeksperter vælger de rigtige spørgsmål til din vurdering fra vores bibliotek på 10000+ spørgsmål). Denne vurdering kan tilpasses til ethvert erfaringsniveau.

Får hver kandidat de samme spørgsmål?

Ja, det gør det meget lettere for dig at sammenligne kandidater. Valgmuligheder for MCQ -spørgsmål og rækkefølgen af ​​spørgsmål randomiseres. Vi har anti-cheating/proctoring funktioner på plads. I vores virksomhedsplan har vi også muligheden for at oprette flere versioner af den samme vurdering med spørgsmål om lignende vanskelighedsniveauer.

Jeg er kandidat. Kan jeg prøve en øvelsestest?

Nej. Desværre understøtter vi ikke praksisforsøg i øjeblikket. Du kan dog bruge vores eksempler på spørgsmål til praksis.

Hvad er omkostningerne ved at bruge denne test?

Du kan tjekke vores prisplaner.

Kan jeg få en gratis prøve?

Ja, du kan tilmelde dig gratis og forhåndsvise denne test.

Jeg flyttede lige til en betalt plan. Hvordan kan jeg anmode om en brugerdefineret vurdering?

Her er en hurtig guide til hvordan man anmoder om en brugerdefineret vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvenlige færdighedsvurderingsværktøj i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Data Interpretation Assessment?
Ready to use the Adaface Data Interpretation Assessment?
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Vilkår Privatliv Tillidsvejledning

🌎 Vælg dit sprog

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️